Jste zde


Pronikání do světa snů…
Iva Paťhová

Pronikání do světa snů…

 Každou noc, když vědomí usíná, začíná se v nás probouzet tajemná krajina snů… Otevírají se nám dveře do našeho nitra… Naše nevědomí začíná ožívat a vytvářet neuvěřitelné příběhy. Řeč snů bývá pro naše vědomí těžko pochopitelná, protože se neřídí zákony logického myšlení, tedy způsobem, kterým obvykle vnímáme svět v bdělém stavu. Kdo se ale této řeči dokáže naučit, může pochopit, co se děje v jeho nitru a lépe porozumět sám sobě, i světu kolem sebe.

 

Současná psychologie zastává názor, že sny hovoří o možnostech člověka. Sny ale také vypovídají o našich emocích, postojích a prožitcích a mohou nás upozornit na něco, co naše vědomí nezaregistrovalo, nebo to, co odmítá přijmout. Mohou být i varováním.

 

Sny jsou královskou cestou do nevědomí.
C. G. Jung

 

ZAPAMATUJTE SI SVÉ SNY
Abyste si své sny pamatovali, je vhodné probouzet se pozvolna. Zazvonění budíku může způsobit, že to, co se zatím zdálo, v okamžiku zapomenete. Lepší je snažit se probudit ještě před zazvoněním, nebo třeba hudbou z radiobudíku, která vytvoří příjemný pozvolný přechod ze spánku do bdělého stavu.

Jak se pozvolna probouzíte, vzpomínejte na to, co se vám zdálo; snažte si to zapamatovat, popřípadě si v duchu přehrajte celý děj snu až do nejmenších detailů. Právě detaily vám leckdy pomohou pochopit smysl snu a mohou nám potvrdit to, co naznačuje základní děj.

 

Ber život méně vážně, a své sny vážněji, pak ti bude brzy lépe.
G. Meyring

 

ZAPISUJTE SI SVÉ SNY
Pokud si svých snů začnete víc všímat a budete se snažit je pochopit, odmění se vám tím, že vám vyjdou vstříc a začnou k vám promlouvat jasněji. Dají vám odpovědi na otázky, které si kladete a budete-li jim důvěřovat, povedou vás vaším životem.

Sny si pravidelně zapisujte, jejich smysl se vám může odhalit i tím, že na sebe budou třeba navazovat, nebo se může opakovat nějaký motiv v různých souvislostech. Případně můžete pochopit smysl některého snu až po určité době, kdy se něco, co se snem má souvislost, objeví ve vašem životě.

 

Pravé vyučování udílí jen život a ještě lépe sen. Naučit se snít je tudíž první stupeň k moudrosti. Chytrost dává vnější život, moudrost pak prýští ze snu.
G. Meyring

 

Pronikání do světa snů…NEBERTE PŘÍLIŠ VÁŽNĚ SNÁŘE VAŠICH BABIČEK
Populární věštecké snáře z minulého století nechte raději ležet stranou. Věštby typu: "Čeká tě zlá nemoc" apod. vás mohou dovést jen k tomu, že opravdu nakonec nemocní budete. Ale neřeknou vám nic o tom, co se děje ve vašem nevědomí. Pátrejte spíše po příčinách, které sen vyvolaly.

 

NEDĚSTE SE SVÝCH SNŮ
Sny rády přehánějí. Nevědomí chce vyburcovat vědomí k tomu, aby se začalo zamýšlet nad tím, proč sen byl tak děsivý. Chce, abyste si přiznali, že máte na někoho vztek, nebo se něčeho bojíte. Negativní emoce se pak ve snech přetvářejí v člověka, který vás pronásleduje, ve zvířata, nahánějící strach, nebo temná nebezpečná místa.

 

DŮLEŽITÉ JSOU POCITY
Uvědomte si pocit, který vás ve snu provázel. Může vám hodně napovědět o smyslu snu. Pokud jste měli pocit štěstí, může to znamenat, že jste v harmonii sami se sebou. Negativní pocity naopak svědčí spíš o tom, že vaše vědomí není v souladu s nevědomím.

 

ZPŮSOB VÝKLADU
Zamyslete se nad tím, co vám vaše nevědomí chce sdělit. Položte si otázky:

  • Kde se děj odehrával?
  • Co a kdo se ve snu ukazuje?
  • Jakým způsobem?

 

Sny vyjadřují postoje snícího, takže stejný sen, který by se zdál dvěma lidem, může pro každého z nich znamenat něco zcela jiného. Proto se vždy ptejte sami sebe, co ten který symbol znamená pro vás!

Běžné sny často reagují na právě prožité skutečnosti minulého dne, proto si vzpomeňte, co vás včera ovlivnilo, co se vás dotklo, nebo na co jste mysleli před usnutím. Sny ale mohou také pocházet z hlubší podstaty vaší duše a mohou se vás snažit přimět, abyste se zamysleli nad tajemstvím života a smrti, nad smyslem svého života a také vám pomoci tato tajemství začít odhalovat…

Účelem tohoto krátkého článku není naučit vás dokonale vykládat své sny, ale podnítit váš zájem o to, co se děje, když vaše vědomí spí. Pokud jste se "chytili", klíč k řešení určitě naleznete. Možná se objeví v některém z vašich příštích snů…


Litografie: Krajina snů - Iva Paťhová
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Iva Paťhová

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: Nevyplněno