Jste zde


Štúdium tarotových arkán XXII. - Súd (20)
Ján Lev

Nadišiel čas aby to, čo bolo ukryté bolo odhalené. Aby to, čo bolo ponížené povstalo mocou. Veľkňažka spadla na kolená a otvorila zapečatený zvitok. Spravodlivosť si dala dole šatku z očí a začala čítať zvitok. Z oblakov padala živá voda a bolo počuť hymnu života.

 

Veľkňažka pod inšpiráciou Blázna, alebo v úlohe Blázna. Najčistejším a najkrajším prejavom tejto arkány je záchrana, ako matka Veľkňažka zachraňuje svoje deti. Je to veľkým prejavom Božej lásky.


Bolo priradené znamenie Panny. Znamenie Panna je najčastejšie znázornená ženou s kosákom v ruke uprostred žatvy. Žatva znamená neodkladnú a tvrdú prácu, zbieranie a selektovanie úrody ako vyvrcholenie celoročného úsilia. Paralelou tohto obrazu môžeme počuť božiu výzvu pre záchranu úrody zeme:


"Prilož svoj kosák a žni, lebo úroda zeme dozrela!"


Arkána Súd je tradične spojená s príchodom Syna človeka v moci a veľkej sláve. Zobrazuje armádu božích služobníkov prichádzajúcich v oblakoch aby záchránili a zbierali úrodu zeme. Vzkriesenie mŕtvych symbolizuje dovŕšenie božích proroctiev a úplné odkrytie spravodlivosti. Je to dôvod k veľkej radosti a dlho očakávaného príchodu Syna človeka. Po veľkom súžení v poslednom okamihu prichádza boží zásah pre záchranu ľudstva. Najláskavejšie bytosti živého Boha sú teraz zoradené do bojových šíkov a konajú záchranné dielo s nasadením všetkých síl.


Arkána Súd sa vyznačuje schopnosťou správneho hodnotenia a pochopenia zmyslu života a dôsledným použitím meča spravodlivosti na oddelenie dobra od zla. Hranice spravodlivosti medzi dobrom a zlom sa stali úplne zjavnými a znamená to najvyššiu úroveň pochopenia božej prozreteľnosti, múdrosti a spravodlivosti. Vysoké uvedomovanie si významu každého kroku v živote je spojené s hlbokou pokorou, oddanosťou a bázňou pred Bohom s pocitom zodpovednosti. Človek sa stáva služobníkom Boha ako duchovná bytosť, aby to, čo bolo rozbité na počiatku, mohlo byť opäť spojené do dokonalej jednoty.


Podľa Sefer Jecira znamenie Panna má kráľovstvo nad činom. Priradené písmeno je JOD (kvapka, ruka jednania, boží zásah). Energia písmena JOD označuje najväčšiu lásku a je prvým písmeno božieho mena JHVH.


Karta nás nabáda, aby sme na základe súcitu a pochopenia, naliehavo konali, lebo prišiel určený čas pre zmenu. Konať je treba aj vtedy, ak to znamená prinášať isté obete. Značí potrebu veľkej lásky, milosrdenstva, obetavosti, neúnavnej aktivity alebo potrebu záchrany niečoho dôležitého a veľmi blízkeho.


Negatívnom význame karta znamená zbabelosť, pasivita, neschopnosť konania, ostať stáť na mŕtvom bode, nízke sebavedomie.


Doplňujúce protiklady a symetrie:
Slnko ukazuje prípravu a budovanie. Súd ukazuje žatvu a ukončenie (akoby kvantový skok).
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více