Jste zde


Polohy a sny
Sofie Danae

Polohy a sny

Ať už si myslíte cokoliv, že tento název slibuje, raději Vás předem vyvedu z omylu. Skutečně se v tomto článku budu zabývat pouze a jedině polohami při spánku. Je totiž velice zajímavé pozorovat, co vše dle názoru odborníků odhaluje naše charakterové vlastnosti a polohy, v nichž obvykle spíme, mají kromě toho také vliv na kvalitu našeho snu.

 

POLOHA NA ZÁDECH. Člověk leží natažený a poskytuje dýchacím orgánům tu nejvýhodnější polohu. Takový spáč je člověk houževnatý, většinou náruživý, který lehce zdolává překážky v životě, i když nemá nadbytek vůle. Sny jsou pro něj v rozporu s denním životem a mají pro něj velký význam. Mění-li často ve spánku obvyklou polohu a ráno se probudí opět v původní poloze, lze usuzovat na sny sexuálního charakteru. Ve všedním životě tyto lidi pronásleduje sklíčenost, která pramení v názorech anebo činech. O své sklíčenosti se zmiňují málokdy.

POLOHA NA LEVÉ STRANĚ: kde se nachází srdce, není zdravá. Bývá znamením vleklého onemocnění. Jedná se většinou o denního štvance žijícího ve věčném stresu. V denním životě si dovede vynutit klid a vypadá chladně a rozvážně. Podléhá silně vlivům okolí a můžete ho i svést k vášnivým činům. Mluví často ze spaní. Takový člověk se vyznačuje velkým pudem sebezáchovy a málokdy bývá sobcem.

POLOHA NA PRAVÉ STRANĚ: je prý nejpřirozenější polohou. Tento člověk je čilý, hovorný. Chce mnoho a také mnoho od života očekává. Je málo logický, a často se dovede unáhlit. Touto polohou se v noci dobíjí a poskytuje mu klidný spánek. Sny nemívá hezké, často na ně zapomíná a vypravuje je nepřesně a nesouvisle.

POLOHA NA BŘIŠE: poukazuje na člověka nezralého s dětinským chováním. Bývá optimista, ztrácí málokdy klid a rozvahu, protože bere lidi a věci tak jak jsou. S bližními jedná přímočaře a jednoduše. Dovede se také řádně naštvat. Pokud ve spánku změní polohu mívá krásné sny, které dovede lehce a plynule vyprávět. Ve spánku má často zaťaté pěsti, které nijak neznázorňuje násilí. Tento člověk bývá často dobrotivý.

ČASTÉ ZMĚNY POLOH: jsou způsobeny buď zvláštním vzrušením nebo tělesnou nevolností. Stává-li se to často, jsou sny většinou zvláště silné. Sen se spáči velice rychle vytrácí z podvědomí a zapomíná na nejdůležitější části snu. Je to člověk málo přizpůsobivý, ale zato otevřený.
Použitá literatura: Sám sobě vykladačem snů, Oldřich Rajsigl, nakl. Dobra & Fontána