Jste zde


Kurzy Zdenky Blechové za poznáním i odpočinkem
inzerce

 

Čajovna kavárna RELAX,
Bolevecká náves 7  
Plzneň,
tel. 603 847 278,
www.zdenkablechova.cz
,
e-mail: zdenka@blechova.cz

Během dvoudenních kurzů se o sobě nejen něco dozvíte, ale ještě si příjemně odpočinete v našich „Antických lázních.“
- V sobotu večer je vám  k dispozici pára s vonnou esencí, sauna s barevnou terapií a masážní vana s hudbou a barevnou terapií. Vše v rámci kurzu.

 

11. – 12. 10. 2008
Kurz - Učíme se automatické kresbě a automatickému písmu

8. - 9. 11. 2008
Kurz - Dýchací techniky a můj zdravotní stav“ – naučíme se uvolňovat své tělo, zklidnit mysl, prodýchávat a tím uzdravovat své tělo, zjistíme svůj zdravotní stav, případně odstraníme původ nemoci
 
22. – 23. 11. 2008
Kurz – „Partnerské vztahy aneb ze slabé ženy se stává silná žena“– co se učím v partnerství, jakou dělám chybu v přístupu k druhému, jak vidím partnerství a jak ho mám vidět,  jak komunikovat s druhým
 
24. – 25. 1. 2009
Kurz – „Setkání s mojí duší aneb učím se mít ráda“ – setkáme se svojí duší, naučíme se mít rády sami sebe, terapie hlazení
 
únor 2009
Kurz – „Moje vlastnosti a další konstelace“ – prostřednictvím konstelací si uvědomíme svoje vlastnosti a další bloky, které potřebujeme odstranit
 
březen 2009
Kurz – „Řešíme rodinné vztahy“ – uvědomíme si bloky z dětství a budeme pracovat na jejich odstranění. Tím, že si uvědomíme chyby, které děláme v životě a změníme postoj k rodičům, měníme postoj k okolí a k partnerovi. Bez vyřešení rodinných vztahů často nenacházíme uspokojení v partnerství
 
duben 2009
Kurz – „Meditační techniky“ – poznáváme se prostřednictvím stromu, ohně a dalších technik

Čas konání:    Vždy v sobotu v 10 hod. – 18 hod. – večer  relaxace v Antických lázních
                       V neděli od 9.hod. – 17 hod.

Cena každého kurzu: 1600,- Kč 
Částku zaplaťte: a) na účet 201538464/0600
                           b) složenkou na adresu: Zdenka Blechová, Bolevecká náves 7, 323 00 Plzeň
                           c) v hotovosti na čajovně RELAX, Bolevecká náves 7 v Plzni
 
Ubytování: možnost přespání ve vlastních spacácích
Stravování: dle nabídky čajovny – není zahrnuto v ceně, během celého programu zajištěn čaj