Jste zde


Původ regresní terapie
Kristina Weiserová

Původ
Základy regresní terapie položil průkopník bádaní o podvědomí Ron L. Hubbard (*1911). Jeho otec byl US námořním důstojníkem v Tichomoří a sem nejspíš vedou kořeny této metody. Vše podstatné z metody je uvedeno v jeho knize Dianetika, kterou psal 20 let. Protože byl Hubbard poněkud agresivní směrem k penězům, úspěšnou metodu později diskreditovala jím založená Scientologická církev.

 

 

Marta Foučková
V sedmdesátých letech se k Hubbardově knize Dianetika (poprvé 1950) dostala PhDr. Marta Foučková, pozdější hlavní popularizátorka regresní terapie v Československu. V osmdesátých letech pracovala na katedře pedagogiky a psychologie ČVUT, spolupracovala s astrology Vladimírem Kvasničkou a Antonínem Baudyšem ( oba rovněž ČVUT), doc. Kahudou na Psychoenergetické laboratoři při VŠCHT a především s jejím učitelem, mystikem Otakarem Solnařem z pražské Letné a Divišova. Od poloviny devadesátých let se soustředila na vydání dvou knih vlastním nákladem a přednáškovou činnost.

 

Andrej Dragomirecký
V první polovině osmdesátých let se konstruktér radiolokátorů ing. Andrej Dragomirecký setkává se skupinou karatistů kolem ing. Zdeňka Bohuslava, pozdějšího předsedy Astrologické společnosti ČR. Tato skupina si opatřuje z USA antikvární vydání Hubbardových spisů a teorii úspěšně zkouší převádět do praxe. Po listopadu 1989 Andrej Dragomirecký začíná učit regresní terapii veřejnost i mimo půdu seminářů psychologické katedry FEL ČVUT. V té době ing. Dragomireckého a ing. Bohuslava oslovili lektoři ze Scientologického střediska Saint Hillu ve Velké Británii. Usilovali zapojit domácí nadšence do svých struktur. Rigidní a zištný přístup organizovaných scientologů však způsobil roztržku, která trvá dodnes. Pod vlivem s ak. soch. Míly Lukášové Andrej do regresí začleňuje téma přivtělených duší, později téma rozhovorů na dálku a další. Dlouho byl jediný, kdo v Česku regrese učil spolehlivě a odpovědně. V kurzech na chatě Rozhled v Krkonoších, Cholíně pod Prahou a v Bystřici pod Hostýnem. Vydal ve svém nakladatelství Stratos důležitou učebnici Cesta do minulosti, cesta k vlastnímu zdraví, jednoduchý a srozumitelný výtah z Hubbarda.

 

Ostatní
Kromě Marty Foučkové a Andreje Dragomireckého se do tajů regresní terapie dostávali mnozí další. V Brně dr. Zlata Halová, v Praze např. pan Fabián, Denisa Kera nebo Boris Jaroš. Dr. Marie Říhová v měsíčníku Regenerace (07/2003) představila vlastní metodu regrese, kdy zážitky nerozpouští abreakcí, ale překládá přes ně nově vytvořený mentální obsah. Mezi nejuznávanější Dragomireckého žáky patří ing. Patrik Bálint ze slovenského Martina, Dalina Valdová v Bystřici pod Hostýnem nebo Věra Horáková v Hovorčovicích u Prahy. V současné době k nám po troškách pronikají zkušenosti ze sousedních zemí, z Polska a Německa. Jejich vyhodnocení a případné zapracování však bude ještě vyžadovat čas.

 

Autoři patří k mladší generaci regresních terapeutů, jsou jedni z desítek Dragomireckého žáků. Žijí spolu a mohou tak metodu používat a rozvíjet o něco intenzivněji.

 
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Kristina Weiserová

Zaměření: Regresní terapie

Kontakt: 732 562 043

Web:

Telefon: NevyplněnoDalší články autora