Jste zde


Týdenní seminář VĚDOMÉHO ROZENÍ 21. - 28. 8. 2009
inzerce

Pozvánka na letní týdenní seminář VĚDOMÉHO ROZENÍ,
který se bude konat 21. - 28. 8. 2009
na Cholíně - v krásném prostředí u Slapské přehrady.

 

 
Program povede Kateřina Damborská, která se ve své praxi zabývá hlubinnou terapií, prací s emocemi, psychosomatikou, biodynamikou – hlubší prací s tělem, porodním traumatem a arteterapií.
Podnikneme společně cestu po časové ose zpět do naší minulosti, až k našemu porodu, dále do prenatálního období až před zrození, kde začneme naší pouť poznávání. Touto cestou si budeme moci lépe uvědomit smysl života, podívat se více ke své podstatě – k našemu zdroji a nahlédnout to, čemu se máme, na základě našich zkušeností v životě naučit.  Seminář je velice očistný, tvůrčí, prožitkový a sebepoznávací.

Tělesná stopa:

Z osobní zkušenosti a ze zkušenosti v individuální práci s klienty jsem si nesčetněkrát ověřila, že všechny emoce a prožitky v našem těle zanechávají paměťovou stopu, proto je možné pomocí těla vyvolat a zpřítomnit různá traumata, vzorce chování, vzpomínky, zážitky, ale i prenatální období i porodní trauma.

Během semináře budeme tyto oblasti poznávat formou řízených imaginací (meditací), které následně výtvarně zpracujeme. Imaginace nám budou pomáhat v symbolické rovině nahlédnout naše nitro a oblasti, které jsou zcela nevědomé. Pomocí kresby tyto skryté obsahy přineseme do vědomí. Díky tomu můžeme vidět různé souvislosti s naším životem. Tímto způsobem budeme vše přetvářet, čistit a léčit na vnitřní rovině.
Dále budeme pracovat s různými cvičeními, která nás dostanou do kontaktu s tělem a která přímo navodí prenatální období, dále pak i porod, což bude základem pro vyvolání tělesné stopy, díky které budete moci znovu autenticky prožít svůj porod.
Také se budeme věnovat tématu rodičů, procházet postupně emočními vrstvami až ke svému zdroji, abychom ho mohli pomocí aktu porodu přivést zpět do svého života a plně ho využívat.
Znovuprožití prenatálního vývoje a porodu má v našem životě dalekosáhlý význam.   Vrací nás plně do našeho těla a do přítomnosti.  Pomáhá uvolnit a rozpustit staré a zatvrdlé struktury, vzorce i emoce, které nám brání volně žít. Proces je velice očistný, přináší hlubší vhled na sebe sama a dodává nám odvahu i elán začít formovat život více podle našich představ a k naší spokojenosti.
Seminář je vhodný pro všechny, kteří hledají sami sebe a chtějí se lépe poznat.
Cena semináře:
Cena za seminář je 3500,- Kč + ubytování a strava 2100,- Kč, strava je vegetariánská, plná penze.

V ceně semináře jsou psací bloky, čtvrtky i veškerý výtvarný a pracovní materiál.

Předem je potřeba poslat zálohu 700kč. Tato záloha je nevratná, zbytek se bude doplácet přímo na místě.

Nepřehlédněte!
Pokud zaplatíte zálohu za seminář do 15. června, bude pro Vás cena semináře 3200 Kč.

Kapacita semináře je omezena, proto se v  případě vašeho zájmu přihlaste včas.

 

Možnost registrace, prohlédnutí galerie z minulého ročníku, podrobnější informace a nabídku dalších seminářů najdete na:
www.svetloduse.cz
Kateřina Damborská
Tel. 604 987 515
damborska@svetloduse.cz