Jste zde


Z hlavy do srdce aneb Alchymie lásky
inzerce

17. 4. - 20. 4. 2008

Lektorka: Ma Prem Sugandho (Charlotte Luzius)

Všichni jsme naučeni používat mysl více než srdce. Na srdce bereme ohled v romantických chvílích, nikoliv však jako hodnověrný zdroj pro důležitá rozhodnutí. Předpokládáme že víme co je naše srdce, že známe jeho požadavky a přání, protože jedno máme. To samé však o hlavě nepředpokládáme. Roky trénujeme a učíme svou mysl, hromadíme znalosti až uvěříme, že naučené je realitou.
Co je míněno srdcem? Není to jen fyzické srdce, ale též duchovní centrum. Na tomto semináři se podíváme na nás samotné z perspektivy srdce a budeme identifikovat falešné ideje a ideály o nás samotných a také o ostatních. Často je energetická a emocionální realita velice odlišná od ideí, které do nás uložili rodiče, učitelé, příbuzní a společnost.
A budeme překvapeni ... když necháme odejít kontrolu naší hlavy. Život je jednodušší, spontánnější, uvolněnější a plný mystérií, která na nás čekají.
Budeme prožívat meditaci srdce, dýchání, budeme pracovat s tělem, tancovat a společně necháme odejít kontrolu hlavy a otevřeme své srdce.

Více informací o Sugandho na www.sugandho.com .
Letáček ke stažení česká verze.
Více informací získáte na centrum@skalka22.cz či webu: www.skalka22.cz