Jste zde


Štúdium tarotových arkán XXI. - Slnko (19)
Ján Lev

Je ťažké pozrieť sa na vlastnú osobnosť a uvedomovať si všetko, čo bolo tak dôkladne zatláčané. Je to ako nočná mora. Boj sám so sebou je nepochybne najťažší. Aká pomoc prichádza do úvahy, ak bojujeme sami proti sebe?

 

Mág v úlohe Pustovníka, sloboda a radosť zo svojho poslania. Svetlo, úprimnosť, detská nevinnosť a radosť, veľké skúsenosti, príliv životnej energie, čistota, svätosť, osvietený stav.


Svetlo života, radosti lásky, slobody, veľký príliv životnej energie. Oslobodenie od všetkých starostí a negatívnych energií. Na tejto úrovni človek získal súlad s vlastným podvedomím. Nie je tu už žiadna rozpoltenosť ducha a tela, iba jednota, čistota a svätosť. Je to súlad vnútorného ja s božím vedením, vôľou ducha, čo prepožičiava neobmedzené hranice slobody a rozšírenie v láske. Arkána ukazuje výhradne dobré vlastnosti ak pristupujeme k veciam optimisticky, jasne, radostne a aktívne.


V negatívnom význame to je oslepujúca žiara svetla, domýšľanie svätosti alebo nevinnosti, Lucifer ako nositeľ svetla alebo ostrý súd nečistoty. Občas prílišná detinskosť ako radostná povrchnosť.


Priradené znamenie je Blíženci, teda deti, lebo arkána Slnko reprezentuje dieťa a tiež podvojnosť jednoty (jednota Otca a Syna). Prislúchajúce písmeno je Zajin (zbraň, meč). Energia písmena Zajin je radosť očakávania milujúcej láskavosti ako istotu, byť vo viere, čistote, spojený s Bohom. Vyjadruje čistotu svetla a tým spojenú radosť. Vo veľkej miere naväzuje na písmeno He, Vav a Dalet, manifestuje vieru a radosť. Predstavuje úplnú oddelenosť svetla od tmy, uvedomovanie spojitosti s Bohom, posvätnosť, požehnanie a podporu od Boha. Byť v očakávaní v dome Boha a hrať mu melódie.


Z biblického pohľadu arkána reprezentuje pozbieranie údov Kristovho tela. Značí oživenie tela Syna človeka, pozbieranie vyvolených údov Kristovho tela. "Neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi?"


(Podľa egyptskej mytológií sú to údy Ozirisa, čo Isis (Eset) pozbierala aby mohla mať od neho dieťa. Isis potom porodila Horusa, kto neskôr zvíťazil nad Sutechom.)


Ohľadne vývoja arkán môže nám napadnuť výrok Ježiša Krista "Ja som cesta a pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom mňa." Cesta je Hviezda, pravda je Mesiac a život je Slnko - ak uvedené prirovnanie čitateľ môže prijať nech ho prijme.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více