Jste zde


ÁKÁŠA I.
Iva Hédlová

Nepřeháníme prohlásíme-li, že počítače změnily a stále mění naši planetu. Ať již je to doprava, komunikace, vzdělání či zábava. Množství uložených informací v počítačové paměti je doslova nepředstavitelné. A  přesto všechen tento obrovský  komplex počítačových systémů se nemůže měřit s pamětí ákášických záznamů.

 

Ákášické záznamy či „ Knihu života „ lze přirovnat k vesmírnému  superpočítačovému systému. V tomto systému jsou uloženy všechny informace o všech lidech, jež žili na zemi. Nejsou však v něm zaznamenány  pouze jednotlivé události, ákášické záznamy obsahují všechny skutky, slova, pocity a úmysly všech, jež pobývali na této úrovni bytí. Tyto záznamy však nejsou pouze úložnou informací – mají obrovský vliv na naše denodenní životy, na naše vztahy a na naše postoje a názory.

- v ákášických záznamech jsou zaznamenány historie každé duše od momentu jejího stvoření
- tyto záznamy nás vzájemně spojují
- obsahují stimuly pro všechny archetypální symboly či mýtické příběhy, jenž ovlivnily lidské chování
- slouží jako zdroj inspirace pro sny a vynálezy
- přitahují k nás k sobě nebo nás od sebe odpuzují
- jsou součástí Božské mysli
- jsou nezaujatým soudcem snažícím se nás vést, vzdělávat a změnit k lepšímu

Zmínky o těchto ákášických záznamech – toto Knize života – nalézáme ve folklóru, v mýtech a v Novém a Starém zákoně, v historii Asyřanů, Féničanů, semitů a Židů.  Všechny tyto národy věřily v existenci nebeských tabulí obsahující jak dějiny lidstva, tak i informace duchovního rázu.

Nejrozsáhlejším zdrojem informací týkajících se ákášických záznamů jsou tzv. výklady amerického senzibila a mystika Edgara Cayceho ( 1877 – 1945. Třiačtyřicet let tento pozoruhodný člověk uléhal na pohovku, zavřel svoje oči a upadl do jakéhosi stavu změněného vědomíí či transu, v němž byl schopen poskytnout jakýkoliv druh informace. Přesnost těchto informací dokládají dwsítky knih, jenž byl y o tomto spícím prorokovi napsány.

- Představte si, že máte počítač, který zaznamenává všechny události, k nimž na celém světě dochází.

- Nezaznamenává však pouze události, ale všechny myšlenky, touhy a představy.

- Představte si rovněž, že se nejedná pouze o písemný zápis, ale že daný systém obsahuje videozáznam všeho, co se na zemi odehrálo od jejího stvoření.

- Nakonec si představte, že tato obrovská databáze obsahuje veškeré emoce všech lidí, jenž na zemi kdy žili.

 Edgar Cayce je pokládán za nejlépe zdokumentovaného senzibila všech dob, pomohl pomocí svých pozoruhodných schopností tisícům lidí. Čtyřicet let Cayce poskytoval tzv. výklady, využívaje jako svého základního zdroje informací ákášické záznamy. Cayceova výjimečnost spočívala v jeho schopnosti se na tyto záznamy naladit a vybrat z nich ty informace, jenž lidem umožnily objevit vše od jejich smyslu života až po příčiny jejich momentálních potíží. Je to zdroj informací, jenž je podle Cayceho dostupný každému.

 Ve snaze popsat, jak je to možné, Edgar Cayce prohlásil, že každý člověk se může na tyto ákášické záznamy naladit stejně jako se může naladit na jistou radiovou frekvenci.Přestože ákášické záznamy nejsou fyzické povahy, patřičně naladěný jedinec  může danou informaci „ slyšet „, „ vidět „ a „ prožít „. Tyto záznamy lze přirovnat filmům ve fyzickém světě. Tento film si můžeme znovu přehrát, abychom tomu, čeho jsme byli svědkem, lépe porozuměli.  Je v něm rovněž zaznamenáno vše, čemu jsme se naučili, podává velmi přesný obraz o všech našich promarněných příležitostech a chybách.

  1. Naše vztahy s ostatními jsou neustále pokračujícím procesem, z něhož se můžeme hodně dozvědět o sobě samých.
  2. S nikým se nesetkáváme náhodně.
  3. Duše jsou k sobě přitahovány, aby se naučili druhé milovat a vzájemně si odpouštět. Osvojení těchto dvou věcí je předpokladem duchovního růstu a pokroku.
  4. Bude-li naše snažení v tomto ohledu úspěšné, pak jednoho dne dosáhneme takového stavu dokonalosti, jež nám umožní stát se společníkem samotného Stvořitele.

 

Iva Hédlová podle  Edgara Cayce – TAJEMSTVÍ KRONIKY ÁKÁŠE
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Iva Hédlová

Zaměření:

Ezoterika, alternativní medicína

Kontakt:

www.zdravi4u.cz
ivahedlova@volny.cz
737151843

Web: www.zdravi4u.cz

Telefon: 737151843Další články autora
více