Jste zde


Psychologie a mýty tarotu
Roman Přikryl

Psychologie a mýty tarotu

Tarot je, z psychologického hlediska, vizuálním ztvárněním psychických stavů. Čtyři karetní barvy určují úroveň vědomí: meče odpovídají mentální úrovni a ztělesňují přesvědčení, ideje a způsob myšlení. Daly by se přirovnat k obrazům našich myšlenek. Poháry představují emocionální neboli citové odezvy, reakce, pocity a prožitky. Všechny karty pod symbolem pohárů popisují různé formy lásky a znázorňují citové stavy od pocitu štěstí a uspokojení, přes zklamání, hněv, strach, až po netečnost. Hole představují schopnost vize, vhledu, vnímání a intuice, a znázorňují duchovní energii, vitalitu a spontánnost. Disky - u jiných karetních souborů označované někdy jako pentagramy nebo mince - zobrazují vnější realitu a schopnost uskutečnit ve vnějším světě vše, oč usilujeme v oblasti zdraví, financí, práce, tvořivosti a vztahů.

 

Stejně jako jsou nám myšlenky nebo duchovní informace sdělovány ve snech a meditativních stavech, promlouvá k nám na základě stejného vzorce i Tarot. Je zrcadlem duševních pochodů vznikajících buď z podnětů vnějších anebo čistě vnitřních. Z hlediska psychologie a vědy o člověku nás může tarot a jeho symboly v mnohém poučit také o mytologickém vývoji lidské duše. Proto může být využíván psychoterapeuty, ale i jednotlivci, aby nahlédli do hlubin duše někoho jiného nebo své vlastní.

Použití tarotu jako zrcadla vnitřních i vnějších procesů se dá srovnat se základní funkcí mytologie. Nejen proto, že oba systémy poskytují lidskému růstu a vývoji stejnou službu, ale také proto, že jsou oba zdrojem sebepoznání a sebeodhalení.

Symboly na tarotových kartách tedy představují klíče, které pomáhají otevřít mysl i srdce zázrakům v našem vnitřním i vnějším světě. Tarot také reprezentuje symbolický model, ve kterém symboly zároveň poodhalují a zároveň skrývají přítomnost vše obklopujícího vesmíru a našeho nedozírného vnitřního světa. Mýty a symboly ukazují vlastní stav vnitřní jednoty a mnohostrannosti na základě naší schopnosti pochopit je. Vystupují také jako zprostředkovatelé afirmací nebo negací a omezení, jejichž působení je nezávislé na významu, který jim dáváme nebo na pocitu, který v nás v danou chvíli vyvolají.

Mýtické postavy v tarotu znázorňují univerzální principy, jejichž působemí podléhá každá lidská bytost v určitých obdobích a určitých oblastech svého života, bez ohledu na rodinné a kulturní podmínky, ze kterých vzešla. Proto je důležité, aby měl Tarot nejen roli psychomytologického zrcadla, ale je také potřeba jeho symboly chápat z perspektivy jednotné lidské kultury.Použitá literatura: Velká kniha Crowleyho tarotu, Angeles Arrien, vydalo nakl. Synergie 2000
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno