Jste zde


Žijeme - část III. (parametry hodnocení)
Ludmila Růžičková

PODVĚDOMÁ AGRESIVITA

Je to někdy velice mistrně utajovaná vlastnost. Vědomá agresivita je všem na očích, okolí ji okamžitě registruje a hodnotí její velikost. Při dnešním uspěchaném životním tempu tak podvědomá agresivita uniká. Je to zvláštní veličina. Je-li jí hodně, znamená to drzost, úspěch, větší odvahu, ale zároveň přitahuje problémy. Souvisí to se stářím duše, ty mladé duše s vysokou podvědomou agresivitou snáze dosáhnou úspěchu, ale zároveň je tam prostor pro neštěstí. U vědomé agresivity je vidět výsledek, ale dopad podvědomé je složitější. Nemusí se totiž projevit přímo jejímu majiteli jako viditelný zásah. Jde o správné rozpoznání nebezpečí a následné zvolení optimálního postupu, jak předejít nezdaru. Nejlépe je odstranit karmu, pak se dá životem snáze pokračovat.

KARMICKÉ ZATÍŽENÍ

Jeho současná vysoká hodnota znamená varování, je to podobné, jako s podvědomou agresivitou, ale zde je větší podíl skutkový. Říká nám, kolik toho máme ještě odžít v tomto okamžiku, kolik "hříchů" ze života. Naším cílem je zrušení karmické zátěže a nastavení takových parametrů a postupů, aby se čistý stav udržel a nedocházelo k novému narůstání karmy.

SOULAD S VYŠŠÍMI ZÁKONY - S PŘÍRODOU

Vypovídá o kladné hodnotě nejen nás lidí, ale jakéhokoli objektu zkoumání. Cílem je sladit tuto hodnotu s naším životem, s naší bytostí, tím, že zrušíme karmu a staráme se o správnou orientaci v životních situacích.

ŽIVOTNOST

Je to výsledná hodnota všech předešlých složek ukazujících na okamžitou délku života z nich vyplývajících. Tato hodnota však někdy bývá proměnná a nelze ji vždy brát jako definitivní.

PERSPEKTIVA

Této údaj je důležitý zvláště při rozhodování, kdy můžeme porovnávat různé možnosti, strategie apod. Po zrušení karmy se ale může změnit.

DOKONANÁ KARMA

Je informací o již splněném plánu duší, o odžitých zkušenostech duší. Tedy o nás samotných, o tom co už máme za sebou.

NEDOKONANÁ KARMA

Zde se naopak dozvídáme, kolik toho ještě máme před sebou, co zbývá odžít, nebo zrušit a v jaké oblasti - vztahy - majetek - zdraví a kde si dát největší pozor.

CELKOVÝ KARMICKÝ VLIV NA NÁS

Také zde se ukazuje okamžitá informace v širokém spektru všech zainteresovaných duší. Jde nám o maximální odstranění jejich karem.Pokud je umožněno odstranit karmu všem duším v celém rodě (nežijícím lidem), zůstane pouze karma těl a tu je možno odstranit se souhlasem svobodné vůle - tedy se souhlasem dotyčné žijící osoby.

Příště: Řešení problémů, Vztahy, Majetek, Zdraví.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ludmila Růžičková

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: 558741339 po 19:00
720119867 po 18:00

Web:

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více