Jste zde


Prevence za pomoci diagnostiky automatickou kresbou
Renata Raušerová

O automatické kresbě mnozí z vás už jistě slyšeli nebo četli, ale asi málokdo přišel osobně do styku s diagnostikou pomocí automatické kresby. Mnoho lidí přesně neví, co si pod tímto pojmem mají vlastně představit a budí v nich nedůvěru a rozpaky. Je vůbec možné, aby někdo z nějakých podivných "čmáranic" poznal, jaký je náš zdravotní stav? Ano, je to možné!

 

Ačkoli se to může zdát někomu jako naprostý nesmysl, tak výsledky mluví sami za sebe. Pokud se sami osobně nepřesvědčíme o tom, že tato metoda funguje, je scestné takové věci předem odsuzovat. Přesvědčili se o tom i mnozí racionálně myslící lidé, kteří věří pouze vědě.


Jakým způsobem tato metoda funguje?
Jedná se o vzájemnou vazbu mezi tím, kdo diagnostikuje a klientem. Diagnostika automatickou kresbou funguje na základě sladění energií obou dvou tak, aby se mohl diagnostik dobře napojit na klientovo informační pole (auru), ze které se informace prostřednictvím kresby zaznamenávají na papír. Pro napojení není podstatné, zda je klient přímo s diagnostikem nebo zda se diagnostik na klienta napojí na dálku prostřednictvím celého jména a data narození. Každý diagnostik má svůj určitý styl a rukopis, takže nelze jednotně popsat, jakým způsobem se tato metoda praktikuje. Někdo používá předtištěné tiskopisy, kde je vyobrazena postava, jednotlivé orgány, páteř apod. a pomocí tužky, pastelky či pera zaznamenává energetické změny na jednotlivých částech. Jiní totéž sami detailně rozkreslují a hledají další podrobnosti.


Co vše se dá touto metodou zjistit?
Jak už je z názvu patrné, automatickou kresbou diagnostikujeme zdravotní stav na tělesné i psychické rovině. Změny na energetické úrovni jednotlivých orgánů a páteře se promítají do informačního pole (aury) a zvýrazňují v kresbě, kterou vypracovává diagnostik naladěný na klienta. Zachycují se tak informace o již proběhlých změnách (zdrav. potíže s určitým orgánem, operace apod.) nebo právě probíhajících, které se již projevují na tělesné úrovni. Dokonce bývají takto zaznamenány i vyoperované orgány, protože jejich energie zůstává na stejném místě.. Mohou se ale objevit i další energetické změny, které se dosud na fyzické úrovni neprojevily, ale které nás upozorňují na určitou nerovnováhu v organismu a na konkrétním orgánu. Důležitým předpokladem úspěšnosti je samozřejmě znalost anatomie. Napojením se na informační pole klienta může dobrý diagnostik zjistit i psychické příčiny onemocnění. Touto metodou tak můžeme zavčas nemocem předcházet.


Kromě našeho zdravotního stavu, psychických příčin nemoci lze také zjistit stav energetických center - čaker, výskyt zdraví škodlivých geopatogenních zón (GPZ) v místě lůžka klienta nebo na jaké úrovni je vztah mezi partnery.


Čakry - automatickou kresbou zjistíme jejich průchodnost, harmonickou či disharmonickou nebo nedostatečnou funkci a vytvořené bloky. Následnou interpretaci stavu čaker lze porovnat se stavem orgánů, které k jednotlivým čakrám náleží.


GPZ - záměrně zdůrazňuji "zdraví škodlivé geopatogenní zóny", protože jinak se kolem nás vyskytuje množství různých geopatogenních zón a jiných vlivů, však ne všechny nám musí škodit. Je dobré se naladit na lůžko klienta, kde nejčastěji pobývá. Někteří lidé pobývají na více místech a ptají se pak, které lůžko má diagnostik na mysli. To se týká například studentů, kteří žijí většinu času na koleji nebo v podnájmu a na víkend jezdí domů.


Partnerské vztahy - touto metodou lze zjistit vztah jednoho partnera k druhému na úrovni citové, komunikační, vědomé i podvědomé, sexuální a duchovní. Dle energie a barevného spektra aury každého z partnerů je možné srovnat, zda je vztah rovnocenný či zda se jeden z partnerů nadřazuje druhému.


Jaká je úspěšnost této metody?
O úspěšnosti této metody se můžete nejlépe přesvědčit každý sám tím, že si ji vyzkouší. Z hlediska profesního mají dobří diagnostici úspěšnost okolo 90-95%, což je poměrně vysoké číslo, které je podloženo zpětnou odezvou od klientů. Někdy se stává, že při diagnostice automatickou kresbou samovolně dochází k uvolňování blokád a pročišťování organismu. Klient pak cítí úlevu už během diagnostikování, obzvlášť uvědomí-li si během sezení příčinu svých problémů. Lze pak zvolit další optimální postup. Ideálním spojením je profesní spolupráce diagnostika s lékařem, který je těmto alternativním metodám přístupný. Lékař se tak může více zaměřit na prevenci a předejít zdravotním problémům pacienta. Bohužel naše současné zdravotnictví se spíše než na prevenci a nalezení příčin nemoci zaměřuje na léčení jejich důsledků, což je ke škodě pacienta.


Je tedy na nás, abychom s láskou pečovali o své tělo a svou duši!
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Renata Raušerová

Zaměření: poradna a kursy osobního rozvoje ISIS ART, arteterapie, kineziologie, diagnostika automatickou kresbou, Tarot, reiki, relaxační a meditační večery, léčivé ezoterické obrazy, plastiky a osobní mandaly dle data narození

Kontakt: Pod Lipami 5/2664
130 00 Praha 3
602 221 432
www.isis-art.mysteria.cz

Web: http://www.isis-art.mysteria.cz

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více