Jste zde


Živly
Ján Lev

Živly predstavujú základné pralátky (princípy prejavu energie), ktoré sa odrážajú v každej oblasti nášho sveta. Poznáme štyri živly, ktoré majú podobné vlastnosti ako vzduch, voda, oheň a zem, avšak musíme si uvedomovať, že živly sú obecné nemateriálne princípy, ktoré nie je možné priamo stotožňovať s uvedenými látkami. Uvedená charakteristika je značne zjednodušená a je písaná s cieľom vytvoriť iba základný obraz.

 

Živel vody - brucho

Voda je studená, hlboká, tichá, prenikavá, čistá, tmavá, citlivá na energiu. Paralelou pre živel vody je podvedomie, hlboké, tiché, nepreskúmateľné, hlboké.


Energie vody:
- sťahovanie a zhusťovanie, pretože je studená
- je zdrojom a nositeľkou čistoty a svätosti, očisťovania
- je zdrojom života a hlbokých citov (všetko živé vychádza z vody)


Negatívne pôsobenie vody:
- úplný rozklad a zničenie
- odplavenie, burácanie


Psychologické paralely:
- zdroj myšlienok, hlbokej múdrosti, abstrakcia, meditácia, istá pasivita
- únik z reality, nepraktickosť, tvrdohlavosť, bláznivosť, citový a subjektívny pohľad na veci
- zdroj jednoty a čistoty ideí bez rozporov, svätosť, skromnosť, prenikavosť
- idealizovanie, perfekcionalizmus, askéza
- orientácia na iných, svedomie, vytrvalosť, citlivosť, vážnosť
- sebaobviňovanie, skľúčenosť, nerozhodnosť
- zdroj pokoja, ticha a hudby a lásky
- uzatvorenosť, stres, plachosť, poddajnosť, pochmúrnosť
- rozklad osobnosti, sebaobetovanie


Živel ohňa - hlava - svaly

Oheň je žiarivý, teplý, pohyblivý, energický, expanzívny, farebný, priebojný, extrémny (bez orientácie). Je pohybom a vytvára okolo seba svetlo, tzn. čas a priestor. Paralelou ohňa je vedomá časť mysle. Vytvára naše myšlienky, dojmy, zážitky a zobrazenie sveta. Hlavným zdrojom informácie pre vedomú časť mysle sú práve oči.


Psychologické paralely:
- teplota, žiarivosť, otvorenosť, nadšenie, energičnosť, expanzívnosť, sila, aktivita
- pálivosť, ostrosť, žiarlivosť, výbušnosť, unáhlenosť, emocionálnosť, egocentrizmus
- sympatia, pochopenie , objektivita, racionalita, výrečnosť
- nenávisť, klebetnosť, agresivita, bezohľadnosť, priebojnosť, panovačnosť
- razantnosť, revolučnosť , samostatnosť, sexualita, iskrenie, chuť do života, tvorivosť, tvrdohlavosť


Živel vzduchu - pľúca

Vzduch je neviditeľný, jemný, ľahký ako vánok, má orientáciu, je pohyblivý, tichý, príjemný, zázračný, uvoľnený, ale aj bláznivý.


Hlavným rozdielom oproti ohňu je to, že je takmer nevnímateľný a má orientáciu, ktorá určuje smer jeho pôsobenia. Práve táto orientácia ho robí zázračným, lebo je schopný usporiadať chaos, uskutočňovať určité ciele a sprostredkovať informáciu. Vieme, že kolobeh vody v prírode je riadený vzduchom a uskutočňuje striedanie energií vody a ohňa. Paradoxné je aj to, že predstavuje najjemnejší, a predsa v istom slova zmysle najmocnejší živel. Silne podporuje živel vody aj živel ohňa.


Psychologické paralely:
- ľahkosť, jemnosť, pohyblivosť, vyrovnanosť, obratnosť, pôvab,
- komunikatívnosť, sprostredkovanie informácie
- povrchnosť, straníckosť, karierizmus
- okamžitý rozhľad, uvoľnenosť, operatívnosť, originalita, prenikavosť
- rafinovanosť, ľahkomyseľnosť, drzosť, namyslenosť, nemorálnosť


Živel zeme - (nohy a kosti)

Zem je ťažká, stála, spoľahlivá, pevná, liečivá a krásna. Združuje energiu vody, ohňa a vzduchu, dáva im pevnosť, stálosť, vyrovnanosť , tvar a telo.


Prináležia jej tieto vlastnosti:
- zásadovosť, spoľahlivosť, pevnosť, vernosť
- krása, pestrosť, rovnováha
- starostlivosť, liečivá energia (orientácia na zdravie)


Negatívne pôsobenie zeme:
- zemetrasenie, tlaky, výbuchy sopky (deštrukcia ohňa), erózia (deštrukcia vody)


Psychologické paralely:
- pevnosť, stálosť, spoľahlivosť, láska k domovu, umelecké nadanie
- ctižiadostivosť, náhle zlomy, hrdosť, potreba byť v centre diania a pozornosti
- starostlivosť, liečiteľské vlastnosti, praktickosť, vernosť, stabilita, materiálnosť
- ľahostajnosť, pôžitkárstvo, nemorálnosť, strata duchovnosti
- realizácia, láska ku kráse, ustálenosť, láska k rodine a k deťom, pracovitosť
- strach zo zmien, skazenosť, skostnatenosť

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více