Jste zde


Léčitelka Zuzana Soukupová, Praha
PatrikB

Kontakt na léčitelku:

Web: www.reiki-centrumpraha.cz

 

Telefon: +420 606 218 134

E-mail: anaz@seznam.cz

Léčitelka Zuzana Soukupová, Praha

Strojírenská 260/14

15521

Praha, Zličín

Provozní hodiny:

Dle dohody

Služby léčitelky Zuznay Soukupové:

Poskytuji kurzy Reiki, Karuna Ki, Ra Sheeba, řízené meditace, nauky o aktivaci energetického pole Merkaba. Dále se zaměřuji na Akašickou kroniku, Ki Mannu, Gnostickou stezku, Společenství andělů, Atlantské léčení a další. Organizuji workshopy, energetické terapie, transformační koučink a další.

Slovem „Reiki“ označujeme neviditelnou energii výše dimenzionálních pásem, energii, jež je stejně jako elektřina fyzickými smysly neviditelná, přesto „existuje“. Systém postupů, vyučovaných na kurzech REIKI obecně napomáhá k harmonizaci i rozvoji vědomí člověka. Pomáhá nám přinášet  zpět vše-pronikající životní energii a pomáhá nám, abychom začali opět mít rádi a ctít sami sebe. Též nás pobízí,  abychom začali vědomě pracovat na způsobu svého myšlení i cítění, na změně svých životních postojů.
Pro určité lidi je Reiki jednou z alternativních metod osobního rozvoje. Pro několik málo lidí je to meditační technika, ale i způsob života. Vždy záleží na úhlu pohledu toho, kdo Reiki používá. Reiki nám pomáhá nalézt cestu k uvolnění, klidu a harmonii - tak důležitým momentům v naší uspěchané době. Z čistě technického pohledu je Reiki jednou z mnoha metod patřících do čchi-kungu, postupů aktivujících a harmonizujících naše osobní Já a spojujících nás s neviditelnou energií výše dimenzionálních pásem.  Na rozdíl od čchi-kungu je však vesmírná energie přenášena na studenta ve formě ,,naladění“ učitelem Reiki a nikoliv prostřednictvím cvičení a dlouholeté praxe.


Reiki pomáhá sjednotit  celou osobu (tělo, psychiku i bytostné Já), vytváří mnoho prospěšných efektů včetně relaxace, pocitů harmonie, klidu. Energie Reiki svými frekvencemi, vyššími než má běžně energetické pole člověka, pomáhá též k rozvoji tzv. mimosmyslového vnímání, zvyšuje intuici.


Jsou to právě naše myšlenky, emoce a postoje k životu, které určují náš zdravotní stav, náš život, naše okolí. Energie Reiki jde do hlubších úrovní osoby, kde má nepříznivý osud svůj původ. Pravidelné používání energie Reiki pomáhá rozpouštět zablokované energie, očišťuje mysl i emoce od energetických bloků a snaží se vytvořit stav rovnováhy. Posiluje v nás i schopnost převzít odpovědnost za své zdraví, svůj život, a pomáhá nám učinit nutné změny v našich postojích i v našem životním stylu, jež jsou potřebné ke šťastnějšímu, plnohodnotnějšímu a zdravějšímu životu.

Na energii Reiki se po naladění na vyšší frekvenční úroveň našeho energetického pole, tzv. aury, můžeme kdykoliv naladit (schopnost zprostředkovaná při naladění Mistrem-učitelem na semináři Reiki) a úspěšně ji využívat, a to i při působení na dálku (po absolvování semináře 2. stupně). Tzv. ,,naladění“ (používá se také výraz ,,zasvěcení” či ,,iniciace”) je děj, během něhož Mistr-učitel intenzivně naladí zájemce na univerzální vesmírnou energii, s níž je spojen prostřednictvím svého vyššího energetického pole, a poté se absolvent stává prostředníkem této energie na celý život. Stejně tak je učitel při naladění žáků pouhým prostředníkem vyšší energetické frekvence, u každého jednotlivce proběhne naladění v takovém rozsahu a síle, jaký unese jeho energetický systém.


Pokud si říkáte, že se s energií Reiki můžete spojit sami – vyzkoušejte to… Určitě se s určitou frekvencí spojíte – neboť VŠE je jen Energie… Nicméně u „naladění do Reiki“ se zvýší frekvence vašeho energetického pole vlivem přísunu vysokých frekvencí Reiki několikanásobně – velmi často se stává, že pokud máme ve svém energetickém poli zablokovanou energii v tzv. meridiánech, je potřebná pomoc „zvenku“ – k odblokování a rozproudění energie tedy dojde buď vlivem tzv. osudu (v menší míře) anebo při tzv. duchovně-energetickém naladění učitelem Reiki.


