Jste zde


Seznam pocitů a potřeb podle M. Rosenberga - z knihy Nenásilná komunikace
Esoterika.cz

 

Máte-li problém v komunikaci, ať již partnerské nebo jiné, vyšla velmi pěkná knížka od M. Rosenberga. Anotace:

Většina z nás byla vychovávána k posuzování, soutěživosti, ke kladení požadavků a ke komunikaci s lidmi v termínech, co je „správné“ a co „špatné“. Komunikace v tomto smyslu často vede k nedorozuměním. Koncept NVC (Nonviolent Communication) – tedy koncept nenásilné komunikace – který rozvinul M. B. Rosenberg, představuje ucelený výcvik v komunikaci a je založen na naslouchání sobě i partnerovi, ochotě vnímat potřeby a pocity vlastní i druhého. Metoda NVC osvobozuje komunikaci od negativních zkušeností, pomáhá překonávat navyklé vzorce v jednání s druhými, napomáhá k řešení konfliktů a rozvíjí vztahy založené na úctě a kooperaci.
Knihu ocení čtenáři se zájmem o témata efektivní komunikace, školitelé v oblasti komunikace, učitelé a vychovatelé.

Jak se cítíme, když naše potřeby ,jsou' uspokojeny

 • aktivní
 • báječně
 • bez dechu
 • bezpečně
 • bezstarostně
 • bujaře
 • cítíme důvěru
 • cítíme naději
 • cítíme úlevu
 • citlivě
 • čile
 • dojati
 • fajn
 • fascinovaně
 • hezky
 • hrdě
 • inspirovaní
 • jistě
 • klidně
 • láskyplně
 • nádherně
 • nadšeně
 • naplnění
 • napnutí
 • neklidní
 • nespoutaní
 • netrpělivínevázaně
 • odhodlaně
 • odpočinutí
 • odvážně
 • ohromeně
 • okouzleně
 • oproštěně
 • optimisticky
 • oslněni
 • osvěženi
 • osvobozeně
 • oživeni
 • plni energie
 • plni chuti
 • plni něhy
 • plni síly
 • pobaveně
 • podníceni
 • pohlceni
 • pohnutě
 • poklidně
 • posíleni
 • potěšeni
 • povzbuzeni
 • prima
 • prospěšní
 • přátelsky nakloněnipřekrásně
 • překvapeně
 • přešťastně
 • příjemně
 • pyšně
 • radostně
 • rozdováděně
 • rozjařeně
 • rozjásaně
 • rozpustile
 • rozradostněně
 • rozrušeně
 • rozveseleně
 • rozzářeně
 • silně
 • sdílně
 • sebejistě
 • senzačně
 • skvěle
 • slastně
 • slibně
 • spokojeně
 • svobodně
 • šťastně
 • u vytržení
 • účastně
 • udiveně

Jak se cítíme, když naše potřeby ,nejsou' uspokojeny

 • apaticky
 • bezbranně
 • beznadějně
 • bídně
 • cítíme paniku
 • cítíme lítost
 • cítíme obavy
 • depresivně
 • deprimované
 • dopáleně
 • dotčeně
 • duchem nepřítomně
 • frustrovaně
 • hanebně
 • hrozně
 • chladně
 • indiferentně
 • labilně
 • lhostejně
 • líně
 • marně
 • mdle
 • melancholicky
 • mizerně
 • mrzutě
 • nabručeně
 • nakvašeně
 • nanicovatě
 • napnutě
 • nasupeně
 • naštvaně
 • nedůtklivě
 • nedůvěřivě
 • neklidněneochotně
 • nepoctivě
 • nepohodlně
 • nepokojně
 • nerozhodně
 • nerudně
 • nervózně
 • nespokojeně
 • nešťastně
 • netečně
 • netrpělivě
 • nevraživě
 • nevrle
 • nezúčastněně
 • nostalgicky
 • ochable
 • ochromeně
 • opuštěně
 • osaměle
 • ospale
 • otráveně
 • otupěle
 • pasivně
 • pesimisticky
 • podezíravě
 • podrážděni
 • pokořeni
 • popleteni
 • popuzeni
 • protivně
 • provinile
 • přecitlivěle
 • překvapeně
 • raněnirozčarováni
 • rozčileni
 • rozháraně
 • rozhněvaně
 • rozhořčeně
 • rozladěně
 • rozmrzele
 • rozpačitě
 • rozrušeně
 • roztěkaně
 • roztrpčeni
 • roztržitě
 • rozzlobeni
 • rozzuřeni
 • skepticky
 • sklesle
 • sklíčeně
 • slabě
 • smutně
 • stísněně
 • strašně
 • strnule
 • šokované
 • špatně naladěni
 • tesklivě
 • tíživě
 • uboze
 • unaveně
 • ustaraně
 • utahaně
 • uvedeni do rozpaků
 • úzkostně
 • váhavě
 • vlažněvyburcovaní
 • vyčerpaní
 • vyděšení
 • vydráždění
 • vylekaní
 • vynervovaní
 • vyplašení
 • vysílení
 • vystrašení
 • vyvedeni z rovnováhy
 • vzbouření
 • vznícení
 • zahanbení
 • zahořklí
 • zaražení
 • zarmoucení
 • zasmušile
 • závistivě
 • zbaveni iluzí
 • zdeptaní
 • zdráhavě
 • zdrcení
 • zhnusení
 • zklamaní
 • zlostně
 • zmatení
 • znechucení
 • zneklidnění
 • znepokojení
 • znudění
 • zoufale
 • zviklaně
 • žalostně
 • žárlivě

Seznam potřeb

Autonomie

 • volit si vlastní cíle
 • a cesty pro jejich naplnění

Oslava

 • oslavovat vznik života
 • a naplněné sny
 • slavnostně si připomínat
 • ztráty: milované osoby, sny
 • atd. (smutek)

Celistvost

 • autentičnost
 • tvořivost
 • vlastní hodnota
 • význam

Potěšení

 • smích
 • zábava

Společenství

 • blízkost
 • citová jistota
 • důvěra
 • láska
 • ocenění
 • podpora
 • porozumění
 • potvrzení
 • pozornost
 • přijetí
 • přispění k obohacení života
 • společnost
 • respekt
 • upřímnost
 • uznání
 • empatie
 • laskavostDuševní jednota, spojení
 • harmonie
 • inspirace
 • klid a mír
 • krása
 • řád
 • smysl

Tělesné potřeby

 • bezpečí domova
 • dotek
 • jídlo
 • odpočinek
 • ochrana před nebezpečím
 • pohyb, cvičení
 • sexuální vyjádření
 • voda
 • vzduchHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno