Jste zde


Mysl a tělo IV.

Ztišení mysli Příkladem ztišení mysli byla v dobách našich pradědečků a prababiček minutová modlitba obvykle před každým hlavním jídlem. V zimě to pak byly celé desítky minut byly to takzvané "černé hodinky" nicnedělání (meditace) během večerního stmívání. Meditace je stav který mysl velice posiluje a prospívá; i když ta se jí paradoxně alespoň zpočátku velice obává. Nejlepší metodou nácviku meditace je nápodoba někoho kdo již sám meditovat umí... více

Mysl a tělo III.

Tělo Jak je z výkladu patrné přejaté potřeby mysli jsou často příkrém rozporu s potřeby těla. Mysl a se tak s tělem dostává do konfliktu a je na místě otázka jak to dopadne? Kdo asi tedy z nich zvítězí? Situace je taková že tělo je zcela jistě smrtelné. Jestliže mu bude mysl dlouhodobě nařizovat dělat věci které jsou pro něho nezdravé onemocní a může i zemřít. Tělo samo sice neumí mluvit ale vyjadřuje svůj nesouhlas s diktaturou mysli svými prostředky... více

Mysl a tělo II.

Mysl Každý z nás myslí v převážné míře takovým způsobem jak nás to naučili v dětství. Změna je přesto možná i když se jeví díky našemu zvyku jako krajně nebezpečná. Naše mysl není ohraničena žádnými mezemi času a prostoru mimo něž by nemohla vytvářet své teoretické konstrukce. Lidská fantazie je bezbřehá a to nás často svádí k iluzi o tom že je také naše mysl všemocná. Máme tendenci zjednodušit si práci podlehnout své pýše a myslit si... více

Mysl a tělo I.

Motto: "Se zaslepeností jako podmínkou (vyvstávají) volní formace; s volními formacemi jako podmínkou vědomí; s vědomím jako podmínkou mysl a tělo; . . . (BUDDHA) Není ostrá hranice mezi naším tělem a okolním světem. Tělo je i vzduch který dýcháme potrava kterou jíme a jeho vzhled formují i myšlenky které jsme z okolního světa nějak přejali. Takové fenomény jako je aura nebo různé telepatické jevy mohou sice narušit naši jistotu že víme co vlastně... více

Schizma mezi duchovním v pastoraci a psychoterapeutem

Tohle je spíše jen takový pokus o vysvětlení proč sem píši svůj seriál článků o zpětné vazbě a o co mi v mých esejích vlastně jde. Když má člověk chvilku času může si vymýšlet. Komu se má ale svěřit s tím co ho při tom napadne? Malé ani velké děti filosofování svého otce příliš neocení. Manželka to odbude nějakou frází. Přátelé mají svých starostí dost. A tak mu zbývá jen psaní anonymním čtenářům většinou bez odezvy. Píši teoretické... více

Zpětná vazba a připoutání pozornosti - část V.

Motto: "Jakýs měla den? To se mě ptá partner často že by to někde vyčetl? :-)Nejnešťastnější jsem když naléhá abych mu vyprávěla své zážitky jenže mě obvykle v tu chvíli zrovna žádné nenapadají :-) Pamatuji si že mars-venuši jsem také kdysi louskalasama jsem v dané oblasti žádný výzkum nedělalatakže nevím do jaké míry věřit tomuco se tam píše ale to co jsem vyzkoušela fungovalo a když jsem si s něčím ve vztahu nevěděla radytak jsem si... více

Zpětná vazba a ženy versus muži - část IV.

Motto: "…můj manžel se mě nikdy nezeptal co mě trápí…" Nedorozumění Takhle nějak končil minulý díl věnovaný zpětné vazbě v naší komunikaci: "Má minulost je moje největší jistota co se týče faktů. Již se nezmění. Moje psychické zdraví souvisí s přijetím své minulosti ať už byla jakákoliv. To neznamená nějaké schvalování čehokoli. Přijetí je jasné konstatování: "tohle a tohle se stalo". Taková inventura minulých činů s sebou může přinést i... více

Zpětná vazba a čas - část III.

Motto: "Poznat druhé je moudrost. Poznat sebe je osvícení." (Lao´c) Pokračování seriálu Vyjádřením své reakce na samozvoleného VyVoleného což byl vlastně popis "systémů zpětné vazby" jsem začal takový seriál. Když jsem řekl A (Žijeme ve zpětnovazebních vztahových systémech.) musel jsem říci i B (Někteří lidé v těchto vztazích selhávají a ztrácí orientaci.). To jsem popisoval ve své práci o "dvojím přístupu k životu" u různě geneticky disponovaných... více

Zpětná vazba a dvojí přístup aneb Jak se také může člověk zbláznit - část II.

Abych se v situaci trochu vyznal snažil jsem se objevit nějaký jednoduchý model vědomí který by znázorňoval jak naše vědomá mysl vlastně funguje a ve kterém by byly zmíněny i naše city. Našel jsem jej u C.G. Junga. Grafické zobrazení funkcí vědomí člověka (dle Junga): přirozený svět působí na vědomou: funkci vnímání funkci myšlení funkci cítění funkci intuice Naše vědomí se skládá z několika vrstev navzájem se ovlivňujících funkcí naší mysli... více

Zpětná vazba a dvojí přístup aneb Jak se také může člověk zbláznit - část I.

Motto: "Mou velikou starostí je co mám dělat a mnohem menší co si lidé myslí." Úvod Ve své minulé práci jsem psal o zpětné vazbě a manipulaci. Zpětná vazba je mechanizmus odrážející naše mezilidské vztahy. Pokud se nám naše vztahy nevydaří například protože se staneme obětí manipulace může náš nepříznivý psychický vývoj dojít až ke krizi. Lidé v krizi se chovají často extrémně dělají asociální excesy či naopak apaticky nedělají vůbec nic... více

Stránky