Jste zde


Štúdium tarotových arkán XX. - Mesiac (18)
Ján Lev

Je ťažké pozrieť sa na vlastnú osobnosť a uvedomovať si všetko, čo bolo tak dôkladne zatláčané. Je to ako nočná mora. Boj sám so sebou je nepochybne najťažší. Aká pomoc prichádza do úvahy, ak bojujeme sami proti sebe?

 

Mág v úlohe Vyváženosti a Spravodlivosti. Arkána smeruje k získavaniu rovnováhy a tým aj k skutočnej slobode a vyváženosti. Poskytuje pochopenie dvoch strán našej osobnosti, ktoré by mali spolupracovať a zjednotiť sa do dokonalého vyváženého stavu. V kladnom význame značí pochopenie rozdvojenosti našej osobnosti, zánik tieňa a sebaklamu.


Apoštol Pavol v liste Rimanom v 7 kapitole veľmi dobre vystihol takmer neriešiteľný stav rozdvojenosti našej osobnosti, keď napísal: "Nachádzam v mojom prípade tento zákon: keď chcem konať to čo je správne, je u mňa zlé. Podľa človeka ktorý som vnútri, mám skutočné potešenie v Božom zákone, ale v svojich údoch badám iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a vedie ma do zajatia zákona hriechu. Ja biedny človek! Kto na vyslobodí z tela postupujúceho túto smrť?"


Na tejto úrovni vidíme že zákon duality a vyrovnanie plusu a mínusu funguje dokonale aj v vnútri nás čo je vlastné princípom vyváženosti. Druhú polaritu vnútorného vedenia Mága predstavuje ochraňujúca a utajená Veľkňažka ako naše podvedomie (uvedená dualita je večnou témou umenia.) Pochopením a zladením týchto dvoch, na prvý pohľad protichodných strán našej osobnosti znamená zánik tieňa. Svoj obraz v zrkadle premôžeme, ak si uvedomujeme čo je iba obraz a čo je skutočnosť. Uvedomujeme si priority, čo má byť čomu podriadené.


Arkána ukazuje ovládnutie podvedomia našou vedomou vôľou, aby nebolo opačným, zrkadlovým obrazom, čo neustále dokáže zmariť naše plány. Mág prichádza k pochopeniu, že dokonalá rovnováha neznamená demokraciu a rovnosť postavení. Napriek podradenosti a nadradenosti všetci môžeme byť šťastní na svojom mieste a nemusíme si byť rovní. Spoločne tvoríme jedno telo ako jednotlivé údy nášho tela, kde vzniká dokonalá spolupráca a harmónia. Tu uvedená múdrosť získava ešte väčšie prežitie v nasledujúcej arkáne.


Priradené astrologické znamenie je Strelec, ktorý je zobrazený ako kentaur, napoly zviera a napoly človek, ako symbol neriešiteľnej situácie.


V praktickom význame arkána Mesiac predstavuje varovanie pred možnou stratou zdravého úsudku a objektívneho hodnotenia. Je potrebné správne hodnotiť sám seba, naše minulé skutky, skryté túžby alebo okolnosti danej situácie aby sme odstránili nebezpečie. Značí potrebu odstrániť nesúlad vedomia a podvedomia, ktorý by nás mohol podviesť. Znamenie Strelec sa však vyznačuje značnou dávkou energia ohňa a viery, aby prekonalo túto prekážku. Jeho kráľovstvo nad spánkom je kráľovstvom nad podvedomím reprezentované planétou Mesiac. Znamená ovládnutie podvedomia a uchopenie cesty múdrosti.


Prislúchajúce písmeno je Samech (podpera, kôl, morský had, uzavretý kruh). Energia písmena Samech umožňuje dokonalé ovládnutie vlastného vedomia, zánik vlastného tieňa, ega a mrakov. Predstavuje stav duchovnej panenskosti (stav bez ega). Je oporou od Boha, čo je aj význam písmena. V negatívnom význame: pomätenosť, nesúlad s duchom, rozpoltená osobnosť, víťazstvo tieňa, sebaklam, strata vlastného úsudku, podľahnutie okolnostiam, nočné mory, neposlúchnutie varovania, poverčivosť, podvod, depresia, závislosti, zlý vplyv, strach, úzkosti, opustenosť.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více