Jste zde


Astroložka Lenka Adamová, Praha
PatrikB

Kontakt na astroložku:

Web: www.neptunica.cz

 

Telefon: +420 775 195 102

E-mail: ladamova@volny.cz

Astroložka Lenka Adamová, Praha

Ružinovská 1227/16

14200

Praha, Krč

Provozní hodiny: 

Dle dohody

Služby astroložky Lenky Adamové:

Nabídka služeb v oblasti psychologické astrologie. Praktikuji jungovskou astropsychologii. Pořádám kurzy.

Psychologickou astrologií, resp. jungovskou astropsychologií se zabývám přes dvacet let.  Nejprve na základě individuálních podnětů. Účastnila jsem se - i na základě organizační "výpomoci" (1995-2006) - všech kursů  astropsychologie Rudolfa Starého, našeho nejvýznamnějšího, vlastně jediného jungovsky orientovaného esejisty (též vydavatele a překladatele astropsychologické literatury),  Od konce 90. let se psychologické astrologii věnuji profesionálně. Kromě četných konzultací jsem také pořádala přednášky a semináře k různým tématům; v nich jsem začala využívat ukázek z filmů (astropsychologická hermeneutika filmu).

Další aktivity v tomto zaměření:

Série článků v častopise Astro (konec devadesátých let).

Další jednotllvě jinde publikované články (viz některé v rubrice Texty).

Zpracování hesel z astrologie, řecké mytologie, psychologie pro vyšlé díly velké řady encyklopedie Diderot.

Několik temticky různých přednáškových "celovíkendů" v Universitě Milana Calábka.

Překlad knihy Petera Berlingera "Dějiny astrologie" pro nakl. Slovart.

Prezentace na Eukarpii (téma "Archetyp Stinu z hlediska astropsychologie", podruhé téma "Kardinální klimax ve vztahu k osobním horoskopům").

Články k psychologii a filmu v periodiku HR tip pro nakl. Dashofer.

Pořádání dvouletých kursů Astropsychologie na podkladě konceptu a pojetí Rudolfa Starého. První dvouletý kurs Neptunica proběhl v letech 2009-2011, další navazovaly. Nový kurs bude otevřen na podzim 2015.

Volné postgraduální přednášky z astropsychologie (cca 2x ročně). Praha.

Astro-filmové přednášky Brno (2011-2016), Praha.

Statě na webu a na facebooku Neptunici


I když je psychologická astrologie mým "povoláním", není tak zcela mým "zaměstnáním". Neumím astrologiii dělat jako "na běžícím pásu". Každý příběh si vyžaduje pozornost, samozřejmě i ten můj. Prožívám, promýšlím - a to chce svůj čas.
Proto mám také méně "prožitkový", zas jinak náročný malý úvazek na VŠ. Jsem spoluatorkou  "malé" příručky "Základy filosofie, etiky" (nakl. Fortuna) a několika filosoficky laděných skript.

Kromě pohroužení do astropsychologie jsem se zajímala i o jiná "alternativní" témata. Absolvovala jsem Reiki u Mary Hall, Modrou Alfu (obdoba SIlvovy metody) u Petra Velechovského. Velmi"fandím" homeopatii (jejímu principu rezonance v individuální "léčbě" na cestě k celistvosti). Zpovzdálí se zajímám o některé alternativní přístupy osobnostního rozvoje. Mohou životní cestu podpořít, mají také svá úskalí, a nemám potřebu se k nim hlásit. Respektuji východní inspirace; domnívám se však, že je nelze směšovat se "západní" cestou. Vždyť právě v ní jsme zdědili a najdeme duchovní a hermetické tradice, jejichž plodem je integrální přístup C. G. Junga. Psychospirituální krize mne přivedla ke křtu a katolickému Credu a k plodné symbolice kříže / protikladů. Ten též zahrnuje propojení horizontu (našeho konkrétního pozemského života) se spirituální vertikálou., Astropsychologii jungovskou pak chápu jako jeden z jazyků (darů), jimiž můžeme promlouvat k duši druhého člověka. 

Jsem ročník*1951, mám za sebou značný kus "osobního příběhu". Doufám, že vás mohu povzbudit svými zkušenostmi, nadějemi, selháními i radostmi. Cenné zážitky a vhledy mi poskytujedlouhodobé sdílení příběhů blízkých lidí, příbuzných, přátel a dalších bližních. Ráda čtu, ale třeba i kuchařím, nořím se do filmů či do oper, mám ráda procházky, cesty, lesy, moře ...

V rámci psychologické astrologie se se mnou můžete setkat prostřednictvím pořádaného kursu, navštívit samostatně pořádané akce, nebo se můžete objednat na konzultaci. Rovněž můžete nahlédnout do textů, které časem doplním ze svého archivu, případně novými ukázkami.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

PatrikB

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více