Jste zde


Tantra a její přístup k životu II.
John Hawken

Tantra a její přístup k životu

Tantra je totální, naprostá vzpoura proti vzpouře. Ta vzpoura proti vzpouře dává pocit konformity. Máte pocit, že se na vás žádá, abyste se vzdali své individuality, své jedinečnosti. Vzdali svého ztotožnění s tím, že Jsem Toto a Nejsem Tamto. Což může také znamenat vzdát se svého ega. Pocitu kým jste, založeném na vaší odlišnosti. V Tantře je součástí naší víry, že máme přirozené právo na zážitek jednoty. "Bůh není tam nahoře, Bůh je v nás. A rozdíl mezi mikrokosmem a makrokosmem je iluzí. V naší skutečné přirozenosti jsme částí posvátného stvoření a jsme ve skutečnosti jedno s Bohem." Proto hledejte Boha v sobě samém a prožívejte sebe sama jako jedinečné, unikátní vtělení Šivy a Šakti. Vy jste posvátní. Váš potenciál je neohraničený, protože jste jednotní s Bohem. Kdysi dávno jste se oddělili a zapomenuli na toto spojení. Pravdou je ta jednota.

 

V naší kultuře, v naší společnosti je vzrušení a jeho prožívání provázeno fyzickým napětím. Z čeho pramení potěšení, když se díváme na horor, nějaké násilí nebo sex ? Pramení ze vzrušení ve formě napětí. To je forma potěšení, kterou nám "prodává" tato společnost. Krátkodobá stimulace založená na napětí a stažení. To nám dává pocit intenzity prožitku. A čím silnější ten pocit je, tím více stahujeme naši energii, napínáme naše tělo. To jsme se naučili jako způsob jak být v tom vzrušení a žádný další způsob jak být vzrušení nemáme. Proto máme v našich tělech uloženo porozumění energii a prožitku založeném na stažení, na napětí a na vzrušení, vznikajícím z tohoto napětí.. To vede k tomu, že časem vyžadujeme více stimulace. Více hororu, více násilí, více aktivního sexu. Je důležité rozpoznat návykovou a negativní přirozenost tohoto takzvaného potěšení. Uvědomit si, že nás nevyživuje. Že nás nechává stále více a více hladové.

Protože napětí a stažení přivolává energii strachu a energii násilí. Když napneme tělo, tak to provokuje strach a je tam tom i kus útěku a touhy po násilí, což je impuls boje. Zkušenost učí, že napětí se v určité chvíli nedá dál zvyšovat, nemůžete vydržet tu energii a musíte ji vybít. Takže jsme zaseknuti ve vyjádření biologického pojmu "Fight or Fly". Což znamená bojovat nebo utéci.

V angličtině to jsou dvě F. Což se stane třemi F. "Fight, Fly or Fuck". Bojovat, zdrhnout, šoustat. Třetí F neboli Fuck obsahuje energii boje a útěku. V této formě vybíjení vzrušení je strach i násilí.

Když se učíme uvolnit se ve vzrušení, zkoušíme rozbít energetické zlozvyky. A to není snadné. Je to obrovská transformace. Vyplavuje to náš strach. Strach, že se ztratíme sami sobě. Ale vzpomeňte si ! Vy se ve skutečnosti chcete ztratit. A proto Vás zajímá láska a sex. Vždyť splynutí je zážitkem mystické jednoty, mystického spojení. Ale zároveň z toho máme strach. Jenže když se dokážeme uvolnit a pustit napětí, když dokážeme opustit navyklé formy napětí bez toho abychom s vaničkou vylili i dítě, to znamená že zůstaneme v energii, nezhroutíme se. Tehdy zažijeme zkušenost hlubokého míru. Tehdy se sexualita a meditace stanou jedním. Vím, že někteří z vás to včera večer zažili, protože tato energie byla v místnosti přítomná.

Když pečujeme o sebe navzájem, když pečujeme o druhé, tak tím pečujeme o sebe sama. Když pečujeme o své potěšení, staráme se tím o potěšení pro druhé. Křesťanská kultura nás tisíce let učila neočekávat potěšení teď, ale přijmout utrpení a sebeoběť jako zaručenou vstupenku do nebe, kam vstoupíme později. Z toho vznikla glorifikace utrpení. To znamená, že ducha těší umrtvování těla. Duch a tělo jsou oddělené a tělo je nazíráno jako nepřítel ducha. To je dualistický systém, jehož kořeny jsou v dávných dobách. Toto je třeba vyléčit. Nejdříve si musíme uvědomit, že nás baví a těší nenávidět naše tělo. Toto nacházení potěšení v negativní energii nazýváme démonem. Energie si znovu a znovu nachází formy, které jsou ničivé, které nás oddělují od jiných lidí, které nám ubližují a přesto nás vzrušují. To jsou ti démoni, kterým dáváme přednost před opravdovou radostí. Před radostí, která nás vyživuje, před potěšením, které je otevřené a vytváří kontakt se světem. Potěšení, které propojuje pohlaví, srdce a ducha.

Když znovu toto propojení objevíte, tak zažijete posvátnost sebe samých, vašich partnerů, svých bratrů a sester a kruhu lidského společenství. A jestliže si budeme navzájem zrcadlit svůj nejvyšší potenciál, můžeme vytvořit nebe na zemi. "V Anglii měl tuto vizi vytváření nebe na zemi, toho, čemu se většinou říká "Nový Jeruzalém", například mystický básník William Blake. Vize je založena na znovuobjevení naší sexuální nevinnosti.

Dá se to říci jiným způsobem. Často chápeme lásku jako nějaký předmět, jakožto hmotnou substanci. Například jako kdyby byla láska koláč. To znamená, že když uříznu kus tohoto koláče, kus té lásky, tak zbude méně koláče, méně lásky. "No nazdar," říkáte si. "Můj partner dal kus koláče, kus své lásky někomu jinému. No nazdar. Nebude tady dost koláče pro mě." (smích v sále).

Nesmějte se, není to sranda. Protože tehdy začínáme bojovat o ten koláč, začínáme zápasit. Celý systém života jako zápasu o moc, hierarchie, jsou založeny na přístupu k lásce jako hmotné substanci. "Není toho dost pro všechny, musíme o to zápasit. Ty velký to dostanou, ty malí ne." Ale způsob života v němž se staráme o sebe tak, že je to proti těm druhým, nefunguje. Již tři tisíce let se pokoušíme žít podle takových principů a podívejte se, jaký je tu binec. Protože láska není hmota a neřídí se zákony hmoty. Láska je energie a následuje zákony energie, které jsou úplně jiné, než zákony hmoty. Na energetické úrovni čím více dáme, tím více dostaneme. Čím více sdílíme, tím více je tam toho pro všechny. Když dovolíte energii, tedy i lásce proudit, proudí jí stále více a více. Jestliže proudění zablokujete, proud vyschne. Protože všichni jsme navzájem spojeni.(text je volným přepisem proslovů pronesených v rámci semináře ve Skřidlech - léto 2000)

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.tantra.cz