Jste zde


Štúdium tarotových arkán XVIII. - Veža (16)
Ján Lev

Mág v úlohe správnej duchovnej voľby respektíve pod inšpiráciou Lásky. V skutočnosti iba na tejto úrovni dokážeme pochopiť podstatu pravej lásky, ktorá nemôže byť založená na zákonoch spoločnosti aj keby tieto zákony boli dokonalé. Mág na tejto úrovni dospeje k uvedomovanie toho, že žiadny súbor zákonov a hodnotení nemôže byť dokonalou realizáciou lásky. Láska je nemerateľná a nedá sa vynucovať. Je potrebné uvedomiť si, že žiadne stavby (akoby pravidlá) nedokážu nahradiť stav, keď zákon je zapísaný v srdciach ľudí. Nebezpečenstvo arkány Veža spočíva v omyle, že pomocou spravodlivej vlády, zákonov, pokroku, ideológie, vedy je možné dosiahnuť dokonalosť a šťastie ľudskej spoločnosti. V skutočnosti takéto uvažovanie vedie k budovanie Veží v podobe spoločenských pravidiel. Veža sa pre úprimný prúd citov postupne stáva izolujúcim väzením. Láska sa postupne premení na krehké, strnulé a bezcitné pravidlo pod jarmom Veže. Spoločenské pravidlá, hodnotenia a zákony môžu iba poslúžiť ako vychovávateľ k láske a spravodlivosti, ale nikdy nemôžu dovŕšiť svoje poslanie. Na druhej strane predstavuje nutný medzník vývoja, ktorý neskôr môže nahradiť niečo lepšie.

 

Podobne Starý zákon bol iba vychovávateľkou ku Kristovi, ale skutočné riešenie a vykúpenie ľuďom nedokázal poskytnúť. Nový zákon zdokonaľoval starý, lebo nebol zapísaný na bezcitné kamenné tabule, ale do sŕdc ľudí pomocou obete Ježiša Krista. Môžeme teda pochopiť, že arkána Veža odhaľuje hranice zákonov a nutnosť víťazstva lásky (hlbokých citov).


Často si myslíme, že veža sa zrúca, lebo má slabé základy. Skôr by sa však dalo povedať, že sa zrúca kvôli svojej výške a základy väčšinou zostanú zachované. Staré porekadlo hovorí, že hrom bije do vrcholkov hôr a nie do základov. Napadajú mi slová Ježiša Krista: "Nemyslite si že som prišiel zničiť Zákon ... lebo pravdivo vám hovorím, že skôr by sa pominulo nebo a zem ako by sa pominulo najmenšie písmeno alebo časť písmena zo Zákona"


Arkána v negatívnom význame značí hranice našich možností, zánik istoty, pád alebo neschopnosť starých osvedčených štruktúr. Najčastejšie ukazuje bezmocnosť voči necitlivosti aparátu moci alebo voči neľudskému a necitlivému jednaniu. Nebezpečným aspektom tejto arkány je podvod a nemorálnosť. Tieto zlé vlastnosti sa vynárajú keď človek za každú cenu chce zachrániť Vežu. (Ako dobrý príklad vzniku tejto neľudskosti bolo vidieť pri zničenia Jeruzalema, čo zapísal Jezephus.) Preto pri práci s touto kartou musíme vždy dobre rozmyslieť či nám nehrozí podvod alebo nemorálne jednanie iných. Crowley pravdepodobne na základe týchto prejavov priradil k arkáne planétu Mars. Mars tu vystupuje ako sila zničenia, ako boh vojny. Po hlbšom analýze pochopíme, že toto priradenie je veľmi nevhodné.


Priradené astrologické znamenie sú Váhy, ktoré sú veľmi citlivé na neustály prúd citov. Znamenie Váh nie je citlivé na všetky druhy nerovnováhy, ako sa mnohí domnievajú. Hlavne čo sa týka ľudskosti, vyžadujú rovnováhu jednania, aby ľudia bez ohľadu na ich postavenie boli v rovnakej miere považovaní za citlivé duše.


V konečnom a kladnom význame Veža spôsobuje zánik hmotného a už obmedzeného a vznik nového duchovného a dokonalého základu. Inak povedané arkána Veža reprezentuje skúsenosť zániku zastaralého. Sprostredkuje morálne poučenie a v kladnom význame aj vznik respektíve pochopenie niečoho nového dokonalejšieho. Stáva sa prvotným základom dokonalosti.


Sefer Jecira označuje Váhy za kráľa nad súložou. Vieme, že súlož ako fyzický, sexuálny akt nestačí. Treba budovať partnerstvo, udržiavať cyklický prúd citov. Kráľovstvo nad súložou teda značí kráľovstvo nad povrchnosťou zmyslových potešení, nutnosť budovať veci v láske. Prislúchajúce písmeno je Lamed (bodec, konanie, sadba). Jemná, mocná a ďalekosiahla vibrácia písmena Lámed má moc premôcť to čo bolo uveznené a poskytnúť nový začiatok. Energia znamenia Váh a písmena Lamed na tejto úrovni v žiadnom prípade nespôsobuje zničenie Veže akoby ničivou silou. Veža sa zrúca na základe toho, že Váhy ukazujú niečo dokonalejšie čo Veža už nedokáže poskytnúť.


Doplňujúce protiklady a symetrie:

Diabol chcel byť uctievaný. Veža túžila rásť k nebesiam.
Diabol dával falošnú lásku. Veža zabila lásku.
Diabol dal žiadostivosť. Veža dala uväznenosť.
Spasiteľ prekonal Diabla. Vežu prekonala láska a sloboda Nového zákona.
Obidve arkány boli prekonané a nie zničené.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více