Jste zde


Štúdium tarotových arkán XVII. - Diabol (15)
Ján Lev

Mág v úlohe Veľkňaza, respektíve pod inšpiráciou Veľkňaza. Význam tejto arkány je pomerne ťažko odhaliteľný, lebo musíme pochopiť podstatu vzniku Diabla. V prvom rade si musíme vyjasniť dve základné otázky: Komu slúži Veľkňaz (kňaz) a komu slúži Mág?

 

Kňaz slúži skôr ľuďom ako Bohu, lebo vyprosuje božiu priazeň pre ľudí. Nie Boh, ale ľudia potrebujú kňazov a preto kňaz symbolizuje všelásku k ľuďom. Na druhej strane, Mág musí slúžiť predovšetkým Bohu a nie ľudom. Mág dostal od Boha veľkú moc, s ktorou disponuje, ale nemôže ju svojvoľne používať, lebo je vlastníctvom Boha. Mág preto musí skúmať božiu vôľu, ako správne použiť tieto energie (samozrejme sa tu nebavíme o čiernej a sivej mágií.) Mág pod inšpiráciou Veľkňaza, cíti všelásku k ľuďom a vzniká nebezpečenstvo, že vo svojej dobrej snahe pomôcť ľudom prekročí určité hranice a začína svojvoľne používať zverenú moc. Vzniká lipnutie ako vynútenie žiadostí, čo môže v konečnom dôsledku vyústiť do vzniku osobnosti Diabla. Spomeňme si, že Diabol nerešpektoval božie vedenie a už v raji prekročil hranice, keď Evu nalákal aby jedla zo zakázaného stromu života. Hovoril, že ľudia budú podobní Bohu a tak sa vlastne snažil pomáhať ľuďom v domnienke, že Boh ľuďom odopiera niečo dobré. Svojvoľne rozdával to, čo nebolo jeho vlastníctvom, ale vlastníctvom Boha. Jednoduchšie povedané, vzniklo lipnutie a vynútenie vlastných žiadostí.


Pochopiť toto nebezpečenstvo môžeme aj na základe života Ježiša Krista. Keď mal Ježiš zhruba 30 rokov, odišiel na pustatinu a tam sa zdržiaval 40 dní a nocí. V pustatine prišiel k nemu Diabol aby ho pokúšal. Príbeh je zaznamenaný v evanjeliu Matúša v 4. kapitole. V krátkosti povedané, Diabol ponúkol Ježišovi politickú moc, bohatstvo atď. Ježiš však odvetil: "Odíď Satan, lebo je napísané, že svojho Boha budeš uctievať a jemu samotnému budeš preukazovať svätú službu." Po týchto slovách Satan odišiel, lebo Ježiš odhalil podstatu jeho hriechu. Nie ľuďom, ale bohu treba slúžiť. Preto sa Ježiš nestal ani politikom ani nezaložil liečebný ústav ani charitatívne organizácie. Prístup Diabla môžeme vysvetliť akoby nevedomým deťom chcel odovzdať zázračný oheň. V skutočnosti čierna mágia nie je nič iné ako mágia, kde moc božiu bez jeho súhlasu zneužívajú, akoby s ohnivým mečom v ruke. Istotne čitateľ odhalí, že uvedená všeláska k ľuďom v skutočnosti nesleduje záujmy ľudí, ale pramení z túžby stať sa vyvýšeným a uctievaným.


Takéto počínanie určite odplatí ochrankyňa. Na vlastnom zdraví ľudia spoznajú moc starostlivej matky Veľkňažky, ktorá ochraňuje svoje deti. Nie je to náhoda, že mnohí ľudia zaoberajúci sa okultizmom majú vážne zdravotné ťažkosti.


Nebezpečenstvo Diabla môžeme vidieť aj na základe príkladu Judáša, ktorý sa stal zradcom Ježiša, keď si spomenieme na jeho pohnútky.


Čo sa týka Veľkňaza, jeho láska k ľudom je správna, lebo on nedostal žiadnu moc, ktorú by mohol svojvoľne rozdávať. Môže prosiť Boha o pomoc a vyučovať národ, kde jeho poslanie končí.


Odhalením karty Diabol môžeme pochopiť aj to, že lákavá všeláska k ľuďom môže naberať aj nebezpečné odtiene. Preto je lepšie ak naša láska je prvotne založená na božích zásadách.


Spolu s uvedeným významom arkány súvisia aj rôzne lákadlá, sebaklamy a ľudské slabosti, ktoré si čitateľ môže odvodiť aj sám a nie je potrebné aby som ich obšírne vysvetľoval. Víťazstvom tejto arkány je učiteľ a spasiteľ, ktorý zvíťazí nad Diablom a sprostredkuje ľuďom božiu lásku ako spasiteľ. Spasiteľ dokáže vyučovať ľudí aj bez slov a ľudia v jeho prítomnosti robia veľké zmeny. Neučí ľudí iba intelektuálne ale s mocou, ako to robil Ježiš.


Priradené astrologické znamenie je Býk, ktorý buduje svoje teritórium a má istý vzťah k pôžitkom. Sefer Jecira označuje ako kráľa nad myslením. Kráľovstvo nad myslením získame iba ak si uvedomujeme, že intelektuálne myslenie nestačí, ale je potrebné získať moc nad vlastnými túžbami.


"Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý kto sa stále pozerá na nejakú ženu, tak aby k nej splanul vášňou už s ňou vo svojom srdci cudzoložil." Uvedený výrok dobre ukazuje čo znamená kráľovstvo nad myslením.


Prislúchajúce hebrejské písmeno je Vav (háčik, spojka, poistka alebo nástroj na zhromažďovanie).
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více