Jste zde


Dobrý zrak bez brýlí XI. - Příčiny očních neduhů 4
František Vícha

Dobrý zrak bez brýlí

Iritis (zánět duhovky)

 

Duhovka je zbarvenou částí oka. Bývá někdy zachvácena zánětem, jehož výsledkem je onemocnění s názvem iritis. Je to velmi bolestivá nemoc. Jestliže je ponechána v "ortodoxních" rukou, může trvat i řadu měsíců a zanechat za sebou trvalé poškození zraku pacienta, protože skutečné základní příčiny zánětu nebyly pochopeny. Za základ léčení je považováno potlačování projevu nemoci na místo odstraňování jejích příčin.

Iritis je primárně následek vysoké toxicity (otravy) organismu, který pokud není léčen jako celek, nedává jeho stav přílišnou naději na ozdravění oka. Osoba, která trpí na iritis, má již za sebou dlouhou léčebnou historii nemocí jednoho nebo druhého druhu. Velmi často má dlouho trvající zácpu, která je jedním z prvých faktorů těchto neduhů. Léčení výhradně očí a ponechání toxických podmínek v organismu beze změny je politikou příliš krátkozrakou, jestliže se má jednat o skutečné vyléčení.

K efektivnímu léčení iritis je zapotřebí půstu a striktní diety. Je možné jedině důkladnou vnitřní očistou lidského organismu, aby se tak odstranila toxicita, která je za nemoc odpovědna. Pacient se zánětem duhovky, který hodlá provádět přírodní léčení, by měl postupovat takto:

Začít s půstem od tří do 5-ti až 7-mi dnů, podle závažnosti jeho neduhu. Během půstu je možno pít jen vodu a pomerančový džus. Nic jiného. Pak je možno začít s dále popisovanou dietou:

  • Snídaně: pomeranče a grapefruity.
  • Oběd: salát (syrový), složený z kteréhokoliv rostlinného salátu dostupného během sezóny, atraktivně připraveného. Jeho přísadami mohou být olivový olej a citrónová šťáva.
  • Dezert: hrozinky, švestky (namočené), fíky nebo datle.
  • Večeře: syrový salát nebo jedna až dvě dušené zeleniny ve vlastní šťávě, jako špenát, hlávkové zelí, květák, karotka, tuřín atd. (nikoliv brambory). Jídlo zakončete několika ořechy a pár sladkými plody, jako jsou jablka, hrušky, grepy atd. K uváděné dietě se nesmí podávat žádný chleba ani jiný druh potravin.

Dieta by měla být prováděna 10-14 dnů a pak, jestliže to dovolí okolnosti, je možno začít s plnou dietou podle těchto pokynů:

  • Snídaně: jakékoliv čerstvé ovoce v sezóně (mimo banány).
  • Oběd: Mnoho smíchaného salátu s celozrnným chlebem a máslem. Trochu hrozinek, datlí nebo fíků.
  • Večeře: 2-3 dušené zeleniny buď s vejcem nebo se sýrem. Grilovaná ryba jednou za týden. Jinak vůbec žádné maso, 2x týdně brambory pečené ve slupce.
  • Dezert: pečené jablko, dušené švestky, nebo některé čerstvé ovoce.

Jestliže nemoc není definitivně odstraněna po ukončení půstu a omezené diety, pak je možno provádět další půst a periodu s omezenou dietou po jednom týdnu plné diety. Používání "projímacího cvičení" během periody půstu je velmi účinné, jelikož zácpa střev je jedním z hlavních příčin iritis. Projímadla 2x denně, pokud trvají příznaky nemoci. Jestliže se nemoc jednou překoná, je nutné dále dbát na životosprávu. Stejně tak po určitou dobu nezatěžujte oči obtížnou prací nebo prací za umělého osvětlení. Viz. rovněž poznámky na konci statě o šedém zákalu.


Keratitis (zánět rohovky)

Příčina, která vede ke keratitis neboli zánětu rohovky je velmi často stejná jako u iritis. Je stejně charakterizována jako všeobecně toxický stav celého lidského organismu, ačkoliv napětí očí, či poškození oka pomáhají jeho vzniku.

Léčba je obdobná jako u předchozího onemocnění. Takovéto léčení nejenže odstraní oční neduhy, ale znamená též celkové ozdravění člověka.

 

Vřídky rohovky

Rohovka je jakýmsi druhem okna na přední straně oka - chrání zornici a duhovku. Může se na ní objevit malý vřed, který způsobuje mnoho potíží. Stejně jako jiné neduhy je jeho příčina v celém lidském organismu a lze ji vystopovat ve špatném stravování a špatném způsobu života.

Pro pochopení, jak může toxický stav ovlivnit člověka, trpícího vřídkem rohovky, odkazujeme na statě o šedém zákalu a glaukomu. V léčení je vhodné postupovat podle pokynů pro iritis a keratitis, jestliže se jedná o vážný případ. Jestliže jde o případ lehčího postižení, postupujte jako u zánětu spojivek.

Podstatné je věnovat pozornost správné životosprávě. Dodržujte hygienu a systematicky cvičte. Neužívejte léčebné drogy, vymývací léčiva apod. Vhodné je časté omývání zavřených očí teplou vodou s "Epsonovou solí" a vystavování zavřených očí slunečnímu záření. Velmi pomáhá "uvolňování dlaněmi", mělo by se provádět několikrát za den po 15-ti až 20-ti minutách.

 

Speciální poznámka s ohledem na trachom

Trachom nebyl do příručky zahrnut, protože se nejedná o nemoc u nás obvyklou. Ale vše, co je uváděno u zánětu spojivek, je nutno s dvojnásobným úsilím užívat pro léčbu trachomu. Trachom je hnisavý zánět spojivek. Původní příčinou je závadná strava a nehygienické životní návyky. Nejlepší léčbou je prodloužený půst, série kratších půstů anebo ovocné dny. Dále dieta ovocná a salátová, jako u zánětu spojivek, spolu s jinými zdravotními opatřeními, jak jsme radili u předešlých očních chorob.