Jste zde


Clemens Kuby v Praze - Na cestě do sousední dimenze
inzerce

Jeden z nejvýznamnějších světových znalců duchovních způsobů léčení Vás seznámí s léčiteli, šamany, duchovními učiteli, jejich učeními, léčebnými metodami a jejich přínosem pro člověka žijícího v současné západní civilizaci
18. března 18.30 Městská knihovna Mariánské nám . 1, Praha 1, vstupné 190 Kč,

 

Workshop Léčení zázrak v nás
pod vedením Clemense Kubyho se seznámíte s metodami duchovního léčení a jejich praktické a efektivní užití pro zkvalitnění zdraví nás i našich blízkých

17.března od 17.00, cena 1 290 Kč, délka 4 – 5 hodin, místo bude upřesněno
rezervace, přihlášky  a další informace na tel. 724 026 098 nebo na adrese agentura@regenerace.cz