Jste zde


Desatero
Josef Otruba

Otče náš, Bože vševědoucí
osviť mi mou hlavu nevědoucí!

Promiň mi ten výraz: "Je to k zlosti".
Neumím použít vědomostí!

Něco jsem slyšel a něco jsem čet´.
Špatně jsem pochopil smysl těch vět?

Četl jsem Bibli - Písmo svaté.
V hlavě ji mám páté přes deváté.

V ní druhá je kniha Mojžíšova.
O desateru tam čet´jsem tato slova:

EXODUS dvacátá kapitola.
Několik řádků v knize zdola.

Již první Boží přikázání
podle mne tlumočí jasné přání:

Nedělat rytiny, podobenství.
Neklanět se modlám v náboženství.

Proč stovky let klečí pod obrazy
lidé, až v těle mne z toho mrazí?

Proč zlatým sochám se stále klaní?
Proč lidé neplní přikázání?

Nechápu, když Ti chce někdo být blíž,
že musí dívat se na z dřeva kříž.

Jsi stále Bože můj i v mém těle,
Nebo Tě hledat mám po kostele?

Osviť mne Pane! Pomoz mi k pochopení,
jestli to chápu, či tak to není?

Toto je jen první z desatera.
Odpověď je správná ale která?

Devět je dalších, lidé milí.
Jen Bůh ví, zda jsme je pochopili!Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Josef Otruba

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Třešňová 1072
696 62 Strážnice

Web:

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více