Jste zde


Skůsenosti s metódou Kardiofón
inzerce

Počas môjho pobytu  v pobaltských krajinách som sa stretol s prístrojom kardiofón, ktorý bol testovaný v lotyšskom  kardiologickom centre. Pre jej unikátnosť uvádzam niektoré skúsenosti s touto metódou.
V Lotyšsku bola vypracovaná a schválená metóda KARDIOFÓN, ktorá sa  používa  v domácich podmienkach s veľkým efektom na tréning  vlastného srdcovo cievneho systému  a napríklad aj  na  normalizáciu hodnôt krvného tlaku pri arteriálnej hypertenzii. / arteriálna hypertenzia, vysoký krvný tlak,  je multifaktoriálne podmienený chorobný stav, ktorý sa uplatňuje ako  nezávislý rizikový činiteľ pri vzniku poškodenia  orgánových systémov (mozog, obličky, srdcovocievny systém) a pri závažných náhlych príhodách (hypertenzná kríza, mozgové krvácanie,  aneuryzma). Hypertenzia je buď primárna, keď je príčina neznáma, alebo sekundárna, keď je prejavom iného ochorenia./

Organizmus človek je systém v ktorom  vládne jednota a súhra jednotlivých  funkcií.

Tieto funkcie  sú  zjednotené  prostredníctvom srdcovo-cievneho signálu Pulzácia   nie je len mechanickým stiahnutím a uvoľnením srdcového svalu. Obsahuje  komplex informácií o vnútornom prostredí organizmu. Vnútorné procesy sa odzrkadľujú  v krvnom tlaku, v sile a rytme pulzácie, v biochemickom zložení krvi a ďalších parametroch. Pulz reaguje na každú zmenu v organizme a odráža  momentálny stav každej časti, každého tkaniva a orgánu.

Zosilnený srdcový pulz  sa  spontánne  objavuje v prípade narušenia funkcií, kedy pre organizmus  nastáva  hraničná situácia. Napríklad sa   objavuje v miestach ktoré sme udreli. Objavuje sa  v hlave  alebo v zuboch. V prípade fyzickej námahy s objavujú zosilnené údery srdca v hrudnom koši.  Je to obranná reakcia organizmu, pri ktorej  sa pulzácia dostáva na úroveň vedomia. Tento signál sa nachádza  všade v organizme, ale človek sa  stáva voči nemu  vnímaním len v prípade  určitého  problému, nad hraničného stiahnutia medzibunkových spojení.

Nie je potrebné čakať na takúto situáciu a svoj srdcovocievny aparát je možné trénovať. Na to bol vyvinutý aparát Kardiofón. Podstata metódy je  v tom, že sa človek vedome zapojí do svojho srdcovo cievneho systému. Srdce pumpuje krv do celého tela a prostredníctvom pulzácie  posiela informácie do každej bunky. Každá časť tela odráža srdečný pulz naspäť  v závislosti od svojho stavu. Srdce  tak zbiera  informácie o stave  každej časti tela . Dôležitú úlohu pri tom  zohrávajú kapiláry.          / Vlásočnice alebo kapiláry sú tenkostenné a jemné cievy spájajúce tepny (artérie) a žily (vény).Všetky funkcie krvi sa dejú vo vlásočniciach v tele je ich asi 40 miliárd./Kapiláry  sa nachádzajú v o väčšine telesných   tkanív  a orgánov. Naručenie tejto siete  býva  najčastejšou príčinou  oslabenia  rozličných orgánov. Kardiofón využíva rezonančné vlastnosti  pulzácie. Špeciálnym mikrofónom sníma chvenie vlastného srdcovocievneho rytmu  a prostredníctvom slúchadiel túto rezonanciu prenáša na človeka. Na rozdiel od cudzorodých  elektromagnetických  polí, s ktorými nemusí byť daná osoba v súlade, ide o naturálny  signál pochádzajúci  z vlastného organizmu.

