Jste zde


Zpráva o Cestě Sedmého Ohně
MUDr. Zdena Kmuníčková

Zpráva o Cestě Sedmého Ohně

Starší (rozuměj: vážení, moudří příslušníci kmene) indiánského kmene Ojibwayů vypravovali, že v dávných dobách přišlo do jejich krajiny sedm proroků. Každý z nich představoval posvátný oheň a nesl předpověď jednoho úseku plynoucího času v budoucnosti. 

 

Přešly jednotlivé doby osudů indiánských kmenů. Na konci 2. tisíciletí usoudili mnozí moudří lidé, že je čas Sedmého Proroka a Sedmého Ohně, aby se naplnila předpověď o vývoji vědomí lidí k vyššímu okruhu spirály existence všeho živého na naší planetě. 9. listopadu 1995 byl tradičním rituálním způsobem zažehnut první Sedmý Oheň naší doby. 

Bylo to u příležitosti 23. mezinárodní konference asociace s názvem Association for Experiential Education v místě na východ od Lake Geneva ve Wisconzinu. Shromáždilo se tam mnoho lidí z celého světa, pro které symbolika Sedmého Ohně nesla hluboké myšlenkové a citové naplnění. Každý účastník shromáždění byl podarován uhlíkem z tohoto živoucího ohně v hmotné i duchovní podobě. Jejich úkolem je přinést vzkaz do svých domovských krajů a zemí a tak šířit Sedmý Oheň s jeho posláním. 

V následujících letech bylo zažehnuto mnoho dalších ohňů při příležitostech různých setkání lidí hledajících a uskutečňujících Cestu Sedmého Ohně. Účastníci si vždy odnášeli posvátný uhlík a plnili úkol, který je jím symbolizován. Věří, že jednou bude zažehnut Osmý Oheň a završí etapu směřování k naší plnohodnotné existenci bez násilí v jakékoliv podobě. 

Držím v ruce maličký rituálně sbalený raneček. Obsahuje trošku písku, zeminy, popela a uhlík. Jeden starší indiánského kmene Čerokí, čtvrtý držitel dýmky Sedícího Býka, utrpěl vážná zranění při autonehodě. V únoru 2001 byl zažehnut Sedmý Oheň v Chicagu na podporu jeho životních a úzdravných sil. 

Účastnicí tohoto posvátného ceremoniálu byla česká dívka, žijící v Chicagu. Vlastnoručně vytvořila posvátný raneček s uhlíkem a přinesla ho do České republiky, kde jej předala někomu, kdo zažehne oheň ve své zemi a darovaným uhlíkem jej požehná na Sedmý Oheň. Probudí tak další naléhavé plameny v duších lidí, představující touhu po odstranění válek na celém světě, touhu po změně vědomí, která by vedla k prozření, že jsme srostlí s planetou Země a se vším co rodí a živí; k uvědomění si, že strádání jediného z lidí je strádáním nás všech, že jakákoliv újma jediné živé bytosti, bez rozdílu rodu a způsobu existence, je újmou každého z nás.Oheň ve spolupráci s člověkem je hluboký symbol a obrovská síla, obsahující daleký minulý čas kořenů lidstva, daleký budoucí čas našich potomků a vroucí současnost v bouřích celosvětové krize. 

Pohleďme pozorně každý do svého nitra. Ve většině z nás doutná posvátné ohniště. Rozdmýchejme plameny dobrých sil v sobě a pomozme je zažehnou v každém, kdo potřebuje teplo sounáležitosti, soucítění a vědomí tvořivé činnosti ve smyslu pradávného i současného usilování o podobu světa k obrazu toho nejlepšího lidství.Nejsme vyznavači pouhých slov, ať vyřčených nebo napsaných, a tak živme Sedmý Oheň činy.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

MUDr. Zdena Kmuníčková

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Blanická 26
120 00 Praha 2
222 513 689
http://www.holotropic.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více