Esoterní základy astrologie - nejhlubší kořeny a souvislosti III.

    Velmi důležitým úkolem ovšem bylo zjistit která z oněch sedmi bloudivých hvězd na obloze představuje který princip. Nesmírně naivní jsou představy mnoha dnešních odpůrců astrologie kteří tvrdí že planeta Mars byla pojmenována po bohu války protože jeho červená barva připomínala krev nebo že planeta Venuše se stala symbolem krásy a harmonie protože byla na obloze velmi jasná. Takhle si to naši předkové skutečně nezjednodušovali... více

Esoterní základy astrologie - nejhlubší kořeny a souvislosti II.

    Proč je základních esoterních principů o kterých jsem psal posledně právě sedm? To má hlubokou souvislost s poznatkem že všechno co se ve světě vyskytuje má ve svém základě trojí podstatu: nejvyšší duchovní (božskou) od ní odvozenou nižší duševní (myšlenkovou) a konečně nejnižší - hmotnou. Už odpradávna přitom bylo zřejmé že hmotná pozemská existence se dá vyjádřit vodorovnou rovinou kdežto božský (duchovní) princip... více

Esoterní základy astrologie - nejhlubší kořeny a souvislosti I.

    Žijeme v době ve které největší váhu má věda a vědecké poznání. Nebylo by na tom nic špatného - poznání a pochopení světa který nás obklopuje je jistě potřebné a užitečné. Horší ovšem je že s postupujícím vědeckým pokrokem se dnes velmi často stává fetišem hmota - nic kromě ní neexistuje skutečné je jenom to co se dá vidět změřit a hmotnými prostředky zkoumat všechno co se děje musí mít jedině hmotný a rozumově... více

Základy moderní astrologie - úvod

    Celých dlouhých 42 let po roce 1948 měl vážný zájemce o studium astrologie v Československu v podstatě pouze tři možnosti. První spočívala v tom sehnat si předválečné učebnice autorů Jana Kefera Mirko Boleslavského Karla Weinfurtera nebo Danieliho které ovšem byly (obzvláště v posledních dvou desetiletích) už značně zastaralé a také nebyly bez chyb. Druhá možnost byla dovézt si moderní učebnice z tzv. kapitalistické ciziny. To bylo... více

Vodnář

Horoskop na tento týden Vodnář Pokud budete žít v zajetí svých snů a teorií a budete se pohybovat převážně ve sféře idealistických myšlenek, může vás zasáhnout zcela nevybíravý a podlý útok někoho, kdo dokáže být vypočítavý a stát pevně na zemi. více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků