Jste zde


Odmítni svůj strach!
Sofie Danae

Odmítni svůj strach!

 Je mnoho lidských bolestí a strastí. Je mnoho vášní, citů a pocitů. Nad všemi vyniká strach. Je hluboko v nás, víme o něm když pracujeme, cítíme ho, když se milujeme a vnímáme ho když jdeme spát. Rodíme se bez něj, umíráme už s ním... Snad jen když se zcela oddáme meditaci a nasloucháme poklidnému šepotu své duše, jedině tehdy se odpoutáme od svých malých i velkých strachů. A pokud to naše podvědomí umí udělat spontánně, naučme se svůj strach odmítat vědomě! 

Neradi o svém strachu mluvíme, nejsme většinou vůbec ochotni připustit, že byť jen tušíme, jak takový strach "vypadá". Stydíme se za svůj strach. A snad proto nejsme schopni s ním bojovat.

Strach je bolestivý, svazující a omezující. Pokud budeme mít strach ze selhání a nikdy se o nic nepokusíme, budeme mít mnohem méně, než když se pokusíme a skutečně selžeme. Pak budeme mít novou zkušenost, která nám dá mnohem větší šanci při dalším pokusu! A pokud se pokusíme a budeme ve své snaze úspěšní, při jiných obdobných pokusech jsme bohatší právě o tu zkušenost z úspěchu, která nám o hodně zvyšuje šance. Tak vznikají vítězové.

Pokud se bojíme odmítnutí - svého šéfa, lidí ve svém okolí nebo třeba potenciálního partnera, který se jím ale nikdy nestane, protože nenajdeme odvahu ho oslovit - jedna rada nade vše. Uvědomme si, že žádostí o NĚCO nemůžeme vůbec NIC ztratit. My to nemáme, když o to žádáme. Pokud požádáme a budeme odmítnuti, budeme na tom stejně, jako jsme právě nyní. Pokud se naše žádost setká s pochopením a bude vyslyšena, získáme vše, oč jsme žádali!

Dalším typickým strachem je obava z toho, že se nám nebo našim blízkým přihodí neštěstí. Zkuste si teď vybavit tři své nejhrozivější obavy. Své nejděsivější noční můry. A teď si pokuste vzpomenout, kdy se vám TO nebo něco obdobného skutečně přihodilo. Byla to nepříjemná situace, ale zvládli jste ji, viďte? Možná ne tak, jak byste si představovali a přáli, ale nakonec se vše vyřešilo. A vidíte - sama skutečnost, z níž máme tak silné obavy, není zdaleka tak hrozivá, jako strach, že tato situace nastane.Pokud se to stane, nebudeme zřejmě mít vůbec čas přemýšlet nad tím, jakéže neštěstí nás právě potkalo. Budeme muset jednat a vše vyřešit tak, aby bolest či rozsah škod byl co nejmenší. Proto se přestaňme týrat přemýšlením o tom, že se snad MŮŽE STÁT něco hrozného! Negativní myšlenky jsou magnetem pro negativní emoce a ty "úspěšně" přitahují ony "osudové rány", ze kterých strach nám nedá spát. Zanechme sebeuspokojující bičování své duše pitváním svých strachů a raději pronesme upřímnou, jednoduchou modlitbičku jako poděkování za to, že se NIC ZLÉHO NESTALO. 

Kdy už si my, lidé, uvědomíme, jakou sílu mají naše myšlenky a slova. Vždyť Bohu stačily "pouze" slova, aby stvořil svět. A my, stvořeni k jeho obrazu, máme ten dar také. Naše myšlenky tvoří svět! 

Jaké jsou naše myšlenky, takový je náš svět! Negativní myšlení, nenávist a strach stvořil to, co vidíme a slyšíme, když si v televizi pustíme večerní zprávy. 

Tak zvedněte hlavu, odhoďte svou skepsi a pochybnosti, za které schováváte svůj strach z nezdaru a vykročte. Kráčejte odhodlaně a do každého kroku bezelstně jako dítě vložte celou svou víru a brzy zjistíte, že kráčíte rajskou zahradou...