Jste zde


O-KULT - temná esoterní poradna
inzerce

Světlo se rodí z lůna temnoty, diamant se utváří v hlubinách země a pravá gnóze není pošetilá, aby oddělovala bílou od černé a ve jménu výšin pohrdala hlubinami.

Po dlouholetém působení v zahraničí se v Praze objevuje česká frakce O-KULTu, aby vystoupila na veřejnost se svou speciální nabídkou poradenských služeb.
Mimořádná erudice i lidská zodpovědnost našich poradců je garancí skutečného vhledu, smysluplné rady i účinné pomoci. To je podstatný rozdíl od planých útěch, ideově zabarvených výkladů a standartně neurčitých příslibů, které pod make-upem dobrolidství nabízejí mnozí reprezentanti populárně komerční esoteriky. My nevaříme z vody a okultismus v našem podání má svůj původní obsah a hlubinný rozměr.SPECIÁLNÍ NABÍDKA o SPECIÁLNÍ METODY o KOMPETENTNÍ POMOC V OTÁZKÁCH (sebe)POZNÁNÍ A (sebe)REALIZACE


Astrologie
Astrologicky pracuje O-KULTs nativním horoskopem, progresemi i tranzity naší osvědčenou výkladovou metodou life-script. Nedocenitelnou výhodou přitom je, že na základě našich zkušeností a schopností je nám astrologie pouze vhodným nástrojem přímého poznání bytosti.
Neuznáváme žádné determinační koncepty, ať se již nazývají karma nebo předurčení, ale naopak vycházíme z toho, že životní cesta každého je otevřená hra, kde předem daná je pouze hrubá tématická linie a pravděpodobně hlavní zápletky, v žádném případě však ne samotný průběh a rozuzlení. Hlavním cílem je tedy seznámit klienta s oním základním scénářem jeho individuální existence a pomoci mu vzít režii svého osudu do vlastních rukou.

Tarot
Tarot je systém, který pomoci symbolů na principu synchronicity tlumočí obsahy našeho nevědomí. Jinak řečeno: Zpřístupňuje nám informace nejen z individuální, ale i z univerzální databáze. Poradci O-KULTu jsou mistry vysoké divinace a do sytému tarotu jsou zasvěceni na úrovni, mírně řečeno, nadstandartní. Tomu odpovídá i kvalita služeb, které naše poradna nabízí. U nás obdržíte jednoznačné odpovědi na všechno, co vás zajímá, i konkrétní a zdůvodněné rady, jak věci změnit ve váš prospěch. Nebudeme vás ale ovlivňovat ve vaší svobodě činit nadále, co a jak chcete.
Vzhledem k tomu, že ručíme za platnost našich výpovědí a prognóz, nemůžeme zaručit, že budete vždy potěšeni tím, co se dozvíte.
Dáváte-li ovšem přednost poznání před nevědomostí - kontaktujte nás!

www.o-kult.cz
e-mail: okult@o-kult.cz
tel.: 722 604 946