Jste zde


Štúdium tarotových arkán XIII. - Magická sila (11 - vnútorná sila)
Ján Lev

Mág reprezentuje najvyššiu zložku našej osobnosti, preto nás môže napadnúť otázka čo je obsiahnuté v čísle 11 (mág mága)? Je to práve viera, ktorú získal Mág v Kolese osudu a dokázal ovládnuť naše telesné stránky (pudy, strach) a dovŕšiť svoje poslanie. Na základe tejto skúsenosti vzniká magická sila, ktorá skrotí leva pudovosti, telesnosti a strachu. Viera Mága je založená na skutkoch. Nie náhodou je pôrod taký dramatický a ťažký, lebo práve tento okamih dodal Mágovi silu viery, že je schopný prekonať takmer všetko (smrť a zrodenie).

 

Číslo 11 sa skladá z dvoch jednotiek čo dáva dohromady 2, teda číslo Veľkňažky. Tradične je arkána znázornená tak, že mladá dáma krotí leva, čo je iste nebezpečným a veľmi odvážnym skutkom. Slabá dáma nepoužíva fyzickú, ale duchovnú, vnútornú, magickú silu. Prijíma a láskyplne skrotí pudovosť, sexualitu, egoizmus a iné obávané stránky našej osobnosti. Neodsudzuje, ale prijíma aj tieto stránky a preto silný lev nekladie žiadny odpor.


Je to kartou presvedčenia, že zvíťazí dobro nad zlom. Keď stúpime s vlastnými obmedzenými možnosťami do chaosu respektíve do neznámeho sveta, je to nebezpečné. Ten, kto sa však nestretol s týmto nebezpečenstvom, nikdy sa nestane odvážnym človekom. Karta nás nabáda, aby sme získali sebadôveru a použili vlastnú vnútornú silu viery. Školiteľom vnútorného Mága je vlastne naše telo, pudovosť, sexualita, egoizmus atď. čo často vnímame ako niečo negatívne a telesné. Ježiš jednoducho formuloval múdrosť tejto arkány, keď povedal, aby sme neodporovali zlu. (To však neznemená, že máme konať zlo.)


Priradené astrologické znamenie je Lev, ktorý sa nehanbí sám seba považovať, prezentovať za najväčšiu hodnotu. Podľa Sefer Jecira znamenie Lev má kráľovstvo nad sluchom, teda dokáže dobre počúvať ono skryté a pritom neodsudzuje, skôr jemne a odvážne zdolá alebo využíva. Priradené písmeno je Tet (lono s plodom, skrytosť, utajenosť, had, dvojitosť).


V negatívnom význame značí nedostatok viery, bojazlivé srdce, snahu vyniknúť alebo hrať sa na dôležitého bez odvahy. Značí pudovosť alebo najčastejšie strach z vlastných pudov, malú sebaúctu alebo bojovnosť, čo je často prejavom strachu a vnútornej slabosti atď. (V partnerských vzťahoch môže naznačovať dvojitosť, nesúlad alebo hádky. V iných aspektoch života značí, že treba postupovať intenzívne a neopustiť naše predsavzatie.)
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více