Jste zde


Feng Shui Living in Harmony, s.r.o., Praha
PatrikB

Kontakt na Feng shui:

Web: www.livinginharmony.cz

 

Telefon: +420 602 231 834

E-mail: ludmila@kamlenko.cz

Feng Shui Living in Harmony, s.r.o., Praha

Vřesová 676/2

18100

Praha, Troja

Provozní hodiny:

Dle dohody

Služby Feng Shui Living in Harmony, s.r.o.:

Poradenství při koupi nemovitostí, pozemků, domů, bytů a nebytových prostor a vybavení interiéru, s výběrem barevného řešení s přidanou hodnotou, poradenství feng shui. Vše s cílem udržení zdraví a dosažení úspěchu a harmonie v rodinném životě, v osobních i pracovních vztazích.

Co nabízíme:

ODBORNÁ POMOC PŘI HLEDÁNÍ PŘÍČIN PROBLÉMŮDLOUHOTRVAJÍCÍCH  I  AKUTNÍCH VČETNĚ PREVENCE JEJICH VZNIKU


PROSTOR
Poradenství při koupi nebo pronájmu nemovitostí tj. pozemků, domů, bytů a nebytových prostor, návrh optimálního umístění nové stavby na pozemku, konzultace projektového řešení staveb a zahrad, vyjádření k návrhu interiéru a barevného řešení, vše s přidanou hodnotou aplikace zásad Feng Ren Shui (čti: feng žen šuej) dle požadavku klienta (dosažení  prosperity, expanze rodinné firmy nebo její prodej, vytvoření harmonie v rodinném životě apod.).

ČLOVĚK

Poradenství v oblasti osobních i pracovních vztahů dle typologie osob dle učení starých čínských Mistrů  HAM YOU (vypracování astrotypu a korelátů), nebo  zjednodušenou metodou Ming Gua v rámci Feng Ren Shui. Doporučení volby oboru studia, zaměstnání, konzultace při ucházení se o pracovní pozici. Posouzení příčin konfliktu mezi manželi, obchodními partnery, rodičem a dítětem, učitelem a žákem, nadřízeným a podřízeným a doporučení řešení dané situace Před uzavřením manželství, po narození dítěte, před přijetím nového zaměstnance do pracovního kolektivu  apod. vytypování vzniku možných problémů a doporučení jejich předcházení.

ČAS
Příznivé načasování důležitých životních momentů, např. datum sňatku, založení firmy, stěhování, podání žádosti o vydání stavebního povolení (vždy pro konkrétní osobu) apod.; pokud datum nelze změnit, doporučení, jakým způsobem dosáhnout co nejlepšího výsledku (např. u zkoušky nebo pohovoru jakou barvu oblečení zvolit apod.).

KLASICKÁ ČÍNSKÁ MEDICÍNA
Vypracování astrotypu, prenatálních a postnatálních zátěží a hexagramu tj. životní cesty a poukázání na hrozící rizika v určitých dekádách života v oblastech orgánů, které jsou oslabené, nebo nejsou v rovnováze. Astrotyp jako takový dává jednoznačnou informaci o prvkovém vybavení člověka. Pokud je jeden prvek v nadměrné nebo oslabené pozici, může to vyvolat problémy v dané oblasti orgánů. Diferencionální diagnostika a harmonizace. Vhodné v případě potíží, jejichž příčiny západní nebo tradiční čínská medicína nedokáže určit a jako prevence.

Citát:
Vladimír Ando: Malá encyklopedie taoismu  (Libri, Praha 2010)
Mysticko - filosofický taoismus není tedy světonázorovým učením, které by se pouze na abstraktní úrovni a teoreticky zabývalo otázkami existence a její podstaty, nýbrž je praktickou naukou, jejíž premisy přímo předurčují každodenní modus vivendi jeho vyznavačů. projevuje se to kromě toho i v taoistickém vnímání člověka jako mikroskopického průmětu univerzálně platných makroskopických zákonů, tedy zákonů tajemného tao. V tomto náhledu je lidská bytost stejně jako ostatní entity chápána coby projev čchi, útvar z čchi, pro nějž tudíž platí tytéž zákonitosti jin-jangu jako pro všechny ostatní existence.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

PatrikB

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více