Jste zde


Jsem planetární učitel, říká Dragan Vujovič
Sofie Danae

Jsem planetární učitel

Silvova metoda je mezinárodní vzdělávací program rozvoje mysli a kontroly stresu. Je založena na vědeckých poznatcích účinnějšího použití mozku a mysli. Využívá mimořádné schopnosti frekvence alfa, během níž je člověk schopen účinně "programovat"  svůj život a zlepšuje schopnosti učení a komunikace . O této metodě, jejích aktuálních novinkách, ale především o samotné charismatické osobnosti jejího ředitele pro Českou republiku, Draganem Vujovičem nám více prozradí tento rozhovor.

 

Kdy a za jakých okolností ses Ty sám dozvěděl o Silvově metodě?

Dragan Vujovič

V roce 1987 jsem byl v Londýně na specializaci z oblasti ekonomie a marketinku a "náhodou" jsem našel v místním deníku inzerát: "Chcete více používat svůj mozek - úvodní přednáška zdarma" v nedalekém hotelu. To mne zaujalo, tak jsem šel na úvodní přednášku a v ní lektor John Newman vysvětloval, oč jde. A já jsem si řekl, že pokud je jen pět procent z toho pravda, tak je to fantastické. Protože pocházím původně z Bělehradu a do tehdejší Jugoslávie jsem se měl vrátit za pár měsíců, téměř okamžitě se mé nadšení změnilo v myšlenku uskutečnit tyto kurzy také v tzv. zemích východní Evropy a s tímto návrhem jsem za panem Newmanem také přišel. Řekl mi, ať nejprve dokončím kurz, cvičím a vyzkouším si sám, jak to funguje a teprve pak se na ně oficiálně obrátím dopisem. Přesně to jsem také udělal. Setkal jsem se s ředitelem pro mimoamerické země - panem Juanem Silvou, bratrem zakladatele Silvovy metody José Silvy a seznámil jsem ho se svým projektem. Na základě toho jsem se stal supervisorem pro východní Evropu, tedy tehdejší socialistický blok, a v roce 1990 jsem zahájil první kurzy Silvovy metody v Jugoslávii, brzy nato v Maďarsku, pak následovalo Československo, Polsko atd.

 

Co Tě vedlo k rozhodnutí zasvětit Silvově metodě kontroly mysli svůj život?

 Dostal jsem do vínku několik talentů. Když jsem na střední škole byl velkou hvězdou muzikálu, řekli mi, že budu známý herec. Mám mimořádné sportovní nadání pro fotbal a dvakrát jsem dostal přímou nabídku stát se profesionálním fotbalistou na špičkové úrovni. Ale už hodně dlouho jsem věděl, že je mým posláním být učitelem. Jsem planetární učitel. Má role je cestovat po této planetě a pomáhat lidem, aby se zvedala úroveň vědomí. Jsem prostě budík, který kráčí po světě a burcuje lidi, aby si uvědomili své výjimečné schopnosti. Silvovu metodu jsem akceptoval jako výjimečný způsob jak lidi probudit. Čeho si na Silvově metodě nejvíce vážím a co jsem vždy hledal, je, že maximálně ctí svobodnou vůli každého člověka. Naučí každého, kdo má o to zájem, více používat své schopnosti, ale ponechá svobodnou volbu rozhodnutí, zda je používat bude. Po kurzu je každý absolvent naprosto samostatný, nepotřebuje lektora ani knihy. Je plně seznámen se všemi technikami a postupy, jak je používat a jsou mu absolutně k dispozici.

 

A proč právě planetární učitel?

 Praha zůstane vždy mým středem Evropy, kde se cítím krásně a mám zde spoustu přátel, ale mé výborné vzdělání v angličtině mi umožňuje cestovat po celém světě a učit. Proto se cítím být planetárním učitelem.
S mnoha absolventy jsi stále v kontaktu a proto velmi často slýcháš jejich postřehy a zážitky, jak Silvova metoda - mohu říci téměř zázračně - změnila něčí život.

 

 

Podělíš se s námi alespoň o jeden z nich?

