Jste zde


Wolf-Dieter Storl: Zahrada jako mikrokosmos
Esoterika.cz

Nechte se pozvat do světa nejen dokonalého zemědělství a zahradničení, ale také do dokonalého, až alchymistického pochopení světa, života jako takového. Volf-Dieter Storl jednoznačně patří k těm, u kterých byste u šálku horkého čaje z bylin zestárli, ani byste při jeho povídání nevěděli jak. V jeho knize se totiž zcela logicky, přirozeně snoubí hluboké hermetické myšlenky, filosofie, moudrost našich předků, logické rozplétání současné situace lidstva, nacházení řešení, úcta k přírodě a množství praktických rad pro zahradničení.

 

Kniha je na světě už od roku 1979, ale vychází znovu v rozšířeném vydání a po jejím přečtení si můžete být jisti, že tato kniha tady bude, i když už možná lidstvo tu nebude…

První polovina knihy je vzletná, musíte si nejprve zvyknout na větší množství cizích slov, na hluboké myšlenky, které vás často zastaví, protože opravdu souvisí s historií, s alchymií, která nebyla jen vědou pro bláznivé pokusníky, ale hlubokým bádáním o fungování světa.

„Abychom snáze porozuměli, v jakém vzájemném vztahu jsou rostliny, zvířata, člověk a minerály a jak se vztahují k univerzu, pomůže nám koncepce biodynamické epistemologie, podle které univerzum sestává z mnoha vzájemně se ovlivňujících a prostupujících úrovní, jimž vládnou nebo je obývají hierarchie různých bytostí, duší a duchů. Nejstarší kosmologie, podobné těm, které dodnes udržují při životě sibiřští šamani, ji znázorňují v podobě Kosmického stromu (respektive Stromu světa), u jehož kořenů přebývá pradávný drak, kde všechny bytosti žijí na nějaké úrovni kolem větví, zatímco orlové hnízdí na samotném vrcholku. Takové kosmologie jsou imaginárním vyjádřením vnitřních a vnějších zkušeností.

Začneme-li s emperickým světem, můžeme vespod pozorovat masivní skalnaté podloží, na něm vrstvu vodstev (jezera, moře) potom úroveň vzduchu (atmosféra), nad níž vzniká světlo a teplo (slunce, měsíc). Takto vnímáme fyzický svět, odspoda nahoru, nikoliv obráceně, nicméně existuje mnoho přechodových říší a smíšených stavů. Toto lze označit jako hierarchii živlů.“

I tvorové, kteří v každém z těchto živlů se vyznačují jinou úrovní, jinou inkarnací a jiným významen, užitkem pro tento svět. S každou částí je třeba nakládat jinak, vidět ji jinak. Autor rozvíjí myšlenky biodynamického zemědělství a vysvětluje tak nutnost symbiózy mezi vším, co na zahradě žije a vzkvétá. Učí hledat příčiny problémů, nikoliv jen „hasit požáry“ a dobře rozvíjí i myšlenky trvale udržitelného zemědělství. Překvapivě to všechno souvisí s duchovními znalostmi, často se autor opírá o znalosti našich předků, o hluboké šamanské znalosti, o staré autory a jejich práce.

V každém slově je vetknuta promyšlená moudrost podpořená letitými zkušenostmi autora, čas od času se tu podělí i o své poznatky, o své chyby, které činil a také o cesty, jakými došel k nápravě. Příroda opravdu, stejně jako život sám, funguje pouze jako cele a jednotlivé části se vzájemně ovlivňují.

Nakonec sám čtenář může přijít na to, jak a proč se dnešní civilizace hroutí

Autor k tomuto tématu čas od času zabíhá, nejvíce v souvislosti s drancujícím způsobem zemědělství, ale spíše se to nenápadně táhne celou knihou ve formě otázek, které mimoděk čtenáři vyvstanou na mysli. Měla jsem často pocit, že kdyby se jen základy této knihy učily povinně na školách, svět by vypadal jinak – především proto, že by ŽIVOT BYL POCHOPEN A RESPEKTOVÁN.

Je to jedna z knih, u kterých nejen zůstanete v úžasu nad obrovským množstvím informací  (bibliografie opravdu odpovídá kmetskému věku autora) zpracovaných tak precizně, že už jen z toho důvodu vezmete tuto knihu do ruky i podruhé, potřetí a podesáté, ale také zůstanete v tichém okouzlení nad úchvatnou pokorou a celistvým přístupem k životu – a podobenství se zahradou? Nemohlo být nic lepšího… Zahrada je totiž cenným učitelem. Šťastný každý, kdo ji má.

A ten, kdo ji má, ji může využít a lépe ji porozumět. Celá druhá polovina knihy je z velké části věnována praktickým radám od těch, jak porozumět plevelu a škůdcům, tak po praktické návody na výrobu hnojiv a kompostů, ale i vliv lunárních i víceletých astrologických cyklů je důležitým vodítkem pro krásnou, prosperující zahradu.

O autorovi:

Wolf-Dieter Storl (1942) se narodil v Sasku. Jeho babička pocházela z Krušných hor a sbírání bylin mělo v jejich rodině dlouhou tradici. U amerických Indiánů se naučil, jak komunikovat s rostlinami. „Čejeni nemluví o rostlinách, ale s rostlinami,“ říká dnes jeden z vůdčích expertů v oboru etnobotaniky, nazývaný „šaman rostlin“.

Wolf-Dieter Storl absolvoval Kent State Univerzity v Ohiu, působil jako hostující docent ve Vídni a získal doktorát na univerzitě v Bernu. Podnikl studijní cesty do různých zemí světa a přednášel na mnoha univerzitách v USA a Evropě. Je autorem několika knih o léčivých a magických rostlinách, rostlinných božstvech a rostlinách Keltů.  Od roku 1988 žije s rodinou na samotě v horách v jižním Německu.

Vydalo nakladatelství Eminent, 2016, www.eminent.cz
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno