Jste zde


Výživa podle pěti elementů - 2
Iva Hédlová

Je to kuchař, nebo lékař?
Je to lékárna, nebo restaurace?
Ryba, maso, zelenina, jarní cibulka a póre:
Lahodné pokrmy vypudí tabletky a pilulky,
Výživné pokrmy jsou prostředkem proti všemu trápení.

 

Čínská báseň, autor neznámý

 

ČÍNSKÁ  FILOSOFIE  DLOUHÉHO  ŽIVOTA
Marný pokus získat z nepravé materie pravé zlato je jen jedním příkladem snahy o technický pokrok na Západě, která rozhodujícím způsobem formovala vývoj naší civilizace. V Číně to byla snaha o nesmrtelnost či alespoň o dlouhý život, jež přinesla hojnost kulturních vymožeností, mezi nimi na tké TČM (tradiční čínskou medicínu) a její dietetiku. Za tento vývoj může Čína poděkovat taoismu, jenž své znalosti čerpal z pozorování přírody a z porozumění kosmickým souvislostem.

Jedno z hlavních témat taoismu tvoří nauka o změnách. Ta uvádí, že v celkovém kosmu neexistuje statický stav. Vše je v pohybu.

My lidé taktéž podléháme stálému procesu změn, a co přinese budoucnost, je v podstatě nejisté. Aby unikli této existencionální nejistotě, zkusili lidé určit zákonitosti, podle nichž dochází ke změnám. Chápeme-li jakým způsobem ke změnám dochází, lze je předvídat, vykalkulovat, čímž ztrácejí moment překvapení.  Strach z nejistoty je v lidském bytí důležitým motorem, jenž tvoří filosofie, náboženství, kulturu a technický pokrok.

Taoismus vznikl v Číně jako následek touhy spasit se před hrůzami lidského bytí – před neštěstím, nemocí a smrtí. Dosažení vysokého věku v plném zdraví se stalo účelem samo o sobě, stalo se utkvělou představou Číňanů, důkazem čehož jsou nespočetná zdravotní cvičení meditativního a léčebně gymnastického charakteru. Jednou z nejznámějších metod je tchaj-tˇi-čchuan ( tchai-či ). Ostatní terapeutické prostředky TČM jako akupunktura, bylinná a stravovací terapie a především diagnostika byly tímto vývojem rozhodující měrou ovlivněny. Myšlenka dlouhého života kladla vysoké nároky na diagnostické schopnosti lékařů. Cílem bylo nedopustit, aby ke vzniku onemocnění vůbec došlo. To však jde ruku v ruce s obsáhlými vědomostmi o příčinách nemoci.

Lékařské vědomosti a zkušenosti se dědily z generace na generaci a byly střeženy jako poklad.

Prevence, nejvyšší zákon TČM, vyžaduje velkou dovednost, co se týče časného rozpoznání procesu onemocnění. Ještě dnes dokáže diagnostika rozpoznat nemoci, či lépe řečeno, nerovnováhu dříve, než se vůbec objeví vážné příznaky.

Pulzní diagnostika – nahmatáním pulzu na zápěstí na šesti různých místech ve dvou rovinách – lze přesně stanovit diagnózu dvanácti orgánů a celkové konstituce člověka.
Přesné posouzení jazyka – barva, tvar, vlhkost a pohyblivost – další významný diagnostický prostředek.
Kladení otázek pacientovi a diagnostika celého těla i obličeje.
Toto je praktický postup, jenž předchází naordinování terapeutických stravovacích rad pro prevenci či odstranění onemocnění. Tradiční čínská diagnostika nečiní žádné zázraky, ptá se pouze po původu potíží a hledá souvislosti. Aby tyto souvislosti mohly být pochopeny, je důležité si osvětlit čínský způsob posuzování lidského těla.

Iva Hédlová podle Barbary Temelie - Výživa podle pěti elementů
Ve spolupráci s www.zdravi4u.cz
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Iva Hédlová

Zaměření:

Ezoterika, alternativní medicína

Kontakt:

www.zdravi4u.cz
ivahedlova@volny.cz
737151843

Web: www.zdravi4u.cz

Telefon: 737151843Další články autora
více