O dalším ,,fungování” energie Reiki rozhoduje absolvent každodenní prací na sobě. Stane-li se někdo prostředníkem Reiki, mělo by se tímto jeho srdce otevřít lásce, mysl porozumění - měl by se stát pravdivou, moudrou a láskyplnou bytostí. Na základě své dlouholeté zkušenosti však musím dodat, že je naprosto nezbytné, aby se absolvent Reiki snažil kontrolovat své myšlení a cítění, a to v mnohem větší míře než před naladěním do Reiki. 

K vnášení co nejúčinnější harmonizační  energie nejprve je potřeba  vytvořit spojení mezi svou vnitřní jiskrou – bytostným Já  a Zdrojem onoho světla.  
Podstatou celkové harmonizace nejsou tedy jen určité techniky, nýbrž jsou to právě „stavy bytí“, neboli - přesněji napsáno - čistota a výška vědomí jednotlivce. Další osobní práce tedy spočívá jednak v energetických cvičeních (vyučovaných na všech stupních Reiki), ale též v pravidelné meditaci, spojování se se svou nejniternější esencí – niterným zdrojem -  Já Jsem. V několika případech, kdy nějaký žák - byť zpočátku velmi slibný - právě tuto stránku duchovního života a růstu opomíjel či opomíjet začal, jsem se bohužel stala svědkem poměrně příkrého sestupu.


Pravidelnými energeticko-meditativními technikami, které vyučuji již v prvním stupni Reiki, praktikující absolventi snadněji a intenzivněji propojují svou mysl s vyšším energetickým polem i vyšším vědomím a dosahují přenosu velmi čisté frekvence energie Reiki.
Všechny potencionální zájemce bych chtěla ještě informovat, že absolvování semináře Reiki pouze za účelem tzv. bezbolestného odstranění nezpracovaných emocí či traumat nedoporučuji. Energie Reiki za nás problémy nevyřeší. Dá nám však sílu, dokáže zjemnit nezpracované problémy a hlavně - dopomáhá nám k uvědomění, pochopení tzv. „problému“. 
V čem se změnil můj život po naladění a následném praktikování Reiki? Zejména v náhledu na život... po naladění do dalších stupňů Reiki, ale i každodenním používáním učení o Já Jsem, jsem začínala postupně vnímat „neviditelný svět“ jemně-hmotných energií, používala jsem stále více svou intuici… Především jsem však poznala, že skutečně nejsem jen „fyzická bytost“, že svět energií má svůj určitý řád stejně jako svět fyzický.


Více a více jsem se propojovala se svým vyšším energetickým polem – tzv. Vyšším Já, niterněji jsem se propojovala se svou vnitřní esencí - svou Já Jsem Přítomností, zlepšovalo se i mé spojení s neviditelnými energiemi. Po více než patnáctileté  „duchovně-energetické praxi“ jsem poznala,  že pravda, aplikace bezpodmínečné lásky i použití vnitřní moudrosti – tedy světla osobního poznání pomáhá zvládat neustálé vnitřní i vnější boje, jimiž procházíme jako jednotlivci i společnost. Přijala jsem též pochopení, a snažím se tomu učit i své žáky, že vstup do světa jemně-hmotných energií prostřednictvím naladění do 1. stupně Reiki je důležitý nejen pro pomoc ostatním (dnes tolik oblíbenou), ale zejména pro pomoc sobě samotnému - a tím se pak mění i svět, jenž nás obklopuje...


Možná bych to mohla shrnout slovy: Naladění do 1. stupně Reiki vás otevírá neviditelnému světu energií, každodenním pravidelným kontaktem s touto energií dostáváte možnost zesílit proudění energie ve vašem energetickém poli a také se intenzivněji spojit se svými vyššími částmi vědomí, s tzv. Vyšším Já. Studiem duchovního učení o Já Jsem získáte širší pohled na tzv. „každodenní problémy“ svého života, naučíte se svůj život přijímat - ale i vědomě řídit. Zakladatel systému Reiki Dr. Usui obdržel informace o možnostech Reiki po mnohaletém duchovním putování. Jinými slovy, dokud nedosáhl určité úrovně čistoty svého energetického pole i vědomí, nemohl se stát nástrojem, jenž vnese do fyzické reality energii Reiki. Podobně je tomu tak i u nás, dokud nedosáhneme určité úrovně čistoty svého energetického pole a rozšíření vědomí, nejsme schopni být čistými prostředníky REIKI. Všem REIKI praktikům prospívá následování stezky osobního duchovního vývoje a pohlížení na REIKI jako celoživotní proces poznávání, jenž nikdy nekončí...


Kvalita REIKI je v přímé proporci k čistotě energetického systému a vědomí REIKI praktika.


