Jste zde


Dobrý zrak bez brýlí XIII. - Doporučené cviky z jógy 1.
František Vícha

Dobrý zrak bez brýlí

K udržení nebo získání dobrého zraku jsou užitečné a mimořádně účinné některé jógické cviky. Doporučujeme cvičit denně:

 
 1. BŘIŠNÍ KONTRAKCE (Uddijana banha), které pročisťují střeva a vnitřnosti. Před cvikem se vypije 1-3 sklenice vody (studené). Nyní se provede silný nádech, pak úplný výdech a do krajnosti se roztáhnou žebra. Tímto se střeva, obsah břicha (normálně skleslý) vsune do hrudního prostoru. Takto výdrž 5-10 vteřin a vše se zopakuje 2-3x. Pak znovu, ale místo jednorázového vtažení se několikrát vtáhne a povolí břicho rychle za sebou (střeva se rozkmitají). Tím se velmi podpoří peristaltika střev a po 1/2-1 hodině nastane jejich vyprázdnění. Cvik pečlivě nacvičte. Je výhodný mírný předklon, ruce opřené o stehna. Prvé dny se příliš nebude dařit, než se vyvinou příslušné břišní svaly, které jsou normálně ochablé.
 2. ÚPLNÝ ÚKLON (Padahastasan): Zvedneme ruce do vzpažení a provedeme mírný záklon, pak skloníme hlavu na prsa, spustíme ruce podél těla a pomalu ohýbáme "obratel za obratlem", až nakonec hlavu přitiskneme ke kolenům. Výdrž 10-20 vteřin a stejně pomalu nahoru. Cvik je výborná masáž vnitřních orgánů, zpružňuje páteř a šlachy, překrvuje hlavu a odstraňuje únavu.
 3. TROJÚHELNÍK (Trikónasan): Rozkročíme se, rozpažíme ruce a ukláníme se pomalu doleva, levá ruka se sune po stehně co nejníže, pravá ruka se ohýbá do vodorovné polohy. Výdrž 10-20 vteřin a pomalu nazpět. Totéž směrem na pravý bok. Jde o jiný druh masáže vnitřních orgánů, upravuje peristaltiku střev.
 4. SVÍČKA (Sarvángasan): Leh na záda, pomalu zvedáme nohy, až do svislé polohy, bradu zatlačíme do důlku na prsou, záda si podepřeme rukama. Výdrž 1-2 minuty. Pomalu nazpět. Cvik zpružňuje páteř, zlepšuje dýchání, podporuje činnost brzlíku, napravuje rozmístění vnitřních orgánů a zlepšuje jejich činnost.
 5. PLUH (Halasan): Zvedáme pomalu z lehu na zádech nohy, až je překlopíme dozadu za hlavu. Pak ruce přesuneme k nohám, nohy můžeme pokrčit, aby hlava byla mezi koleny a takto je rukama obejmout. Výdrž 1-2 minuty. Cvik je velmi užitečný jak pro odstraňování vnitřních potíží, tak pro páteř.
 6. LUK (Dhanurasan): Leh na břicho, rukama se uchopíme za nárty nohou, zvedneme přední část těla i nohy a silně se prohneme. V této poloze je možno se rozkývat jako kolébka. Cvikem se procvičují jak břišní, tak krční svaly.
 7. STOJ NA HLAVĚ (Širšasan) je z nejvýznamnějších cviků, zlepšuje činnost mozku, nervu vagu, nervu sympatiku, odstraňuje únavu. Sepneme ruce na zem, lokty přibližně rozevřené jako rovnostranný trojúhelník, hlavu dáme temenem do dlaní, nohama se pomalu přibližujeme k tělu a pak je začneme zvedat až do vzpřímené polohy. Výdrž podle okolností 1 a více minut.

O užitečnosti a účelnosti těchto cviků byly napsány již stovky stran, zde je jen jejich stručný přehled. Je třeba je denně zkoušet, až si na ně navykneme. Zlepší náš celkový zdravotní stav. Na závěr ještě jeden z mnoha užitečných dechových cviků a sice:

 

ÚPLNÝ JÓGICKÝ DECH: Začneme vdechovat tak, že hrudní koš máme nehybný a vystrkujeme břicho dopředu do nejzazší možné polohy, tím poklesá bránice a naplňuje se spodní část plic. Pak začneme rozpínat hrudní koš a plnit střední část plic. Nakonec zvedáme poněkud ramena a vyplňujeme plicní hroty. Zadržíme dech. Pak začneme vydechovat: nejdříve stlačujeme břicho, pak hrudní koš a nakonec výdech z plicních hrotů. - Nutno si uvědomovat, ze dýchání neznamená jen obstarávat kyslík pro tělesnou potřebu, ale současně je i masáží našich orgánů uložených v hrudi a břiše. Hluboký jógický dech provádějte mezi jednotlivými cviky.

