Jste zde


S kineziologií bojujeme proti fóbiím, stresu i poruchám paměti
Renata Raušerová

Náš mozek jako počítač
Ten, kdo zažil ve svém počítači vir, byl nucen celý počítač nechat "vyčistit" a spustit antivirový program. Podobným způsobem se chová i náš mozek napadený různými typy fóbií, strachů, stresem, poruchami učení, soustředění, paměti či jinými problémy, které se marně snažíme vědomě odstranit. Viry tohoto rázu jsou totiž uloženy kdesi hluboko v našem podvědomí.

 

Podobně lze napravit chyby v podvědomí prostřednictvím metody zvané kineziologie. Tato metoda je založena na vyhledávání bloků, ukrytých v podvědomí prostřednictvím svalového testu, pracuje s tělem, s vědomou i podvědomou myslí. Všechny informace a hlavně ty traumatizující se uchovávají ve svalech a ty se stávají součástí komunikačního systému těla. Prostřednictvím změny napětí ve svalu terapeut sbírá informace o tom, co se odehrálo v našem podvědomí a kde je skryta prvotní příčina našich problémů. Kineziologie nabízí způsob, jak zjistit nerovnováhu v těle a napravit ji.


Problém, se kterým nelze hnout?
Je mnoho problémů, kterých jsme si vědomi, ale bezúspěšně se s nimi potýkáme. Opakují se stále dokola a my máme pocit, že stojíme ve slepé uličce, ze které nelze uniknout. Nemůžeme se zbavit určitého strachu, fóbie, stresu, alergie, děláme stále stejné chyby v partnerských vztazích, máme problémy se sebevědomím, sebeprosazením a autoritami. Na základě nějaké stresující zkušenosti se vytvořil blok v podvědomí a s ním určité projevy, které se při podobné situaci opakují. Odstranění tohoto bloku znamená v našem životě určitou změnu, tělo i mysl pak již nemusí s tímto problémem bojovat. Existují i lidé, kteří se této změny bojí a svůj problém si doslova hýčkají. Obávají se totiž něčeho nového a neznámého, na co by si museli znovu zvykat. Každý problém lze vyřešit, jen se nesmíme vzdávat. Důležitá je naše vůle něco s tím udělat a od myšlenky přejít k činu, protože jedině tak se dobereme nějakého výsledku.


Jemná a bezpečná metoda
Tato metoda pracuje velmi jemně a s dobrými výsledky. Prostřednictvím svalového testu naše tělo odpovídá na otázky, díky nimž se můžeme dobrat příčině problému a provést následnou korekci. Tu provádíme různými technikami podle toho, jakou tělo vytestuje jako nejvhodnější a prioritní. Některé problémy zasahují jeden do druhého, takže odblokováním jednoho konkrétního vymizí i další. Z tohoto důvodu je nejvhodnější vyspecifikovat všechny důležité problémy, zjistit svalovým testem, který je prioritní pro odblokování a následně přetestovat, které je zapotřebí ještě odblokovat či které se spolu s tímto problémem již odblokovaly


Během sezení klient naprosto vnímá vše, co se s ním děje a je aktivním účastníkem během odblokování i všech korekcí. Tak může pochopit příčinu svých potíží a jak souvisí s jeho současnými problémy. Prvotní příčinu hledáme v tzv. věkové regresi, kdy za pomoci svalového testu zjišťujeme věk, kde a za jakých okolností tato stresová situace vznikla a provedeme odblokování a korekce. Během celého sezení se používají nejrůznější techniky, jak zharmonizovat a sladit tělo a psychiku. Uvolněním bloků proudí do těla více energie, která podporuje proces změny. Jak dlouho se s touto změnou bude tělo, mysl i duch srovnávat je u každého individuální, a proto je důležité ponechat jí určitý čas ke zrání.


Široký záběr působnosti
Kineziologie má dnes již široký záběr působnosti a může pomoci při různých potížích. Velice dobré výsledky jsou při poruchách učení, soustředění, paměti, při hyperaktivitě, při alergiích či nesnášenlivosti některých potravin, migrénách a bolestech hlavy, nespavosti, únavě, depresích, emočním napětí, nočních děsech či traumatech z minulosti. Velice častým důvodem návštěvy u kineziologa jsou různé druhy fóbií (ze tmy, z hadů, ze psů, ze zvířat, ze špíny, z pavouků, z výšek, klaustrofóbie a další). Ve věkové regresi jsou klienti většinou překvapeni, z čeho pramení jejich panický strach, protože ne vždy je prvotní příčina spojena s tím, z čeho mají obavu. Jedná se mnohdy jen o určitou podobnost. Různé formy strachu dokáží člověka naprosto ochromit a odebírat mu sílu a víru v sebe sama


Nerozhodnost, nedůvěra v sebe sama, nízké sebevědomí, strach ze ztráty, nejistota, strach z neznámého, z jakýchkoliv životních změn či stres, ale i fyzické potíže či nemoci patří mezi časté problémy, s nimiž klienti přicházejí. Kineziologie může pomoci až v 80% zdravotních potíží fyzického rázu jako jsou různé bolesti (hlavy, svalů, zad, menstruační atd.), alergie, astma, problémy zažívacího ústrojí, vysoký krevní tlak, syndrom chronické únavy, špatná koordinace apod.


Lezení u batolat je důležité
Křížové pohyby začínají u dítěte už při porodu, kdy hlavička dítěte je venku a začíná se objevovat střídavě napřed jedno a potom druhé ramínko. To je velice důležité pro celý další vývoj dítěte, protože je tak zajištěna koordinace levé a pravé části těla a vyrovnává se aktivita mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. Velký důraz v životě malého dítěte by měl být kladen v období lezení, kdy se střídáním obou horních i dolních končetin posiluje koordinace, v budoucnu důležitá pro čtení a psaní. Některé děti toto období vynechají, místo toho používají posunování po zadečku nebo se přitahují pažemi. Mnozí rodiče jsou pyšní na své dítě a povzbuzují ho, když vynechá dobu lezení a rovnou začíná chodit. Vůbec si ale neuvědomují, že brzká chůze může mít negativní vliv na další vývoj v pozdějším věku


Zrychlený proces má pak za následek například problémy se čtením, se psaním, s koncentrací, výkonností, koktáním či nemotorností. Kineziologie je jen jedna z mnoha terapií, která slouží ke zlepšení našeho života. Její výsledky jsou však velmi dobré a vyhovují lidem, kteří dávají přednost individuálnímu přístupu. V příštím pokračování příklady z praxe

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Renata Raušerová

Zaměření: poradna a kursy osobního rozvoje ISIS ART, arteterapie, kineziologie, diagnostika automatickou kresbou, Tarot, reiki, relaxační a meditační večery, léčivé ezoterické obrazy, plastiky a osobní mandaly dle data narození

Kontakt: Pod Lipami 5/2664
130 00 Praha 3
602 221 432
www.isis-art.mysteria.cz

Web: http://www.isis-art.mysteria.cz

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více