Jste zde


Štúdium tarotových arkán XIX. - Hviezda (17 - nádej, čistota)
Ján Lev

Hviezda je krásnou, nežnou arkánou Tarotu. Sľubuje úspech, naplnenie, vedenie a osvietenie, optimizmus, radosť, krásu, šťastie. Karta má anjelskú podobu ako znamenie Vodnára, čo symbolizuje anjela, ktorý vylieva svoju osobnosť na ľudí.

 

U tejto arkány tiež dochádza k určitému očisteniu, avšak nie bojom, ako u karty Smrť, ale odpútaním sa od materiálnych záväzkov a získavaním viery a vysokých morálnych zásad, sociálnym cítením, potrebou priateľstva. Prijatie, akoby ochutnanie týchto morálnych hodnôt, vyžaduje vôľu očistenia, umytie vo vode, pokoru a hlboké pochopenie. Osoba získa pochopenie vlastnej životnej cesty a podstaty svojho poslania na zemi a optimistický pohľad do života.


V negatívnom zmysle znamená ilúzie v budúcnosti, pesimizmus, podkopávanie autorít, urážlivosť, pichľavosť, neschopnosť prejavenia viery, zatrpknutosť, rozčarovanie, snenie, strach z reality.


Číslo arkány ukazuje Mága v úlohe Voza. Mág si uvedomuje rozpoltenosť osobného Voza, ktorý ťahajú dobré aj zlé stránky našej osobnosti. Voz reprezentuje naše poháňajúce energie, ktoré dávajú silu k bojovnosti a k prekonávaniu problémov. V dôsledku uvedomovania si našej nedokonalosti sa naša osobnosť stáva citlivejšou pre duchovné vedenie, viac si uvedomuje zmysel života. So zmyslom života sme sa už stretli pri arkáne Spravodlivosť a teraz je tu opäť pri arkáne s číslom 17 ( 1+7=8).


Naše snahy sú v súlade s našim duchovným určením a je nám poskytnuté vedenie aby sme pokračovali ďalej na tejto ceste. Pamätajme, že pri pôrode Mág zvíťazil nad našou telesnosťou v spolupráci s božím duchom a teraz v úlohe Voza spôsobuje uvedomovanie si týchto skúseností, čo vedie osobnosť k vedomej službe dobra. Táto vedomá vôľa čistoty je v Biblii reprezentovaná krstom vo vode. Čistá voda uprostred Vozu je ako voda života.


Astrologickým symbolom je znamenie Vodnára.
Sefer Jecira charakterizuje Vodnára ako kráľa nad chuťou. Chuť, respektíve ochutnať niečo, znamená okrem pocitu aj účasť a osvojenie. Chuť je tiež spojená s prijímaním materského mlieka. Tento proces je veľmi dôležitý, lebo okrem chute sa formujú aj city a pohľad na svet. Vodnár teda symbolizuje prijímanie duchovnej potravy. Prislúchajúce písmeno je Cady (rybársky háčik, udica, útočište). Energia písmena Cady pôsobí ako tajomstvo eucharistie (impregnácie), vtelenie božích sľubov do mysli človeka. Spôsobuje ochutnanie čistoty, večnosti a svätosti.


Doplňujúce protiklady a symetrie:
Miernosť zladila všetky polarity. Hviezda našla čistotu a cestu k dokonalej jednote.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více