Jste zde


Dobrý zrak bez brýlí XIV. - Doporučené cviky z jógy 2.
František Vícha

Dobrý zrak bez brýlí

Pravidla pro jídlo

 
 1. Jez, když máš chuť k jídlu.
 2. Jez, když jsi k tomu disponován, když nemáš starosti, zlost, strach, nebo nepříjemné hnutí mysli.
 3. Jez, jen když máš čas a nespěchej. Máš-li málo času, jez málo, nemáš-li čas, nejez.
 4. Starej se, aby potrava byla co nejdůkladněji promísena slinami. Jen takto může být potrava zpracována zažívacími orgány.
 5. Pevné potraviny je nutno co nejdůkladněji rozžvýkat. Jez jen malá sousta.
 6. Také kapalné potraviny ochutnávej. Pij v malých doušcích.
 7. Hleď, abys chutí co nejvíce sousto prochutnal. Hleď chuťově z něho mít co největší užitek.
 8. Nesprávný způsob výživy způsobuje organismu velké škody na zdraví, urychluje stárnutí, zvyšuje sklon k nemocem a únavě.
 9. Velmi studená jídla a nápoje, stejně jako horká, škodí již v ústech. Nejez potraviny ani horké ani ledové.
 10. Dbej na správné složení jídla - viz. předchozí statě.
 11. Nepij 60 minut před jídlem, mezi jídlem a ihned po jídle. Nejdříve 15-90 minut po jídle.
 12. Uvědom si, že není nutné jíst to, co máš rád a nač máš chuť. Podstatné jsou potřeby těla a potraviny pro udržování duševního i tělesného zdraví.

Každodenní jógická cvičení

Cvik pro zlepšení zraku (Paramahansa Jogananda)

 1. Soustřeďte se se zavřenýma očima na prodlouženou míchu.
 2. Pak pociťujte, jak síla zraku proudí optickými nervy do sítnice (asi 1 minutu).
 3. Otevřete a zavřete několikráte oči, protáčejte oční bulvy.
 4. Soustřeďte se na místo mezi obočím (třetí oko - trikuti) se zavřenýma očima a představujte si, jak tok životní energie z prodloužené míchy proudí do očí, které se takto mění ve dva světlomety. Provádějte ráno a před spaním.

