Jste zde


Práce s Oberonem
inzerce

Termíny:
  • 13.-14.1.2010

Dvoudenní kurz, který je určen pro ty, kteří pracují s Oberonem a většinou potřebují zdokonalit nejen v práci s přístrojem, aby odhalili všechny jeho možnosti, ale potřebují i základní medicínské znalosti, aby si mohli dát  do souvislostí věci, kterým  nerozumějí. Součástí jsou praktické ukázky, čtení frekvenčních křivek, správně zvolená diagnostika, vytváření informatik do různých nosičů, jejich správné kombinace apod. Oberony s sebou, všichni budete mít možnost připojení se. Část základů medicíny je vhodná i pro praktiky na jiných biorezonančních přístrojích ( např. Diacom, Aurum, Metatron apod. )

 


Cena 3 000 Kč
V ceně manuál a Osvědčení o absolvování
Vede: lektorka – Iva Hédlová  - certifikovaná provozovatelka Oberonu a certifikovaná absolventka dvouletého studia Základů medicíny
Začátek v 10 hod., předpokládaný konec 18 hod., v  neděli v 16 hod.


Možnost namíchaní Bachových esencí na míru, na  vaše problémy, za 200 Kč i s užívací lahvičkou.
Více podrobností na webu: www.zdravi4u.cz
Přihlášky na emailu: ivahedlova@volny.cz nebo na mobilu: 737 151 843