Jste zde


Štúdium tarotových arkán XIV. - Obesenec (12)
Ján Lev

Mág v úlohe ochraňujúcej a starostlivej Veľkňažky spôsobuje nové videnie ak prejavujeme ochotu meniť sa (poskytnúť nejakú obeť).

 

Kreslený obrázok obesenca väčšinou zbudí desenie, pocit bezmocnosti. Je však nádhernou arkánou Tarotu. Arkána nás nabáda aby sme získali nové videnie, akoby otočený pohľad a zastavili sa. Je tu istá skúška našej sily a citov, čo treba znášať. Je tu utrpenie, ktoré však umožňuje nové videnie svetla. Čomu sa dá v živote vyhnúť? Určité veci treba prežiť a prekonať, inak sa vrátia v horšom. Skúška nám poskytuje zosilnenie ducha pre našu ochranu, avšak pre slabých to môže znamenať úplné zastavenie a trápenie. Rastlinstvo vedľa obesenca značí znovuzrodenie, kladnú zmenu.


Priradené znamenie je Rak. Sefer Jecira označuje toto znamenie ako kráľa nad zrakom. Oči sledujú iba to, čo sa v okamžiku udeje navonok, ale potrebujeme takéto okamžiky vnímať aj citom a vidieť ich históriu, ich detstvo, čo vyjadruje princíp Raka (kráľovstvo aj nad zrakom). Povrchné city nás občas môžu klamať a preto je potrebné získať hlbšie prežitie a pochopenie. Prislúchajúce písmeno Chet (plot, ohraničenie, ochrana).


Kladná energia písmena Chet veľmi pekne ukazuje súvislosť s arkánou. Ukazuje na božie milosrdenstvo. Boh je milostivý a milosrdný, pomalý do hnevu a veľký v milujúcej láskavosti. Je to písmeno pokorného očakávania a pokánia z hriechu, čo je predpokladom prejavenia božieho milosrdenstva (keď človek obráti svoje nohy k božím pripomienkam). Tiež je písmenom hlbokej pokory a pochopenia vecí, rytmu a času božích krokov. Umožňuje oživenie svetla, získať späť zdravie, zabraňuje ochabnutie v duchovnom aj vo fyzickom zmysle. Zastavuje a zlepšuje pohľad na božie normy (akoby pohľadom späť po istom čase) . Rozlišuje jasné od nejasného a oživuje veci. Anjeli táboria okolo všetkých, ktorí prejavujú pokánie, aby ich ochraňovali od súdu. Je to prejavom milosrdenstva.


"Tak málo lidí pochopilo tajemství symbolu Raka-Kraba! Vodní tvor, který se pohybuje pozpátku nebo do stran, jehož vývoj vedl do slepé uličky, tvořené tvrdou ulitou, která obaluje život - ulitou, co se s každým novým cyklem shazuje, na to nezapomínejme! Tvor mořský; a moře vždy symbolizuje kolektivní nebo spíš rodové Nevědomí ... Vztahuje se to k ročnímu období, kdy se Slunce pohybuje velmi pomalu; stojí na místě …Všechno se musí znovu posoudit, veškerý pohyb a pohnutky obrátit. " - z knihy: Dane Rudhyar: Astrologická znamení, strana 55 a 56.


Negatívny význam karty značí márne snahy, chorobu, neriešiteľnú situáciu alebo snahu hľadať iba obchádzky, sebaobetovanie keď netreba atď. (Choroba je vlastne prejavom podvedomia, čo signalizuje určitý nesúlad, omyl alebo hriech.)


Doplňujúce protiklady arkán:
Magická sila odvážne konala. Obesenec visel a pozeral.
Magická sila jemne podmaňovala. Obesenec obetoval.
Magická sila použila nadhľad. Obesenec mal otočený pohľad.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více