Jste zde


Výklad tarotových karet v Brně
inzerce

Pokud se nacházíte v klíčovém bodě, kdy je nutné se rozhodnout, je možné vám za pomoci karet nastínit, jaké rozhodnutí je pro vás správné. V kartách je rovněž možné hledat možnosti, jak odstranit jakékoliv potíže.

Výklad karet provádí Iva Janíčková, cena je 400 Kč za hodinu.

Adresa je Veveří 62, Brno,  je třeba se objednat předem. Tel. 545 217 390, mobil 723 456 720, iva@iril.cz