 Je jich opravdu mnoho. Třeba minulý víkend jsem se sešel s jednou paní, která ani není absolventka Silvovy metody, soudní tlumočnicí, která pro mne občas dělá úřední překlad ze srbštiny do češtiny. Neviděli jsme se přes rok a když jsme se setkali naposledy, svěřovala se mi, jaké má starosti. Její syn se rozvádí a jeho manželka mu dělala problémy ohledně dětí, které mu takřka znemožňovala vídat a celkově její chování vůči němu bylo otřesné. Jeho matku to velmi trápilo. Pokusil jsem se ji přimět, aby na celkovou situaci nahlížela jinak. Je to problém. A každý problém s sebou nese vzkaz, že je nutná změna. A když jsme se po více než roce opět viděli, radostně mi sdělila, že se její syn opět oženil, má skvělou manželku, se kterou si i ona fantasticky rozumí a mají spolu syna. Vyzařovalo z ní štěstí a spokojenost a dojatě vzpomínala na to, jak jí ten rozhovor se mnou moc pomohl. Jako další příklad bych uvedl jeden z posledních kurzů. Žena, která byla v manželství velice nespokojená, ale protože měla vžitý starý program "hodná holčička, která nemůže zklamat maminku", marně hledala únik ze své situace. Bylo jí už přes čtyřicet, a tedy ve věku, kdy se hodně žen obává, zda ještě může najít vhodného partnera. Navíc měnila práci a byla za to svým okolím nepříliš citlivě kritizována. Cítila se být v bezvýchodné situaci, ve slepé uličce. Na našem kurzu se naučila techniky, používala je v životě a otevřela se. Dnes bydlí se svým novým partnerem v krásném domě, dělá práci, která ji baví a vlastně se jí do puntíku splnil sen, který si vytrvale programovala v "zrcadle mysli". Tak bychom mohli klidně pokračovat. Samozřejmě je i bezpočet příkladů, kdy se lidem zlepšilo zdraví, že lékaři jen kroutili hlavou. Od lehčích nemocí, přes cukrovku nebo i rakovinu.

 

Zmínil ses o zrcadle mysli.

To je jeden z nejznámějších nástrojů, které používá Silvova metoda. Nezávislí odborníci asi nejvýše hodnotí tzv. "sklenici vody". 

 

Které z technik dáváš přednost Ty osobně?

 Myslím, že se to vůbec nedá navzájem srovnávat. Každá technika má svoji specifickou hodnotu. Zrcadlo mysli třeba říká: vyjadřuj svá přání. Nikdy nevíš, co se Ti v životě může splnit, pokud svá přání nevyjádříš. Věnuj svou pozornost cíli, nikoliv problému, tím bys akceptoval svá omezení. V zrcadle mysli prakticky soustředíš svá přání do určitého obrazu, a ten pošleš, protože obraz je univerzální jazyk myšlení.

 Sklenice vody zase říká: informace je všude, stačí si ji pouze objednat.

Technika laboratoře a trénink intuice učí, že čím více se člověk otevírá informačním kanálům, tím více se přibližuje přírodním principům.
A tak bych mohl pokračovat. Každá technika má svůj význam. Proto je nelze srovnávat a některou z nich vyvyšovat nad jinou, to je jako bych tvrdil, že kladivo je lepší než nůžky.


… Nebo říci, že modrá je nejhezčí barva…

 Ano, modrá je nejhezčí barva (smích). Spolu se zelenou, fialovou a ostatními. Já mám rád modrou (opět smích). Ale každá barva je krásná.

 

Zpátky k absolventům. O přestávkách kurzů za Tebou lidé často chodí. Jaký bývá nejčastější dotaz jako reakce na první hodiny výuky?

