Jste zde


Žijeme - část II. (duše)
Ludmila Růžičková

Máme ji téměř všichni. No a jak nás ovlivňuje? Je to velice individuální, ale zároveň jsou to schematická pravidla.

Možná někoho překvapí, že máme duši. K čemu je potřeba, je - li to pro nás prospěšné, či nikoli a když už jsme se smířili s myšlenkou, že ji opravdu máme, tak jak je tedy možné žít i bez ní.

Jak se chová tělo bez duše?
Jak se chová tělo, které má několik duší, jak je to možné a nehádají se mezi sebou?
Která z nich má převahu a jak se její vůle projevuje na našem životě?
Má naše přesvědčení vliv na naší duši, nebo si právě pod vlivem duše vybíráme to, co jí vyhovuje?

Jak se takové vlivy projevují? Nemusí být vždy těžkým zásahem, mohou se zmírnit a nebo za určitých podmínek převést jinam, nebo úplně zrušit?

Vliv duší na život člověka je velký. Podle svého programu je to ona, která vybírá, kdo se kde narodí a jaký bude jeho osud, jak se bude chovat, k čemu bude mít vlohy a sklony. Jsou to zkušenosti duší z jiných životů, které dávají lidem schopnosti jimž říkáme talent a nadání. Abychom nejlépe uspěli ve škole či v zaměstnání je vhodné sladit zkušenosti duší se stavem a možnostmi v tomto životě. Nebo naopak, chceme-li se vyvarovat chybných rozhodnutí.

Je-li duše mladá a dravá chová se jako velmi ambiciózní člověk, téměř bezohledně se dere kupředu a je úspěšná (většinou), ovšem až do chvíle, kdy nastane onen zvrat, kdy je její zkušenost naplněna a ona se jde učit jinam.

Člověk pak dostává jinou - podle zásluh a vlivu své svobodné vůle. Při této změně bedlivému pozorovateli neunikne změna povahy onoho jedince, někdy i velice citelná změna v jeho životě ( někdy říkáme, že ho takzvaně dostihl osud).

Je možnost takové neblahé zvraty korigovat a to zase podle individuálních možností a okolností a negativní dopad změny duší nemusí být takovým těžkým zásahem, může se zmírnit!

Může se přenést případně na jinou úroveň prožitků, na jinou osobu nebo úplně zrušit. Zruší-li se karma duší, uvolní se vazby a člověk lehčeji žije, lehčeji plánuje pozitivně budoucnost. Čím více se zruší karmy - jak po linii duší, tak po linii těla, tím lépe. Už není nutno prožívat a opakovat zkoušky duší, které nebyly dosud ukončeny. Tato výhoda v tomto rozsahu nám nebyla dříve umožněna. Změna v životě jednotlivců přichází pomalu - také v závislosti na myšlenkách a některá přání a tužby lidí nemohou být v tomto životě zrealizována, protože tomu brání např. současné tělo. Duše je software a tělo je hardware. Tělo je omezujícím faktorem duše. Karma ale dál nepokračuje. Jednak se tím zlepšuje náš život, životy našich dětí - to po linii těla a pak také po linii duší nepokračují jejich další zkoušky.

Ještě dlužno dodat, že nejen lidé mají duši.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ludmila Růžičková

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: 558741339 po 19:00
720119867 po 18:00

Web:

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více