Na mnoha internetových stránkách lze v současnosti nalézt různé informace týkající se tzv. nefunkčnosti Reiki či nepotřebnosti tohoto směru v nynější době. Na základě dlouholetých zkušeností s touto energií, jakož i z pozice vyučující dalších vyšších směrů práce s kosmickou energií, však považuji absolvování kurzu Reiki (spolu se souběžným studiem a používáním učení o své niterné podstatě, o Já Jsem za základ další duchovně-energetické činnosti.


Výuce kurzů Reiki se již věnuji poměrně dlouhou dobu, nejsem členem žádné asociace ani aliance Reiki – a to z prostého důvodu: energie Reiki pozemské struktury typu organizací nepotřebuje, naopak ji omezují, neboť energie má plynout,  zachování čistoty jejího předávání zde hlídá určitý vyšší řád. 


Za dobu mého působení mými kurzy prošly stovky žáků. Jejich postupná proměna, úspěšná cesta ke skvělému duchovně-osobnímu rozvoji, je pro mne podstatným ukazatelem a dodává smysl mé činnosti. Vzhledem k tomu, že své žáky vyučuji delší dobu, a pokračujeme spolu ve studiu vyšších forem duchovně-energetické práce, vyučuji v současné době kurzy Reiki (zejména 1. stupně) v menší míře než dříve, a to s ohledem na kvalitu dalšího duchovně-energetického rozvoje stávajících žáků.
Doporučuji vám všem poznat neviditelný svět energie Reiki, po dalším studiu i svět vyšších dimenzí - poznávat svými vnějšími i vnitřními smysly tajemství, účel a krásu života...


K posílení výsledku naladění se doporučuje před vlastní návštěvou kurzu a naladěním do energie Reiki přírodní metoda k očištění těla, mysli i emocí… Díky tomuto pročištění se celkový výsledek a přínos naladění do Reiki zvýší. Tato metoda zahrnuje následující pokyny:

Před plánovaným  termínem naladění do energie Reiki, ale i dalších směrů práce s kosmickou energií, doporučuji minimálně 21 denní pauzu od jakýchkoliv jiných alternativních způsobů terapie (Osobní konzultace jakéhokoliv druhu, kineziologie, EFT, Bachovy esence atd...), a to z důvodu, že energetické pole jednotlivce  potřebuje  po jakékoliv terapii určitou dobu k přeskupení energií v něm obsažených.

Z důvodu přípravy energetického pole na naladění do energie REIKI a následné používání REIKI doporučuji minimálně 21 denní pauzu od jídla ohřívaného v mikrovlnné troubě (mikrovlnné záření obsažené v jídle nepřirozeně přeskupuje energetické proudění v energetické vrstvě fyzického těla)

Zdržte se konzumace červeného masa, drůbeže, mořských živočichů bez šupin tři dny před zasvěcením. Tyto potraviny mohou obsahovat antibiotika, hormony a toxiny, narušující váš energetický systém. 

Pijte hodně vody a čistých ovocných šťáv, abyste podpořili přirozené čištění těla. Voda je přirozený vodič energie a napomáhá tělu zbavit se toxinů. Pokud jste vegetarián nebo máte zkušenosti s půstem, pak jedno- až třídenní půst o vodě nebo šťávách je výbornou přípravou. 

Omezte nápoje s kofeinem, zejména přibližně týden před kurzem. a to z důvodu, že kofein může nastolit nerovnováhu ve vašem nervovém a endokrinním systému /šálek kávy denně naladění do energie Reiki neovlivní/

Nejméně tři dny před zasvěcením nepijte alkohol.  

Pokud kouříte, omezte počet cigaret na nejnižší možnou míru týden předem. 

Nejméně týden předem meditujte nebo pokud to ještě neumíte, jen  si dopřejte každý den chvíli o samotě v tichu – nebo si  prostě  pusťte příjemnou hudbu či si zajistěte dokonalé ticho a soustřeďte se na svůj dech, nechte myšlenky volně plynout, nerozvíjejte - jen pozorujte… . 

Choďte na klidné procházky nebo pokud máte tu možnost, setrvejte nějaký čas v přírodě. Vytvořte prostor zářivého bílého světla v sobě i kolem sebe. Zkuste se dívat na sebe i na druhé bez posuzování i očekávání.

 

OČISTA PO ZASVĚCENÍ DO REIKI

Po naladění  do Reiki  ale též někdy  i po intenzivní  terapii Reiki přichází  přibližně 21denní očista. Je to období změn, detoxikace a přizpůsobení se novým – vyšším energiím. 

Níže uvádím výčet toho, co může následovat po naladění do Reiki nebo po intenzivní terapii Reiki a  jak lze tyto jevy zmírnit. Pokud na sobě pozorujete znepokojující příznaky, kontaktujte svého učitele Reiki, jenž vám poskytne potřebnou informaci. 

