Jste zde


Cestování v čase
Daniel Gershom

Cestování v čase je v současnosti určitě suverénně nejoblíbenější téma žánru sci-fi. Bylo natočeno nepřeberné množství (někdy až stupidní) filmů a napsáno stejně velké množství knih a povídek s tímto tématem. Ale zamysleme se, že jak se staví nejprestižnější věda o kosmologii, fyzika, k tomuto tématu ..?

 

Pohled obecné fyziky
Moderní vědci nemají v této oblasti jednotný názor a třeba zdůraznit, že pozemská věda se zatím daleko nedostala. Když aplikujeme gravitační rovnice na nám známý pozorovatelný vesmír, zjistíme šokující výsledek, že celý nám známý vesmír představuje necelých 10% hmoty ve vesmíru. Možná i těch 10% je přehnaných. Někdy se uvádějí dokonce jen 4%. V budoucnu bude nutné definovat novou, nebo nové formy hmoty a energie kromě nám známých 4 definovaných: silné, slabé jaderné, gravitační a elektromagnetické.

Pro neznámou hmotu se zavedl tajuplný termín šedá hmota. Jen okrajově - fyzika hledá teorii, která by dala do souvislosti všechny známé formy energie. Tato očekávaná teorie dostala honosný název: Teorie velkého sjednocení (je však možné, že nikdy nebude zformulována). Stejně je očekávaná teorie, která fyzikálně sjednotí kvantovou mechaniku a teorii relativity. Tato teorie dostala název: Kvantová teorie gravitace. Obě tyto očekávané teorie by měly mít vzájemné interakce a měly by elegantním způsobem vysvětlit veškeré dění ve vesmíru. Nejdále se zatím k teorii sjednocení dostala teorie superstrun az ní vycházející M-teorie. Tedy opakuji, zatím takovou konečnou teorii nemáme a je možné, že ani nikdy mít nebudeme. Je možné, že Bůh nechce, abychom mu viděli do karet. Asi bude třeba zcela změnit způsob poznávání, jak se vyjádřil uznávaný ruský fyzik, Andrej Linde, důležité bude fyzikální pochopit lidské vědomí.

Fyzikální cestování v čase
Vzájemnou aplikací teorie relativity a kvantové mechaniky je cestování v čase na různých úrovních nejen možné, ale dokonce nutné i kvůli tomu, že přítomnost není přesně definována.Jelikož mají teorie relativity a kvantová mechanika diametrálně rozdílný přístup, pracuje se s nimi zvlášť. (Podobně vlnově-částicový paradox). Při kosmologii se klade důraz hlavně na teorii relativity, ale například u teoretických modelů černých děr a extrémně nízkých teplotách, nad nula Kelvinů, nelze kvantové jevy zanedbat. Z fyzikálního hlediska se jeví být daleko větší problém cestování v čase do minulosti než do budoucnosti, protože se tím může porušit princip kauzality ...

Zkusím nenásilný příklad. Posuneš se v čase do minulosti a tvou babičku přesvědčíš, aby šla v mladém věku do kláštera. Tím pádem se nevdá za tvého dědečka, a tedy nemohou zplodit tvého otce nebo matku, kteří pak zplodí tebe ...

Dokud aplikujeme na cestování v čase do minulosti kvantově-mechanický princip neurčitosti, (protože nemáme přesně definovanou ani fyzikální minulost) může nastat situace, že se dějinné události pro cestovatele v čase budou vyvíjet rozdílné, oproti tomu jak je známe z dějepisu ...

Zkusím pozitivnější příklad. Řekněme žeby se fašisté a komunisté v 20. století vůbec nedostali k moci. (Říká se tomu větvení reality). Tím by se cestovatel v čase do minulosti dostal do jiné reality, nebo dokonce do jiného vesmíru.

Další oblíbeným sci-fi tématem je stroj času. Když ho v budoucnosti, jak já věřím, lidé budou mít k dispozici, musí jít o přesnou lokalitu, nebo zónu na zemi, která musí mít i dnes přesné souřadnice - takových lokalit je více a nejznámější z nich je Bermudský trojúhelník. To je známá lokalita, v níž došlo k psychotronickým jevům jako odhmotnění lodí a letadel a jejich posunutí v čase. Takových příkladů známe z psychotroniky více a jde v podstatě o jevy cestování v čase pravděpodobně za využití stroje času z budoucnosti. Stroj času by měl využívat fyzikální červí díry. Je možné, že i jevy UFO jsou v některých případech cestovatelé v čase, existuje na to dobrý argument, protože někteří UFOni jsou nám lidem biologicky příbuzní ... No já si myslím, že většina UFO jsou bytosti z jiných světů, i když technologie cestování musí být příbuzná.