Počas  vnímania svojho rytmu srdca  nastupuje fáza  hlbokého oddychu, pokoja,  objavujú sa  pocity pohodlia a kľudu. Cievy sa rozširujú a znižujú svoje napätie. Stráca sa  podráždenosť pocit nepokoja, neistoty, vnútorného nepohodlia. Naopak objavuje sa  vnútorný komfort, pocit pokoja, oddychu, útulnosti.  Cievny systém začína  pracovať v režime obnovy, reorganizácie vnútorných funkcií.

Aké sú praktické  skúsenosti  a  dosiahnuté výsledky   s použitím  metódy  ?
Prax ukazuje že najlepší efekt s pulzáciou vzniká po  aktivite, po  určitom výkone, fyzickej alebo psychickej námahe. Harmonizačný efekt   a spustenie adaptačných mechanizmov na bunečnej úrovni totiž vyžaduje  fázu pokoja, útlmu,  vonkajšej pasivity. Tá nastúpi  pokiaľ sme vyčerpali svoje možnosti  v predchádzajúcej aktívne fáze. Aby sme  účinne  mohli vnímaním pulzu odstrániť únavu, prepracovanosť, následky stresu, je nutné vyčerpať  svoje možnosti  vonkajšej aktivity, dosiahnuť určitý stupeň únavy, intenzívne sa namáhať, vykonávať určitú činnosť, v určitom strese. Keď sa v  organizme  jednorázovo alebo pravidelne hromadí  stres, človek cíti že sa znižuje jeho práceschopnosť, vníma tlak v podobe nutností, stáva sa rýchlejšie unavitelným, a potrebuje viac úsilia na dosiahnutie rovnakých výsledkov, ako predtým, je to  signál  o zužovaní, sťahovaní silových spojení medzi bunkami. Je to  zároveň znamením že je to vhodná doba na uvoľnenie  týchto medzi bunečných väzieb rozšírením a uvoľnením kapilárnej siete. Práceschopnosť sa dá zvýšiť pokiaľ sa predtým  znížil, zlepšiť odolnosť pokiaľ  je zoslabená, prehĺbyť oddych pokiaľ nastúpila  únava...         

Citlivý mikrofón sníma  rezonanciu srdcovej pulzácie. Jeho charakter je individuálny jedinečné pre každého. Ten sa  zosilnený spätne  aplikuje  prostredníctvom audio aparatúry alebo slúchadiel  na danú osobu. Počúvanie  svojho srdcového signálu harmonizuje  všetky funkcie organizmu, upokojuje a zvyšuje adaptabilitu.  Žiačke 9. ročníka ZŠ ktorá trpí panickou úzkosťou, napríklad večerné počúvanie svojho pulzu pomáha  zlepšiť ranný tonus, aby sa  vôbec odhodlala vybrať sa do školy, čo mnohokrát vôbec nedokázala  a zostávala doma.
Iný príklad. Osobe s hodnotami krvného 240/ 120 mm Hg, po polhodinovej aplikácii metódy sa upravili hodnoty tlaku  na  150/90. Tie sa zachovali aj počas  niekoľkých nasledujúcich  dní, bez  potreby použitia liekov.
Pani  navštevujúca  ambulanciu klinickej psychológie a používajúca pravidelne kardiofón, mi s radosťou  oznámila, že mohla vysadiť antidepresíva a teraz  ona pomáha v psychoterapeutickej skupine ďalším pacientom.

Nastavenie organizmu pod údery svojho  pulzu dokáže urýchliť rehabilitáciu a normalizovať oslabené  funkcie po prekonanej chorobe , alebo nadmernom vyčerpaní organizmu.
Prehlbuje fázu oddychu  a regenerácie  po športovom tréningu, výkone./ Testoval som aplikáciu kardiofónu po vytrvalostnej záťaži tzv. step teste/
Pôsobí aj preventívne, profylakticky a zvyšuje  odolnosť organizmu, zosilnením a urýchlením adaptačných  mechanizmov.

Testoval som  účinok pulzácie na  kardiorespiračnom biofeedbacku, pri ktorom   program  snímajúci pulz, sleduje zosúladenie dýchacieho a srdcovo cievneho systému. Ako ukazuje  krivka tachogramu  pri aplikácii pulzácie  cez aparát sluchu, prostredníctvom kardiofónu, dochádza rýchlo k  pozitívnemu ovplyvneniu autonómnych   sebaregulačných  mechanizmov, nastáva  vnútorná reorganizácia. Pri aplikácii . pulzácie cez sluch od 2. do 5,5 minúty došlo k  zníženiu srdcovej frekvencie s variabilitou od  60 do 65 úderov. Nastala synchronizácia srdcovej frekvencie s dĺžkou a frekvenciou dýchania  s vrcholom  v oblasti okolo 0,10 Hz. Kardiorespiračná krivka,  vypovedá o  optimalizáciou funkcií sympatiku a parasympatiku.

Každé prostredie,  miestnosť, kancelária, byt  vydáva sluchom nerozoznateľný šum s ktorým je človek v interakcii. Šumový fond  môže a nemusí byť  v súlade s človekom ktorý sa tam permanentne nachádza . Pokiaľ je s ním v rozpore, pôsobí to na človeka zhubne. V takomto prostredí nedokáže dlhodobo človek  pôsobiť bez patologickej odozvy. „Opracovanie“ daného prostredia  frekvenciou osobného pulzu, teda  zapojením hlasnej pulzácie do vonkajších reproduktorov audio systému, pomôže upraviť a zosúladiť  šumový fond, na vlastnosti konkrétnej osoby. Odporúčam tak urobiť pokiaľ sa v miestnosti nenachádza iná osoba, ktorej by charakter  pulzu iného človeka nemusel vyhovovať. 

Metóda sa ďalej rozvíja a objavujú sa ďalšie možnosti jej použitia. Ešte spomeniem jednu z nich,  ktorú som zatiaľ nemal možnosť osobne vyskúšať. Nasnímaná pulzácia osoby  / môže byť priamo, alebo lepšie je zo záznamu v počítači, alebo  CD,/ sa prevedie do reproduktorov ktoré sa nachádzajú na kovovej vani. Rezonancia  sa prenáša na človeka ktorý je ponorený vo vode. Masáž osobným pulzom cez vodné prostredie je výhodné, nakoľko tomu zodpovedá  aj  obsah vody  v skladbe ľudského tela. 

Kto má počítač, prostredníctvom jednoduchého audio programu  dokáže nasnímať  svoj pulz cez kardiofón do počítača, napáliť na CD a  a použiť ho neskoršie. Takýto záznam pulzu je  akousi „bankou  zdravia“. Neskoršou aplikáciou  pulzu cez aparát sluchu, jeho počúvaním,  môže človek harmonizovať seba samého  na podobu stavu aký  bol v čase keď  uskutočnil záznam. Slúži na spomalenie individuálneho   biologického  času. Je výhodné zapísať si  pulz v čase  keď je  harmonický, keď   sa  nachádzame  v dobrom zdravotnom a psychickom stave. V prípade  detí je  vhodné  vytvoriť záznam v čo najskoršom veku, kedy  melódia srdca je  harmonická a tvorivá. To sa dá potom  použiť v budúcnosti, keď deti vyrastú, dospejú a stráca sa ich harmonickosť.

Použitie prístroja kardiofón je jednoduché. Zakúpil som niekoľko takýchto prístrojov  pre svojich známych a záujemcov o metódu. Ešte mi zostali posledné 3 prístroje, ktoré sú  ešte  záujemcom  k dispozícii.

Kardiofón


Robert Urgela
Kardiofon@atlas.cz