Jste zde


CESTY PROŽITKU - semináře 2009
inzerce

TANTRICKÁ TRANSFORMACE
intenzivní víkendový seminář s Johnem Hawkenem (UK) k tématu tantrická transformace viny a obviňování. Každý člověk má v sobě tyto dva aspekty. Dalo by se říct, že vztah „oběť – viník“ je v různých formách celospolečenským fenoménem. Víkendový seminář je příležitostí prožít to, jak lze tyto pocity v sobě zdravě a bezpečně transformovat a jak využít tantrický přístup v partnerském vztahu i v běžném životě. Seminář se koná ve dnech 31.7. – 2.8. 2009 v centru Cesty Prožitku, Na Zbořenci 16, Praha 2.
Začátek je v pátek od 19.00 hodin, konec v neděli v ca 16 hodin. Kurzovné je 2800 Kč.
přihlášky a informace na registrace@cestyprozitku.cz
www.cestyprozitku.cz