Jste zde


O-KULT - Magická škola
inzerce

Oznamujeme všem zájemcům o studium na naší Magické škole, že právě nyní rozhodli jsme se otevřít zcela novou studijní skupinu, nic nebrání tomu, abyste zahájili studium.

 


Bude od vás vyžadováno odhodlání a snaha a odvaha pronikat vždy ke kořeni věcí. V první fázi budete si osvojovat základní magické dovednosti i znalosti – teoretické i praktické, poznáte, jak vlastně magie funguje, ale i to, jak naopak nefunguje. Naučíte se základům tarotu a bude vám předán esoterický klíč k jeho výkladu, který dosud nebyl publikován a překvapí vás svou jednoduchostí a ryzí jasností, stejně jako hlubokým vhledem. V neposlední řadě pak zúčastníte se série rituálů iniciačního charakteru, které vám pomohou najít své pravé hlubinné Já, probudit zasuté okultní schopnosti, procesem vpravdě alchymistickým provedou vás řadou transformací, na jejímž konci uhlídáte sami sebe co bytost krystalicky čistou, pevnou, však přesto mnohotvárnou – bytost skutečného adepta.
Řečeno zkrátka, tato první etapa studia klade si za cíl „udělat z vás magika“, zasvěcence okultní vědy i umění. V etapách následujících budete se pak učit tento svůj potenciál rozvíjet  a prakticky využívat.

Pro ilustraci uvádíme ukázky témat, kterými se zabývají pokročilejší studenti:

Evokace Bratra Démona, čili povolání astrálního dvojníka, průvodce po stezkách „magie noci“.

Evokace sv. anděla  Strážce, čili tajného Mistra v jeho světloucí či temnotící podobě, jak komu libo.

Operace teurgická, čili stvoření boha, bůžka či modly, která pak v astrálu reálně existuje ku prospěchu svých tvůrců.

Z oboru magie nižší (praktické):
Uřknutí či prokletí (tedy nikoliv rituální kletba, ale prostý úkon). Toto nemusíte realizovat, ale je třeba to umět.

Umění prorocké, čili schopnost tvůrčím způsobem mluvit budoucnost.

Základy nekromantie, čili magie mrtvých, kteří sice spí a nemluví do věcí tohoto světa, přesto však můžeme pracovat s jejich stíny.

Magie pramene života, žehnající, způsobující růst, plodnost a prosperitu v různých oblastech bytí, jež je však zároveň magií oběti.

Studium umožňuje postupovat do značné míry individuálním způsobem, zvolit si případné zaměření i tempo. Důležité je účastnit se, pokud možno každý měsíc, magického rituálu spojeného s přednáškou a osobními konzultacemi. Tyto „magické soboty“ probíhají vždy určitou sobotu v měsíci v našich rituálních prostorách v Praze. Začínáme kolem 14. hodiny, konec bývá otevřený, dle zájmu a potřeb jednotlivých účastníků.

Zde také obdržíte studijní materiály na další měsíc a budou vám zadána praktická cvičení.

Několikrát ročně jsou pro studující organizovány intenzivní víkendové semináře v přírodě. Zde bývá účast dobrovolná, málokdy se však najde někdo, kdo by si nechal toto velké kouzelné dobrodružství ujít.

Měsíční „školné“ je stanoveno na 2000 Kč, podmínkou přijetí je pouze odhodlání studovat, duševní zdraví a absolvování přijímacího pohovoru.
Toto jsou tedy nejdůležitější informace pro budoucí studenty Magické školy O-KULT.

Nyní už zbývá jen zaslat nám datum, čas a místo vašeho narození, abychom mohli vypracovat váš horoskop, domluvit si termín přijímacího pohovoru a můžeme začít pracovat.

Kontakt:
www.o-kult.cz, e-mail: okult@o-kult.cz, tel.: 722663296.