Cestování v čase a psychotronika
Jedinou rutinní a fungující formou cestování v čase a do jiných světů, jakou v současnosti na zemi známe, je cestování v čase s pomocí hypnózy. Tato oblast je veřejnosti málo známá vzhledem k faktu, že tyto záležitosti byly součástí esoterických (utajovaných) učení.

Minulost
Nejčastější formou cestování v čase do minulosti je reinkarnačná hypnóza. Pod reinkarnačnou hypnózou rozumíme esoterickou regresivní techniku ??navození návratu vzpomínek na minulé životy. K navození reinkarnačníj hypnózy potřebujeme minimálně střední hloubku hypnózy. Nejlepší je hluboká, nebo obzvlášť hluboká hypnóza. Hloubka hypnózy závisí na individuální schopnosti hypnotizovaného subjektu, které říkáme hypnabilita a považujeme ji za vrozenou schopnost. Reinkarnace hypnózu můžeme navodit asi u 65% populace. Důležitá je i správná technika navození hypnózy. Pokud je naším cílem navození autentických reinkarnačných zážitků, je většinou nutná hluboká hypnóza. Když jsou dodrženy uvedené podmínky, hypnotizér použije techniky cestování v čase do minulosti ...

Při úvodní hypnóze se surfuje po minulých životech a navozují situace, které téměř každý z nás v minulých životech určitě viděl, nebo zažil. Hypnotizér subjekt vede. Uvidíš východ slunce, budeš na trhu, na mostě, uvidíš kostel, možná i nějakou válku, nebo konflikt, mužský - ženský minulý život, profese v předchozím životě ... a velmi dobře je, když nevědomí sám vybere nějaký minulý život.

Já sám jsem zažil kdysi dávno reinkarnaci hypnózu ... bylo to velmi zvláštní, byl jsem námořník na plachetnici. První zážitek byl, že jsem stál vzadu na palubě ... byla noc a bylo tam pořádně vlhko, vidět se trochu dalo, protože tam svítila starodávná lucerna a vzpomněl jsem si, že mě pořádně bolely zuby. Co se týče vztahů mezi posádkou, myslím si, že tam byla pořádná šikana a nejhorší ze všeho byla strava, která sestávala hlavně ze sušeného soleného masa, které plesnivělo.Velmi špatné byly i kruté tresty za banální provinění. Až takové realistické bývají reinkarnační zážitky.

Reinkarnační hypnóza má ten význam, že je to účinná psychoterapie vrozených, hlavně psychosomatických, duševních problémů a je to velmi dobrá cesta sebepoznání. No známe i jinou formu cestování v čase do minulosti. Pokud má hypnotizovaný dobrou hypnabilitu (hypnotický talent), je možná i retrokognitívní telegnozní cesta do minulosti (jasnovidectví do minulosti).Retrokognitivní cestování do minulosti vyžaduje už lepší hypnotický talent (hypnabilitu).Hypnotizér subjekt vede přes různé dějinné události a je to úžasné! Hypnotizovaný může vidět Ceasara, Kryštofa Kolumba jak objevuje Novy svět, nebo Napoleona u Waterloo. Může vidět premiéru Nabucca v La Scale, nebo premiéru Dona Giovanniho. Může vidět božského Beethovena, nebo Leonarda, jak maluje Monu Lisu, Botticelliho, jak maluje Zrození Venuše, i božského Michalangela. Rozsah zážitků a dojmů nemá žádné limity. Přitom reprodukce zážitků nebývá přesná a vědomí hypnotizovaného subjektu má velký prostor na zpracování zážitků.

