Jste zde


Cestou od početí k porodu - týdenní seminář vědomého rození
inzerce

Pozvánka na letní týdenní seminář vědomého rození, který se bude konat 1. – 8. 8. 2008 na Moravě v Rusavě u Bystřice pod Hostýnem.

Program povede Kateřina Damborská, která se ve své praxi zabývá regresní terapií, prací s emocemi, psychosomatikou, porodním traumatem a arteterapií.

V tomto týdnu podnikneme cestu zpět k vašemu porodu, dále do prenatálního období až před zrození, kde začneme naší pouť poznávání. Touto cestou si můžeme lépe uvědomit smysl života, podívat se více ke své podstatě a nahlídnout karmické vzorce, které nás v tomto životě formují.  Seminář je tvůrčí, prožitkový a sebepoznávací.Tělesná stopa:

 

Z osobní zkušenosti a ze zkušenosti v individuální práci s klienty jsem si nesčetněkrát ověřila, že všechny emoce a prožitky v našem těle zanechávají paměťovou stopu, proto je možné pomocí těla vyvolat a zpřítomnit různá traumata, vzorce chování, vzpomínky, zážitky, ale i prenatální období i porodní trauma.

Průkopníkem v této oblasti se stal Stanislav Grof, který spojil tuto oblast s transpersonálním rozměrem. Za jeho dlouholeté zkušenosti a výzkum mu patří mé díky. Na rozdíl od Stanislava Grofa nedosahuji těchto zážitků a zkušeností pomocí holotropního dýchání, ale pomocí řízených imaginací (meditací), vhodně zvolené hudby, vůní a prvků z dramaterapie a biodynamiky. Všechny fáze se výtvarně zpracovávají a na konci semináře se staví mapa celého procesu. Zážitky mohou být velice intenzívní, hluboké a v některých momentech dále nesdělitelné.

Čtyři základní matrice podle Grofa:
Prenatální období se dělí na tři trimestry, které Grof řadí do první matrice, která tematicky vypovídá o první jednotě s matkou. Druhá matrice se vztahuje k počátku porodu, kde zažíváme kosmické pohlcení, bezvýchodnost a peklo. Třetí matrice je průchodem porodními cestami, kde prožíváme zápas smrti a následné znovuzrození a čtvrtá matrice je konečné oddělení od matky a přestřižení pupeční šňůry.
Věřte, že znovuprožití těchto fází má v našem životě dalekosáhlý význam. Proces je velice očistný, přináší hlubší vhled na sebe sama a dodává nám odvahu i elán začít formovat život více podle našich představ k naší spokojenosti.
V semináři se těchto čtyř základních matric držím, ale propojuji je ještě s dalšími, z mého hlediska důležitými tématy, jako jsou naši rodiče, základní klíč emocí, přijmutí životní síly atd.

Cena semináře:
Cena za seminář je 3500,- Kč + ubytování a strava 2940,- Kč, strava je vegetariánská, plná penze.

V ceně semináře jsou psací bloky, čtvrtky i veškerý výtvarný a pracovní materiál.

Předem je potřeba poslat zálohu 700kč. Tato záloha je nevratná, zbytek se bude doplácet přímo na místě.

Možnost registrace a další informace
www.svetloduse.cz
Kateřina Damborská
Tel. 604 987 515
damborska@svetloduse.cz