Dragan Vujovič

Stává se, že za mnou lidé chodí už s určitým konkrétním plánem a cílem, kterého chtějí dosáhnout. Ti lidé přesně vědí, co chtějí i jak toho dosáhnout. A ode mne očekávají potvrzení, že je to reálné. Velmi často stačí přikývnout a na základě zkušenosti mé nebo i jiných, říci, že to možné je, a že se to už někomu podařilo, případně uvedu konkrétní příklad. Ti lidé tím pádem dostanou fantastický vítr do zad, impuls, a když se pak s tou osobou setkám za týden nebo za měsíc, dozvím se, že se třeba uzdravila… Jsem v roli pedagoga, autority. Jeden úsměv, jedna upřímná podpora může člověka i uzdravit a otočit jiným směrem. Ale otázky jsou různé, od osobních, přes emocionální.

 

Mnoho lidí zřejmě neví, že některé typy kurzů Silvovy metody v ČR jsou vlastně unikátními a nikde jinde ve světě se s nimi nesetkáme. Které to jsou a co je na nich tak zvláštního?

 Jedná se celkem o čtyři kurzy - Mezilidské vztahy, zaměřený především na lásku, dále Umění komunikace, protože komunikace je převážně subjektivní proces, sestávající z pocitů a myšlenek; další kurz je Zákony úspěchu a poslední Tým mozku.

 

O který kurz je momentálně největší zájem - kromě kurzu základního?

 Je to dost proměnlivé. Objeví se vlna lidí, mající zájem o Zákony úspěchu, pak přijde další, kdy je spousta zájemců o lásku a partnerské vztahy, jindy je nejpopulárnější Umění komunikace. Ale pokud to zevšeobecním, tak asi nejvíce lidí má zájem o Zákony úspěchu, protože tento kurz je naprosto univerzální, jsou to zákony celkového životního úspěchu.

 

S jakými novinkami můžeme počítat v letošním roce?

 Máme pár rozpracovaných projektů. Jeden z těch, co máme už skoro připravený a nejspíš ho brzy začneme vyučovat, se týká učení se zaměřením na cizí jazyky; to zatím v dosavadní nabídce citelně chybělo a hodně našich absolventů za námi s touto problematikou chodilo. Připravovaný kurz bude využívat obě mozkové hemisféry, aby spolu účinně spolupracovaly. Dále se zaměřujeme na Sex a mysl. Sex je z 90 % psychika, ale často bývají zdůrazňovány spíše aspekty fyzické. Nejen, že je to velice příjemný tělesný zážitek, především jde o spojení dvou lidských bytostí. Proto by sex měl být vnímán spíše jako duševní potřeba a touha po jednotě, což je nejvyšší zákon fungování života. Tento kurz by učil na sex pohlížet komplexně, bez vytrhávání z kontextu a mohl by být klíčem k řešení všech problémů, komplexů a nejistoty v této oblasti.

 

Jedna otázka do soukromí. Zbývá Ti čas ještě na jiné zájmy?

Rád čtu, rád sportuji, tančím, zpívám, baví mě spousta věcí. Rád i odpočívám. Ale práci, kterou dělám, cítím jako součást sebe. Já to nevnímám jako práci. Takže pokud nepracuji, necítím potřebu odpočinku. Naopak, dostávám obrovskou dávku energie zpět od lidí, když na kurzu od absolventů zjistím, co všechno už udělali a jak se změnili a čeho dosáhli.

 

Každý má jako dítě nějaký sen. Podařilo se Ti Tvůj dětský sen splnit, nebo si už jdeš za svým dospělým snem?

 Nepamatuji si na žádný dětský sen. V dětství mě bavilo spousta věcí, ale o žádné jsem nemohl tvrdit, že by byla mým snem. Dnes spíš cítím, že se ten sen skládá dohromady jako nějaká mozaika. Život je vlastně mozaika, neustále skládáš různé střípky dohromady. Když tam vložíš nějaký dílek, hned máš část obrazu jasnější. Vždycky za mnou lidé chodili se svými problémy, vyčerpaní. Odcházeli s načerpanou energií a s představou, co jim může pomoci. Dnes mi Silvova metoda dává více nástrojů pro totéž. Nevěděl jsem, že se stanu planetárním učitelem, ale vždy jsem cítil, že chci lidem pomáhat. To jsem zjistil, až při pohledu na tu mozaiku, jak jednotlivé kousíčky zapadaly do sebe.Děkuji za rozhovor
Sofie Danae