Jste zde


Výživa podle pěti elementů - 3
Iva Hédlová

JING A JANG TĚLA

 

Život se v podstatě skládá ze dvou složek: energie a hmoty. Pokud jedna z nich přebývá nebo naopak nedostačuje, dochází k onemocnění. Chybí-li nějaká zcela, nemůže život existovat. Proces smrti znamená, že energie a hmota se os sebe oddělí.  S tímto úhlem pohledu se nacházíme přesně uprostřed čínského systému myšlení: v modelu jin a jang.

Energie, kterou Číňané označují jako čchi, má charakter jang, čímž se rozumí všechno světlé, jasné, zaměřené nahoru a navenek, jako den, Slunce, všechno mužské, aktivní, nemateriální, neviditelné, neuchopitelné.

Hmota má charakter jin, který v sobě zahrnuje všechno tmavé, stinné, orientované dolů a dovnitř, jako noc, Měsíc, vše ženské, pasivní, materiální, viditelné, uchopitelné.

Čchi a hmota jsou voda a oheň.  Navzájem se kontrolují. Oheň může vodu odpařit a voda může oheň uhasit.  Harmonická souhra obou pólů zabezpečuje ve zdravém organismu vyváženou teplotu a dynamiku. Nerovnováhou v tomto smyslu rozumíme přílišné horko nebo přílišný chlad, přílišné sucho nebo přílišné vlhko, přílišnou rychlost nebo přílišnou pomalost.

V čínské medicíně je faktor jang, energie, vždy označována jako čchi. Pro faktor jin, hmotu, se užívá např. výraz šťáva nebo krev. Tyto pojmy používáme, pokud chceme pojmenovat polaritu jin a jang na tělesné úrovni. Někdy se hovoří o čchi a krvi a jindy o čchi a krvi.

 

JANG TĚLA

Na tělesné úrovni znamená jang čchi a teplo, tedy to, tedy to, díky čemuž je organismus udržován naživu. Taktéž všechny pocity, myšlenky, vše duševní, jinými slovy vše neviditelné, co patří k živoucímu bytí. První stupeň nedostatečnosti v oblasti jangu je označován jako nedostatek čchi. Projevuje se mimo jiné např. únavou a nesoustředěností. Nedostatek čchi a tepla je horší než pouhý nedostatek čchi a je nazýván nedostatkem jangu.  Obsahuje všechny příznaky nedostatku čchi a navíc se ještě objevují pocity chladu, jako např. mrazení a chlad nohou, zrovna tak jako duševní a tělesné vyčerpání. Nadbytek jangu, tzv. přebytek jangu, se projevuje pocity horka, červenými tvářemi, výbuchy zlosti a nadměrnou aktivitou.

V případě nerovnováhy se jedná buďto o přebytek jangu nebo jeho nedostatečnosti, nebo o nedostatek čchi (přebytek čchi neexistuje, neboť čchi je vždy přínosem).
V prvním případě říká čínská medicína: „ Jang je v přebytku „. V ostatních případech to znamená: „ Jang nebo čchi jsou oslabeny „. Lze to také vyjádřit zcela obecně: „ Kořen jangu člověka je poškozen „.

 

Iva Hédlová podle Výživa podle pěti elementů od Barbary  Temelie, vydalo nakladatelství Eugenika ( www.eugenika.sk )
Ve spolupráci s: www.zdravi4u.cz
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Iva Hédlová

Zaměření:

Ezoterika, alternativní medicína

Kontakt:

www.zdravi4u.cz
ivahedlova@volny.cz
737151843

Web: www.zdravi4u.cz

Telefon: 737151843Další články autora
více