POZNÁMKA: Ne každý pociťuje po naladění nebo terapii Reiki nějaké symptomy. Reiki pracuje na všech úrovních: emocionální, mentální, duchovní i fyzické. Pokud se fyzické potíže hned nezlepší, pak energie pracuje na jiných než fyzických úrovních. Jestliže máte vedle příznaků i pozitivní přístup ke změnám, pak zjistíte, že  jimi procházíte snáze a je vám pomáháno.

Není žádné oblasti života, kterou by Reiki nezasáhlo a nezměnilo. Přináší léčení jako výsledek zvýšení vaší frekvence nebo vyrovnává energetické úrovně. Léčí vztahy, pomáhá zviditelnit a pochopit  cíle a touhy, léčí  a vyrovnává vše z minulosti i přítomnosti.

Během 21denního očistného procesu bývá obvykle cyklus prvních 7 dní zaměřen na osobní záležitosti, fyzický a emocionální rozvoj. Druhý týden je zaměřen na vztahy, společenské záležitosti a mentální integraci. Třetí týden je zaměřen na duchovní změnu.

OČISTNÝ PROCES:

Fyzická očista

Mohou – ale také nemusí se dostavit příznaky podobné chřipce, drobné potíže jako bolavé svaly, horečku, bolest hlavy, v krku, nadměrná tvorba hlenu, kašel, zácpa, průjem a další - toxiny se uvolňují, tělo se čistí a dostává do rovnováhy.

Ke zmírnění příznaků přispívají dlouhé procházky v přírodě, nenásilné cvičení nebo jóga, dýchání čistého vzduchu a pití čisté vody. Jezte lehká, ale výživná jídla s množstvím ovoce, zeleniny a přírodních šťáv..

Emocionální očista

Mohou se najednou bezdůvodně objevit potlačované emoce: zlost, frustrace, zármutek, strach a jiné. Tyto pocity, dříve v minulosti potlačované, náhle vycházejí na povrch. Nenechte se emocionálně zasáhnout tím, co nyní prožíváte. Nikoho a nic za tyto pocity neobviňujte. Jen pozorujte, jak vyplouvají na povrch, pokuste se je pochopit a nechte je odejít.

Pro zmírnění: Meditujte, jemně vdechujte a vydechujte. Dopřejte si dlouhou horkou koupel v hořké soli a mořské soli (asi půl hodiny). 

Mentální očista

Staré myšlenkové formy, vzory chování a zvyky se mohou též nečekaně vynořit. Závislost na jídle, pití, nikotinu, kofeinu, alkoholu atd. se může zvýšit nebo znovu objevit. Mohou přijít myšlenky odsuzování, obvinění, sebeobětování, zneužití, odmítnutí, sebe-destrukce, sebelítost. Tyto záležitosti se nyní léčí na všech úrovních vaší bytosti . Vezměte je na vědomí, nechte je odejít, a potom vědomě změňte své myšlenky na pozitivnější.

Pro zmírnění: Buďte k sobě laskaví, dopřejte si věci, které vám dělají dobře, opakujte pozitivní afirmace, poslouchejte hudbu, kterou máte rádi, to vše snižuje intenzitu potenciálně negativních myšlenek.

Duchovní očista

Může být otřesena vaše víra v to, jak svět funguje, jak by měly vypadat vztahy, náboženství a vše, co je pro váš život důležité. Vaše vhledy, odhalení a nová pochopení se stanou jasnějšími. Budou to stavební kameny vašich nově se utvářejících a měnících se duchovních základů.

Pro zmírnění: Mluvte s lidmi podobných zkušeností a názorů o tom, co zažíváte, věnujte se povznášející četbě, poslouchejte motivační nahrávky a buďte na sebe vlídní a laskaví. Získáváte nové úrovně chápání. Pamatujte na to, že vše je v pořádku a že tento proces je zcela normální. Buďte v míru. Nechte odejít, co odejít má a dovolte Nejvyšší inteligenci, ať skrze vás působí.

- - -

Studium Reiki je členěno do čtyř stupňů - jako schůdky na schodišti k Univerzu. Chtít pochopit Reiki v její celistvosti je nikdy nekončící proces, protože roste v nás samotných. Nestačí přečíst několik knih, sbírat informace. Vše ve vesmíru, včetně naší osobnosti, se vyvíjí, a proto nikdo nikdy nemůže ve vší celistvosti popsat, CO JE REIKI a co pro jednotlivé lidi znamená. Každodenní práce s energií Reiki, kontrolované myšlení, ovládání emocí, zdravý životní styl, to vše dovede ukázat správný směr životní cesty, odstranit bloky ze všech úrovní našeho života a vnést do něj řád vesmíru - harmonii.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

PatrikB

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více