Jste zde


Ženská zasvěcení
inzerce

iniciační seminář pro ženy s Julií Deal a Monikou Michaelovou

 

Část 1 – léčení (17. - 19. listopadu 2008)
Část 2 – bytí (23. -25. února 2009)
Část 3 - vize a transformace (8. – 10. června 2009)

Jste pozvány přijmout místo v kruhu tančících žen. Práce ve stálé skupině nám dá čas rozvíjet naše vztahy, říci naše příběhy, sdílet naše dary a prohloubit naši společnou cestu.
Budeme prozkoumávat stezku ženství z pohledu léčení minulosti, bytí v přítomni na naší cestě tady a teď, a odvážení se snít vizi budoucího v souladu s naší nejhlubší pravdou.
Vytvoříme posvátné místo v našem kruhu. Budeme si svědkyněmi, zrcadly a podporou jedna druhé při prozkoumávání toho, co vyplyne skrz tanec, pohyb, divadelní rituál a obřad. Každá z částí tě vezme na cestu iniciace do hlubších sfér napojení na sebe samu, k druhému člověku a k duchu.

Bude zde maximálně 18 míst, aby zde byl prostor pro individuální práci.

Pokud se chcete přihlásit do této skupiny, prosím, napište dopis, proč se chcete přidat a též uveďte vaše předešlé zkušenosti s prací s Julií, Monikou nebo jiné odpovídající zkušenosti.
Kurzovné: 2800,-Kč

Přihlášky a informace posílejte na registrace@cestyprozitku.cz, dostanete od nás registrační informace.
Více na www.cestyprozitku.cz

Monika Budilová je zakladatelkou centra Cesty Prožitku, kde má individuální praxi. Pracuje patnáctým rokem v osobním a projektovém poradenství. Věnuje se práci se změnou vnitřních postojů jak v pracovním tak v osobním životě. Od roku 2006 připravuje pravidelná setkání v kruhu žen  Tanec Bohyně a v roce 2007 propojila prožitkový tanec a tantru proměny forem ve večerních a víkendových seminářích. Od roku 2007 asistuje ve výcviku Skydancing tantry.