Každodenní jógické cvičení pro získání dobrého zdravotního stavu

 1. Mírně se rozkročte, volně vzpažte, zvedněte hlavu a zavřete oči a v duchu se na cvičení soustřeďujte takto:
  "Budu cvičit jógu, abych byl dokonale zdráv tělesně i duševně a byl zdráv až do nejvyššího možného věku a prožíval jej v plné vitalitě. Zapomenu na vše, co mne trápí a trýzní, současně odpouštím všem, i těm, kteří mi snad ublížili a přeji všem lidem dobro a mír. Uvědomuji si, že jsem jen malá částečka vesmíru a chci z něj čerpat do sebe vše pronikající sílu."
 2. Kroužení hlavou (rovněž (viz. Kapitola V.: Cvik č. 1), 4x doleva, krátký odpočinek. 4x doprava - odpočinek.
 3. Pohyby hlavou dopředu a dozadu: Záklon hlavou, nádech, pomalu dopředu, až zatlačíme bradu do důlku, výdech. Opakujte 5-10x.
 4. Pohyby hlavou do stran: hlavou otáčejte co nejdále doleva až pociťujete pnutí, ramena a tělo jsou nehybné. Pomalu zpět a pomalu doprava, opět až pocítíte pnutí (ne bolest).
 5. Kruhové pohyby ramen dopředu 5-10x, dozadu rovněž (viz. Kapitola V.: Cvik č. 4). Mezi několika pohyby vždy dělejte přestávku a krátký odpočinek.
 6. Lehněte si na záda, skrčte nohy na prsa a obejměte je. Nyní cvičte kolébku dopředu až do sedu a dozadu, nejméně 15x. Pak rovněž na pravý bok a na levý bok, aby všechny obratle a svaly hřbetu se dostaly do styku s tvrdou podlahou. Je to výtečná masáž páteře a to bez maséra. Zbavuje bolesti "plotýnky".
 7. Vstaneme a provedeme 15-20 dřepů. Stojíme u nich na plných chodidlech. Oddych a úplný jógický dech.
 8. Klekneme a sedneme si na paty, provádíme oční cviky, například podle této sestavy:
  1. Silně vytřeštit oči a otočit je nahoru ke kořenu nosu, pak silně dolů na paty, silně doprava, totéž doleva, zavřít oči, odpočinek. Opakovat 3-6x.
  2. Doprava nahoru, vlevo dolů, vlevo nahoru, vpravo dolů, zavřít oči a odpočinek. Opakovat 3-6x.
  3. Vytřeštit oči a kroužit jimi doprava, v co největším kruhu. Zavřít. Odpočinek. Totéž doleva. Opakovat 2-4x. Nyní možno cviky a) až c) provádět se zavřenýma očima.
  4. Natáhněte ruku (napřed pravou) a dívejte se na nehet prostředního prstu. Přibližte jej pomalu k očím, pak od očí, znovu ruku napněte a pomalu otáčejte rukou doprava až do krajnosti a sledujte ustavičně prst, pak pomalu zpět do napjaté polohy. Opakujte levou rukou.
  5. Masáž oční bulvy. Zavřete oči, sevřete ruce v pěst a protírejte oční nerv středem oka 3x, pak klouby ukazováčků masírujte nervy v důlcích spánků. Totéž opakujte 3x pod obočím, znovu masáž nervu. Nyní opakujte 3x na spodní části očních oblouků a znovu masáž nervu.
  6. Protřepeme ruce, silně je třeme a jako misky je přiložíme k očím, prsty nad obočí a autosugescí si pomáháme, že si "neustále zlepšujeme zrak a vyjasňujeme mozek" a intenzívně to prožívejme. Opakujte 3-4x.
 9. Vstoje provedeme cvik "břišní kontrakce" (předtím vypijeme 2-3 sklenice vody). Výborná masáž střev a vnitřností.
 10. Leh na záda a provádíme cvik "svíčka", minimálně 1 minutu. Stojíme na lopatkách, podpíráme si záda a cvičíme dále:
  1. pomalu roztáhneme nohy, pomalu nazpět.
  2. levá noha vpřed, pravá dozadu a naopak. Vše pomalu, důkladně.
  3. levou nohu spustíme ke kolenu a šroubovitě otáčíme páteř, pomalu, myslíme na cvik. Nohu zpět. Opakovat pravou nohou.
 11. Cvik "pluh": ze svíčky můžeme pomalu spustit nohy za hlavu, kolena k hlavě a nohy obejmout. Výdrž 1-2 minuty.
 12. Leh na břicho, provádíme cvik "luk". Kolébku.
 13. Stoj zpříma, mírný záklon, ruce vzpažené, skloníme hlavu, spouštíme ruce a ukláníme hlavu až ke kolenům. Výdrž 10-20 vteřin. Pomalu nazpět.
 14. Stoj zpříma, roztáhneme ruce a provádíme cvik "trojúhelník", pomalu se ukláníme vlevo, výdrž 10 vteřin, pak vpravo.
 15. Stoj zpříma, dlaně vodorovně, špičkami prstů se dotýkáme a pomalu se celým tělem otáčíme intenzívně vlevo, ať se páteř "šroubuje", do nejkrajnější polohy, pomalu zpět a na opačnou stranu.
 16. Klek, ruce na zem do trojúhelníku, hlavu do dlaní a provádíme (nebo se o to pokoušíme) "stoj na hlavě". Výdrž 1-2 minuty, zpět.

Pokud se nám zpočátku některý z cviků nedaří, nevadí, přejděte na další. Pokoušíme se příště. Někdy trvá i několik měsíců, než se uváděné cviky zvládnou. Mezi každým cvikem provádějte "hluboký jógický dech".

Krátkým přehledem ranní deseti- až patnáctiminutovky končím tuto příručku. Jejím přečtením nebo několikerým cvičením se vám nevrátí ani dobrý zrak, ani zdraví. Jestliže se cvičením vydržíte prvních několik týdnů a dovedete cviky provádět co nejpečlivěji, pak si budete na sobě ověřovat výhody. Každodenních 10-20 minut cvičení nebude časovou ztrátou, ale bohatě se vrátí.

Když pak cvičení doplníte životosprávou bez bílého cukru, bílého pečiva, velmi chudě masa a tuku, hodně zeleniny, ovoce a jiné zásadité stravy, budou vám nemoci, špatné zuby, bolesti hlavy a únava neznámé. Svěřujte se s tím i ostatním svým známým, aby z tohoto druhu léčby mělo prospěch co nejvíc lidí.