Jste zde


Tantra a její přístup k životu III.
John Hawken

Tantra a její přístup k životu

Abychom toto hlubší potěšení nalezli, je třeba rozpoznat náš návyk k těm démonickým formám. My jsme zvyklí na drama. Máme na něj návyk a když poprvé objevíme mír, tak je to pro nás nudné, protože se tam nic neděje a chvíli trvá, než objevíme kvalitu míru. A naše zlozvyky se snaží nás z toho míru vyhodit, jsou celé žhavé nás z toho vyhodit. Typičtí démoni tohoto momentu jsou například: "Co dělá můj partner. Copak se mnou nechce být, nechce se se mnou dělit o svou sexualitu ?" Ti kdož jsou zde sami mohou mít jiného démona. "Ty páry co se dávají dohromady, ty se mají." Všichni ti démoni si brousí zuby. "My je toho míru zbavíme," říkají si. My jim to nesmíme dovolit. Nesmíme se jim podat. Měli bychom je jenom pozorovat a slídit za tím mírem. Za tím momentem nekonání.

 

Tantra se ještě ptá: A co ta připoutanost ? Protože naše zkušenost na pozemské úrovni je taková, že v lásce je připoutání. Zamilujeme se do někoho, toužíme po něm - to je připoutání. Tantra učí, že připoutání má své vlastnosti, své kvality. Vášeň, touha po spojení a jeho intenzita. A nepřipoutanost má také svou kvalitu. To je ten rudý (červený) oheň a bílý oheň. Rudý oheň je oheň připoutání, touhy pozemské lásky. Bílý oheň je energie nepřipoutanosti, duchovní lásky. Tančíme mezi těmito dvěma ohni. Protkáváme je dohromady a tento tanec je tanec tantry. Slovo Tantra má několik významů. Jeden z nich je protkávání. Útek a osnova.

Také touha po čistotě je připoutanost. Paradox spočívá v tom, že čím více a více objevujeme možnost volby kterou máme, to znamená, že si můžeme zvolit jen se uvolnit v energii a jenom ji nechat proudit, přijmout ji, takže nejsme chyceni ve formě, v tvaru a můžeme vystoupit z formy, tak zvenčí to, co bylo naším vězením, zvenčí se to stane jinou formou posvátného stvoření. Jestli máme volbu, například mít "rychlovku" (rychlej šoust), tak to je právě tak součástí Boha, jako plachtění dvacetjedna centimetrů nad oltářem v extázi. Protože jestliže jsme schopni proudit z jednoho tvaru do druhého, z jedné formy do druhé, můžeme začít zkoušet a oceňovat každou z forem jako projev božství. Pak může dualita, podvojnost zmizet. Ale když nemáme volbu, tak jsme zaseknuti v dualitě. To je důležitá část tantrického učení. Jestli znáte jen tu "rychlovku", rychlý způsob šoustání, tak to není tantrické. Jestliže jediné co umíte, je to vznášení se nad oltářem, jste připoutáni ke svatosti tohoto aktu a to také není tantrické. Tantra je utkávání všech aspektů života. Takže se všechno stane posvátným tancem. Sem patří i všichni ti démoni. Pak začnete mít rádi i ty démony. Ostatně, jsou někdy docela srandovní. Dovede si představit že se dostanete do tohoto bodu, kdy si můžete zvolit zda být žárliví nebo nebýt žárliví ? Tantra říká: "Zvol si a pak si to užij to co jsi si vybral." Tak si vytváříte svou realitu. Takže - bavte se tím, že budete Othelo. Protože s tím nejste ztotožněni, nejste tím polapeni. Vytváříte si v každém momentu svou realitu. Toto je cíl, pokud vůbec nějaký cíl je. Samozřejmě že je cíl, i když říkáme, že není cíl.

Proto teď budeme dělat cvičení, které je pokračováním a rozšířením cvičení, kterému říkáme pohyblivé centrum. Tato cvičení vám dává příležitost si uvědomit, že jste to vy, kdo vše řídí. Že máte možnost odejít a že máte volbu. Můžete vstoupit do určité formy a můžete z ní vystoupit. A nemusíte se s touto formou ztotožňovat. Můžete si říci: "Ano to znám, je to jedna z mých možností, ale nejsem v tom "zaseknutej". Můžu do toho vstoupit a můžu z toho zase vystoupit." Nebezpečí hrozí v tom případě, jestliže si řeknete: "Nepůjdu do tohoto tvaru a do této formy." Představte si, že vám řeknu, že jste násilník, znásilňovatel, který čeká v parku na svou oběť. A vy si řeknete - ne, to nejsem já. Já s tím nemám nic společného. To je iluze, sebeklam. Celá lidská zkušenost je v nás. Jestli se toto stane vědomým, tak si můžeme zvolit. Ano nebo ne. Doufám, že všichni v této místnosti si zvolí nestát se znásilňovatelem v parku. Ale jestli to vynecháme a řekneme si, ne ne, takový já nejsem, tak to strčíme do nevědomí.

A nejistější způsob jak zaručit, že vás nějaká energie ovládne, je udělat ji nevědomou. Co je nevědomé, to se dříve nebo později projeví. Tím, že to všechno zahrneme do vědomí, vybíráme a svobodně si volíme. My jsme na tahu a máme nad tím kontrolu. Když zatlačíme energie do nevědomí, stanou se z nich démoni, kteří nás mohou posednout.

Nejdříve budeme procvičovat prociťování svého pohyblivého středu, abychom se dostali do tohoto pocitu. Nejdříve budeme stát jako statické jednotky a prociťovat svou energii uvnitř. Pak se budeme během cvičení volně pohybovat po místnosti. Protože pracujeme se setkáním, je naší základní formou cvičení plynutí, proudění mezi ostatními a budeme je prožívat jako proudění energie. K tomuto prociťování se budeme vracet po každém cvičení.

Pak vás vyzvu, abyste sem vědomě vtáhli, vědomě přivedli ty nejobvyklejší, nejrozšířenější démony. A opravdu cítili jejich energii ve svém těle. Za prvé, abyste cítili to vzrušení a to perverzní potěšení v tomto vzrušení. Za druhé, abyste to cítili jakožto konkrétní určitý pocit ve vašem těle. To znamená, že tělo se určitým způsobem napne, aby tu energii udrželo v určitým vzorci. Můžete se naučit vědomě tyto formy přetvořit, vzít jim ten tvar tím, že necháme formu vrátit k čistému plynutí. Toto funguje.

Součástí tohoto cvičení je, zachovat si svobodu vstoupit do nějaké energie nezávisle na tom, v jaké jste náladě. Je to svoboda změnit, pohybovat se v něčem i přesto, že se tak necítíme, že se vám nechce. To je opravdu důležité ve vašem milostném životě. Jak často se váš sexuální vztah, váš milostný život zablokuje, protože jeden partner říká: "Mně se nechce, nemám na to náladu." To je tyranie vašich nálad. Svoboda je v tom, skočit do toho. Dělat to, co si zvolí váš duch. Nebýt řízen, poháněn náladami. Toto cvičení je o svobodě. O svobodě vstoupit do toho a svobodně z toho vystoupit. OK, uděláme si přestávku a pak zahájíme cvičení.(text je volným přepisem proslovů pronesených v rámci semináře ve Skřidlech - léto 2000)

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.tantra.cz