Přítomnost
Další termín je aktuální telegnoze (vnímání na dálku). Když se projeví u subjektu dobrá hypnabilita, je možné otestovat i jeho telepatické schopnosti. Máme na to více možností. Nejjednodušším z nich jsou Zenerovy karty. Na tradičních Zenerovy kartách je 5 lehce rozlišitelných znaků. Hypnotizér vždy jednu kartu nenápadně vybere a její znak si podrží v mysli a hypnotizovaný subjekt hádá, jaký je na kartě znak. Tyto pokusy je třeba udělat mnohokrát a pokud subjekt uhodne více znaků než předpokládá matematická pravděpodobnost, tak se jedná o telepatii. No dobré médium většinou matematickou pravděpodobnost výrazně překoná. Vyšší formou aktuální telegnoze je hypnotické astrální cestování. Hypnotizovaný se může ve své mysli podívat například na Eiffelovu věž, nebo do Himaláje, může se potulovat po Americe, Africe, prohlédnout si pyramidy nebo tučňáky na Antarktidě ... Ověřit se to dá takovým způsobem, že hypnotizovaného zaměříme například na dění a lidí u Eiffelovy věže, zeptáme se ho, co se tam děje. Máme tam svého člověka s mobilním telefonem ... zavoláme mu a ověříme si, do jaké míry se jeho představy a zážitky shodují s realitou.

Nejvyšší formou aktuální telegnoze je astrální cestování do jiných světů. Hypnotizovaný může být na jiné planetě a vidět, jak tam bydlí nějaké zvláštní jiné inteligentní bytosti. Některé jiné světy jsou velmi krásné. Proto je dobré, když to absolvuje zkušený výtvarník a pokusí se své dojmy z hypnózy důkladně namalovat, abychom si mohli trochu představit, co hypnotizovaný viděl a zažil. Rovněž je výborné, když má dobrou hypnabilitu teoretický fyzik. Můžeme ho v hypnóze poslat na cestu vesmírem. Může vidět krásné galaxie, planety z jiných světů, může vidět (hypoteticky) černé díry v centru galaxie ... Může cestovat do jiných světů a přes bílé díry i do jiných vesmírů ... Takže to je krááása.

Budoucnost
Poslední formou je prokognitivní telegnoze, tedy cesty do budoucnosti. Cesty do budoucnosti v hypnóze nemají charakter vykonstruovaných a logickou cestou vydedukovaných informací, ale některé vize budoucnosti jsou podobné, jaké měli v minulosti vizionáři jako Nikola Tesla, Edison, Verne, nebo Leonardo. To, co může člověk zažít a vidět, nemá žádná omezení, subjekt se může projít v budoucnu, například, po galerii a vidět různé formy budoucího umění. Když někoho zajímají futuristické auta, může se zúčastnit autosalonu v budoucnu, koho zajímají květiny, zase výstavy květin, nebo si prohlédnout různá muzea. Může se projít po obchodním domě plném futuristických a možná? v budoucnosti skutečně existujících předmětů. Rovněž si může pohrát s počítačem budoucnosti ...

Tyto zážitky mají velký význam pro tvořivé lidí, kteří řeší nějaký obzvlášť složitý problém ... Například projektují supermoderní přehradu ... Postupuje se tak, že hypnotizér pošle celý výzkumný tým do budoucna - uvidí přehradu v daleké budoucnosti a hypnotizér je důkladně zaměří na všechny důležité detaily a posthypnoticky je naprogramuje, aby si všechny detaily důkladně pamatovali. Po hypnóze hypnotizér sugestivně otevře debatu o daném problému s tím, že dále do debaty nezasahuje ... Je důležité, aby dostal slovo každý z týmu, kdo si myslí, že má co k tématu říct.

Speciální formou cest do budoucnosti je inkarnační progres, neboli cesty do budoucích životů. Stane se, že člověk s pozitivní myslí má pozitivní představy o budoucnosti a člověk s negativní myslí má temné představy o budoucnosti, ale není to pravidlo. Můžete zažít jak lidé vyřešili závažné ekologické problémy. Například jak se Afrika začala zelenat po vytvoření sofistikovaných umělých kanálů se sladkou vodou, která se (v budoucnu) vyrábí převážně z oceánské vody a tento projekt budou financovat nejbohatší země. Z toho všeho se zdá, že celý svět a jeho dění je determinován.

Přiznám se, že v této věci nemám jasno, takže toto téma uzavřu bez jednoznačného závěru.

 

Ve spolupráci se serverem: www.blog.eugenika.sk