 

Všeobecné zásady péče o zrak

 1. Nečteme nikdy v autobuse a trolejbuse, naproti tomu lze číst ve vlaku a tramvaji.
 2. Normální vzdálenost knihy od očí je 40 cm.
 3. Nečteme při nedostatečném osvětlení, což způsobuje únavu zraku a tím také oslabuje chápavost. Světlo (doporučujeme žárovku) má dopadat na text zleva zepředu. Nemá svítit do očí, také se nemá číst proti slunci.
 4. Nečteme vleže, odporuje to zrakové hygieně a unavuje zrak. Vede to rovněž k akomodační námaze, k únavě zraku a při trvalejším provádění k oslabení zrakové ostrosti. Při čtení vleže není optická osa kolmá k rovině papíru a proto jsou oči více namáhány. Kniha má být rovnoběžná s plochou tváře.
 5. Při únavě zraku přestaneme číst, odpočineme si, zavřeme oči, případně provedeme některý z popsaných cviků.
 6. Při špatném zraku vyhledáme odborného lékaře a při nošení brýlí chodíme nejméně 1x za rok na kontrolu. Ještě lépe: budeme se řídit radami této příručky.
 7. Nečteme při jídle. Vše se má dělat pořádně. Při jídle je nutno zbavit se všech starostí a škodlivých myšlenek a myslet jen na jídlo. Nedodržení této zásady působí nepříznivě nejen na naši duševní soustavu, ale i na zažívací orgány.
 8. Zásada relativní důležitosti obsahu. Svět je zatopen oceánem knih. Proto pro krátkost života je nutno číst jen knihy nejlepší. Z knih volíme jen ty, které jsou nám užitečné. Je dvojí druh spisovatelů: jedni, kteří píší pro věc, druzí, kteří píší, aby psali. Ty poznáme lehce, a takovou knihu máme odložit.
 9. Pro pracující v uzavřených prostorách je důležitá kompenzace pohledy do dálky při cestě domů z práce.

Zásady péče o nervovou soustavu

 

Jednou z příčin vadného zraku je narušená nervová soustava. Pro její zlepšení uvádíme některé základní pokyny:

 1. V případech chronické únavy se dejte vyšetřit lékařem.
 2. Lidem se sedavým zaměstnáním je třeba přiměřeného tělesného pohybu. Ze cvičení je nejvýhodnější jóga, která jediná procvičí celé tělo.
 3. Upravte životní režim, odstraňte škodliviny, nedostatek spánku (spát nejméně 7 hodin), nadměrný příjem potravy, alkohol, kouření apod.
 4. Odstraňte záporné fyzikální vlivy, jako je špatné osvětlení, větrání, kouř, hluk apod. Čistý vzduch všude, kde jsme.
 5. Zlepšete psychologické prostředí pracoviště i domova.
 6. Všude, doma i na pracovišti, se vyhýbejte marným polemikám a debatám.
 7. Termínovanou práci proveďte tak, abyste s ní byli hotovi předčasně a nemuseli "šturmovat".
 8. Věcmi, na kterých nemůžete nic změnit, se nezabývejte. Řekněte k nim svůj názor a pusťte je z hlavy.
 9. Pracovní starosti zanechejte v práci a rodinné starosti odložte před ulehnutím. Před usnutím proveďte uvolnění.
 10. Během dne si najděte čas pro pěstování klidu (dechová cvičení, meditaci, uklidňující hudbu apod.).
 11. Doporučujeme hojný pobyt na čerstvém vzduchu, vyvarujte se otravných medikamentů, pracujte pilně a nezapomeňte na odpočinek a zábavu, buďte veselé mysli a vyvarujte se hněvu.
 12. Souhlasně s Couého zásadami autosugesce "slib sobě samému," že:
 1. budeš tak silným, že nic nenaruší klid tvé mysli,
 2. nepodlehneš starostem, hněvu, bázni a úzkosti,
 3. budeš hledět na vše ze světlé stránky, dbát na to, aby tvůj optimismus byl upřímný.