Jste zde


Jan Bílý


user avatar

Pochází z Prahy, žije a pracuje již dvacet pět let v Německu, v současné době v Kolíně nad Rýnem. Rodinné konstelace se učil u Roberta Doetsche, praktikoval u Sneh Viktorie Šnabelové (ve Freiburgu) a u několika dalších terapeutů. Již přes patnáct let se zabývá meditací (podle Osho). Delší pobyty v Indii a v Nepálu. Zároveň provozuje internetové "new-age" - projekty a pracuje jako samostatný grafika a fotograf.


Každý z nás je částí různých systémů - systém rodiny, milostného vztahu, pracovního okruhu, sytému přátel a známých, sociální hierarchie. I na naše tělo a na naší psychiku se lze dívat jako na systém - naše tělo se skládá z různých orgánů, částí a funkcí, které se vzájemně ovlivňují. Je-li jedna část zanedbaná, ze systému vyloučená, zapomenuta či zalhávána, má snahu se do systému vrátit jaksi oklikou. Jinak řečeno: sytém jako celek tuto vyloučenou část nezapomene, nýbrž "nutí" jiné části její úlohu - dalo by se také říci její památku - převzít.
Toto přebírání jiných úloh a rolí působí většinou potíže. Tak například přebírají děti podvědomě role vyloučených, zapomenutých a nebo jinak osudem "postižených" členů rodinného systému - role, které jim nejsou vlastní a kterými trpí.

V rodinných konstelacích máme možnost se s těmito převzatými rolemi seznámit. Navíc je možné, vhodným seskupováním konstelace a za pomoci jistých "osvobozujících" výroků a vět, vyloučené a zanedbané členy systému znovu do jejich původních a blahodárných pozic navrátit. Tímto způsobem lze "rozřešit" dlouhodobé vzory, problémy a životní obtíže.

Na začátku konstelace vybere klient z účastníků semináře zástupce hlavních členů svého systému. Tyto zástupce postaví tak, jak to jeho vnitřnímu obrazu dotyčného systému odpovídá. Od okamžiku, kdy zástupci přijdou do pozice, začínají u nich charakteristické pocitové reakce. Pozorováním těchto reakcí a dotazováním se zástupců dostáváme řadu informací o systému a procesech, které v systému pod povrchem probíhají.

Přeskupováním systému a hledáním "správného" místa pro jednotlivé členy začíná úchvatný proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient (a ostatní účastníci semináře) nýbrž mnohdy celý jeho systém, aniž by ostatní členové byli na konstelaci přítomní.Hodnocení autora:

user_rating: 
0
Zatím nehodnoceno

Sdílet autora na facebooku

Zaměření: Rodinné konstelace

Kontakt: Tel.: 0049-171-692 693 4, v ČR: 00420-605 340 712
www.konstelace.info

Web: Nevyplněno

Telefon: Nevyplněno


Články autora


  • Jsou konstelace něco pro opravdové chlapy?


    Asi tak před patnácti lety v době kdy jsem provozoval reklamní kancelář ve Freiburgu jsem každý druhý měsíc pracoval jako grafik na programmu tamější školy přírodního léčitelství. Ta škola se jmenovala ELCRYS a několikrát v roce pořádala "rodinné konstelace". I když jsem v té době navštěvoval jeden... více